Булкові та хлібні заклади у Кременчуці 1892 рік

Міщан: Івана Карповича Пруц (Єкатерин. вул., прив. будинок), Анни Андріївни Пруц (теж), Івана Іванова Рекельмана (Херсонська вул., д. Юровського), Абрама Берковича Рахліна (Єкатер. вул., д. Кокіна), Селян. Семена Максимовича Кокіна, (Харчева вул., соб. будинок), Пруссько-підд. Карла Міхаель (Єкатерин. вул., Лінника).

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)

Мещан: Ивана Карповича Пруц (Екатерин. ул., собств. дом), Анны Андреевны Пруц (тоже), Ивана Иванова Рекельмана (Херсонская ул., д. Юровского), Абрама Берковича Рахлина (Екатер. ул., д. Кокина), Крестьян. Семена Максимовича Кокина, (Харчевая ул., соб. дом), Прусско-подд. Карла Михаэль (Екатерин. ул., д. Линника).Російська мова (Джерело)