Нижчі школи Кременчука та училищні ради 1913 рік

1-е міське парафіяльне училище. Завідувач Дм. Дм. Квітковський; законовчитель – св. Георгій Семен. Кривусєв (Петрів. вул., д. Бернадськ); уч-ци: Євдокія Фелікс. Савчинська (Мальцевськ., д. Радивілкіна) та Віра Віктор. Дорошенко.

2-е міське парафіяльне училище. (Київська, д. О-ва допомог. бідним). Завідувач – Ал-ндр Сем. Матвєєв. Вчительн. – Мар. Мих. Драч, Ксенія Ів. Квітковська та законоучить. – св. Якубовський.

1-е міське початкове училище (Катеринин., 68). Вчителі: Ал-ндр Макс. Опришко, Праск. Яким. Мальцева (зд. вл.), Ал-ндра Семен. Воскобійникова, Євдок. Григ. Махрова (зд. уч-ща). Законоуч. – свящ. Д. С. Данилевський.

2-е міське початкове училище (Катеринин. вул., д. Німця). Завідувач училища — Марія Пантел. Верцинська (Троїцька, соб. буд.), законоучитель – св. Російський (Соборна, церк. буд.), уч-ци: Ольга Семен. Щиренко (Катерининська, д. Ейзлера), Натал. Георг. Сосновська (Єлинська вул., Винника).

3-тє міське початкове училище (Павловськ. вул., д. Богаєвського). Завідувачка – Мар. Кузьм. Маслєхіна (зд. учил.), уч-ці: Ганна Міх. Апранич (Харчева, д. Левіна). Законоуч., він і вчить. співи – св. Дмитро Перчиков (д. Кладбищ. Церкви).

4-те міське початкове училище (Гоголівськ., Д. Щелкунова). Завідувачка вчив. – А. П. Житецька (зд. уч-ща), законовчитель – свящ. Ісмаїл Федір. Мішта (Писарєв., соб. буд.), уч-ци: Ольга Ів. Сергєєва, Віра Семен. Шішман і вчить. спів — дияк. Митроф. Касьяненка (Єкатерин. вул., д. Спасо-Преображ. ц-кві). Лікар – Борис Ізраїл. Соловейчик.

5-те міське початкове училище (п. Крюков, Херонськ., 7). Опікун уч-ща – Ів. Павло. Герасимов (Крюков, Херсон. вул., соб. буд.). Завідувач уч-щем – Даміан Пантел. Юрченко (здан. уч-ща), законовчитель – св. Петро Ів. Гребинський (Крюков, Херсон., д. Покров. ц-ві). Вчительки: Олена Захар. Юрченко (зд. уч-ща), Наталія Семен. Алісова (п. Крюков, Херсонська, соб. буд.), Ольга Феодос. Педашева (Кузнецк., соб. буд.) та уч. співу – Федір Прокоф. Симоненко (Крюков, Херсон., д. Покров. ц-ві).

6-те початкове училище при Міщанській управі (Пушкін. вул.). Завідувач – вакансія; уч-ци: Олена Дмитро. Кессе та Єлизав. Петро. Андрєєнко; законоучить. – свящ. Кривусєв, навч. спів дияк. соб. перк. Бочарів.

7-е міське початкове училище (Єкатерин. вул., Міський будинок). Завідувач – Мих. Григ. Маркітантов (зд. учил.), уч-ци: Людм. Туницька (Штабна вул., д. Ніконова), Антон. Сім. Богаївська (Редутна, д. Бойка); законоуч. – Ів. Ал-єєв. Воскобійників.

8-е міське початкове училище (Катерининська д. Таран). Завідувач. – Пав. Цибуля. Короткий (Катерина. д. Провоторової) уч-ця.: Бер. Ал-єєв. Андрієнко (п. Крюков, Катеринослав., 9), законоуч. Іван Олексійович Воскобойніков.

9-е міське початкове училище (Катерининський будинок Провоторової). Часів. завід. Павло. Цибуля. Короткий; уч-ци: Анастасія Георг. Пєтушкова (Сінна пл. д. Вельвівського), Ірина. Кіндратівна Осипенок (Веселий пров., 2), Антон. Павло. Гермаш (зд. уч-ща), законоуч. – Ізмаїл Мішта.

Кременчуцьке 2-класне початкове єврейське училище (Павловська вул., д. Піровської). Заведів. вчив. – Лейба Мойс. Швець. Вчителі: Мойсей Міхел. Каган (Весела, 26), Сімха Юделєв. Кресін (Павловська вул., д. Богаєвського), Рувім Шмул. Левін (п. Крюков, с. д.) та помічн. вчителі – Лейба Мендел. Ванштейн.

Приватне початкове єврейське училище (Катеринин., д. Німця). Завідувач і вчитель – поч. гражд. А. Б. Лібін.

Безкоштовне жіноче професійне училище О-ви допомоги бідним дітям євреїв (Весела вул., д. о-ви). Заведів. — Роза Давиде. Львівська (зд. уч-ища), вчительки: Пая Лейбовна Гольдіна, Хая Менаш. Вейзбіш та Фейга Нафтул. Полант, вчитель – Мошк. Борух Бернштейн та Генух Лейбов. Козакевич.

Приватні училища 3 розряду Софії Олександрівни Іваненко (вуг. Пушкін. та Мещ., будинок Леонова). Уч-ця Соф. Олександ. Іваненко, законоуч. – свящ. Гречанівський.

Приватне училище Варвари Пантелейм. Верцинської (Училищн., соб. будинок). Вчитель, свящ. М. Зленко.

Приватне музичне училище Животовської (Банний пров., будинок Колачівської).

Приватне жіноче училище рукоділля (Катерининська, будинок Донюшевського) прим. Олени Данило. Михайлюк; учить-іца – Альбертіна Богдан. Шрьодер.

Церковно-парафіяльні школи: при Спасо-Преображенській церкві. Завідувач – прот. Олексій Клєпачевський, законовчитель – священний. Матвій Якубовський та Георгій Кривусєв; уч-ци: Юлія Хлєбнікова, Аполінарія Кучерова та Ал-ндра Шулячевська.

1-а при Троїцькій ц-ві. Заведів. свящ. Дан. Данилевський він законоучитель, уч-ля: Лука Петро. Попель (при школі) та Екат. Фер. Шимко (Андріївська вул., д. Василенко).

2-а при Троїцькій ц-ві (Сінна пл., д. Гебгальда). Заведів. та законоучить. – свящ. Ісмаїл Федір. Мішта; учить-ця Ольга Євг. Шереметьєва (зд. училища).

При Свято-Троїцькій ц-ві (церковн. буд.) законоуч. та вчитель диякон Вас. Гончаренка; уч. співи Ів. Радий. Баусан (при Богоугодному закладі).

За Марії Магдалинської ц-ви (Богоугодн. завід.). Заведів. – Ісмаїл Мішта і вчить Олімпіада Міх. Куценко (зд. уч-ща), законоучить. – диякон Вас. Гончарів.

При Усіх-Святительській ц-ві. Заведів. і законоучитель – свящ. Дмитро Семен. Перчиков, уч-ці: Домнікія Васил. Войтенко, вчитель співу – Ів. Філіп. Вовкобрун.

За Покровської ц-ви. Заведів. та законоучить. – свящ. Мих. Коропів, помічн. законоучить. – Діак. Ів. Стефановичу, вчить. спів дияк. Іоанн Зубковський, вчительки: Олена Філіппова, Антоніна Собанська та Ганна Ів. Худякова.

При Покровській Єдиновірчій ц-ві. Заведів. та законоуч. – свящ. Сорокін, учить-ця – Сорокіна.

При Рожд.-Богородичної Єдиновірчої і-кві. Заведів. та законоуч. – свящ. Микола Тростянський та вчителька Олександра Шулячевська (зд. школи).

Пос. Крюків. При Хрестовоздвиженській ц-кві. Заведів. – свящ. Ал-сей Вас. Моргунцев і учить-ця Ал-ндра Ів. Зубківська.

Інспектор народних училищ 6 району – кільк. ас. Ал-ндр Ал-ндр. Явойський (Єлизаветинський пров.).

Повітова училищна рада. Голова – проводить. д-ства. Члени: ст. сов. Ал-ндр Алдров. Явойський (Інспект. народ. уч. 6 району), кільк. ас. Григ. Андр. Григор’єв, Андрій Яків. Ізюмів, кільк. сов. Нікол. Ал-єєв. Йонін, свящ. Данило Семен. Данилевський, граф Вас. Іполит. Капніст (село Сухорабівка, Хорольського у.) та Леонтій Ілліч Славута (м. Омельник, Кременчук. повіту).

Повітове відділення єпархіальної училищної ради. Попер. – Прот. Ал-ей Клепачевський, повітовий спостерігач (він же неодмінний член), свящ. Данило Данилевський; члени: прот. Павло Васильєв, інспектор народн. училищ, повітовий справн., міський голова, голова. повітовий земськ. управи, благочинні та земськ. начальн. Кременчук. у., прот. Павло Іванов (м. Чигирин-Дуброва), свящ.: Дмитро Перчиков (д. Кладбищ. ц-ві), Мефодій Варвінський (с. Кіріанівка), Василь Біленький (с. Рубльовка) та Микол. Роменський (Єлизав. пров. с. буд.); член повіт. земськ. управи – Микола Вас. Кармазін (Єлінська, с. д.). Член-діловиробник – о. Ал-ндр Гречанівський (церковн. будинок), скарбник – свящ. Ісмаїл Мішта (Писарівська вул., С. д.). Надштатні члени: священик Михайло Коробов.

1-е городское приходское училище. Заведывающий Дм. Дм. Квитковский; законоучитель — св. Георгий Семен. Кривусев (Петров. ул., д. Бернадск); учит-цы: Евдокия Феликс. Савчинская (Мальцевск., д. Радивилкина) и Вера Виктор. Дорошенко.

2-е городское приходское училище. (Киевская, д. О-ва вспомощ. бедным). Заведывающий — Ал-ндр Сем. Матвеев. Учительн. — Мар. Мих. Драч, Ксения Ив. Квитковская и законоучит. — св. Якубовский.

1-е городское начальное училище (Екатеринин., 68). Учителя: Ал-ндр Макс. Опришко, Праск. Аким. Мальцева (зд. улил.), Ал-ндра Семен. Воскобойникова, Евдок. Григ. Махрова (зд. уч-ща). Законоуч. — свящ. Д. С. Данилевский.

2-е городское начальное училище (Екатеринин. ул., д. Немца). Заведывающая училищем — Мария Пантел. Верцинская (Троицкая, соб. д.), законоучитель — св. Россинский (Соборная, церк. д.), учит-цы: Ольга Семен. Щиренко (Екатерининская, д. Эйзлера), Натал. Георг. Сосновская (Елинская ул., д. Винника).

3-е городское начальное училище (Павловск. ул., д. Богаевского). Заведывающая — Мар. Кузьм. Маслехина (зд. учил.), учит-цы: Анна Мих. Апранич (Харчевая, д. Левина). Законоучит., он же и учит. пения — св. Дмитрий Перчиков (д. Кладбищ. церкви).

4-е городское начальное училище (Гоголевск., д. Щелкунова). Заведывающая учил. — А. П. Житецкая (зд. уч-ща), законоучитель — свящ. Исмаил Федор. Мишта (Писарев., соб. д.), учит-цы: Ольга Ив. Сергеева, Вера Семен. Шишман и учит. пения — диак. Митроф. Касьяненко (Екатерин. ул., д. Спасо-Преображ. ц-кви). Врач — Борис Израил. Соловейчик.

5-е городское начальное училище (п. Крюков, Херонск., 7). Попечитель уч-ща — Ив. Павл. Герасимов (Крюков, Херсон. ул., соб. д.). Заведывающий уч-щем — Дамиан Пантел. Юрченко (здан. уч-ща), законоучитель — св. Петр Ив. Гребинский (Крюков, Херсон., д. Покров. ц-ви). Учительницы: Елена Захар. Юрченко (зд. уч-ща), Наталия Семен. Алисова (п. Крюков, Херсонская, соб. д.), Ольга Феодос. Педашева (Кузнецк., соб. д.) и уч. пения — Федор Прокоф. Симоненко (Крюков, Херсон., д. Покров. ц-ви).

6-е начальное училище при Мещанской управе (Пушкин. ул.). Заведывающая — вакансия; учит-цы: Елена Дмитр. Кессе и Елизав. Петр. Андреенко; законоучит. — свящ. Кривусев, уч. пения диак. соб. перк. Бочарев.

7-е городское начальное училище (Екатерин. ул., городской дом). Заведывающий — Мих. Григ. Маркитантов (зд. учил.), учит-цы: Людм. Туницкая (Штабная ул., д. Никонова), Антон. Сем. Богаевская (Редутная, д. Бойко); законоуч. — Ив. Ал-еев. Воскобойников.

8-е городское начальное училище (Екатерининская д. Тарана). Завед. — Пав. Лук. Короткий (Екатерин. д. Провоторовой) уч-ца.: Мар. Ал-еев. Андриенко (п. Крюков, Екатеринослав., 9), законоуч. Иван Алексеевич Воскобойников.

9-е городское начальное училище (Екатерининская дом Провоторовой). Времен. завед. Пав. Лук. Короткий; уч-цы: Анастасия Георг. Петушкова (Сенная пл. д. Вельвовского), Ирин. Кондратьевна Осипенок (Веселый пер., 2), Антон. Павл. Гермаш (зд. уч-ща), законоуч. — Измаил Мишта.

Кременчугское 2-х-классное начальное еврейское училище (Павловская ул., д. Пировской). Заведыв. учил. — Лейба Мойс. Швец. Учителя: Мойсей Михел. Каган (Веселая, 26), Симха Юделев. Кресин (Павловская ул., д. Богаевского), Рувим Шмул. Левин (п. Крюков, с. д.) и помощн. учителя — Лейба Мендел. Ванштейн.

Частное начальное еврейское училище (Екатеринин., д. Немца). Заведывающий и учитель — поч. гражд. А. Б. Либин.

Бесплатное женское профессиональное училище О-ва пособия бедным детям евреев (Веселая ул., д. о-ва). Заведыв. — Роза Давид. Львовская (зд. уч-ища), учительницы: Пая Лейбовна Гольдина, Хая Менаш. Вейзбиш и Фейга Нафтул. Поллант, учитель — Мошк. Борух Бернштейн и Генух Лейбов. Козакевич.

Частные училища 3 разряда Софьи Александровны Иваненко (уг. Пушкин. и Мещ., дом Леонова). Уч-ца Соф. Александ. Иваненко, законоуч. — свящ. Гречановский.

Частное училище Варвары Пантелейм. Верцинской (Училищн., соб. дом). Учитель, свящ. М. Зленко.

Частное музыкальное училище Животовской (Банный пер., дом Колачевской).

Частное женское училище рукоделия (Екатерининская, дом Донюшевского) мещ. Елены Данил. Михайлюк; учит-ица — Альбертина Богдан. Шредер.

Церковно-приходские школы: при Спассо-Преображенской церкви. Заведывающий — прот. Алексей Клепачевский, законоучитель — священ. Матвей Якубовский и Георгий Кривусев; учит-цы: Юлия Хлебникова, Аполинария Кучерова и Ал-ндра Шулячевская.

1-я при Троицкой ц-ви. Заведыв. свящ. Дан. Данилевский он же законоучитель, уч-ля: Лука Петр. Попель (при школе) и Екат. Фер. Шимко (Андреевск. ул., д. Василенко).

2-я при Троицкой ц-ви (Сенная пл., д. Гебгальда). Заведыв. и законоучит. — свящ. Исмаил Федор. Мишта; учит-ца Ольга Евг. Шереметьева (зд. училища).

При Свято-Троицкой ц-ви (церковн. д.) законоуч. и учитель диакон Вас. Гончаренко; уч. пения Ив. Рад. Баусан (при Богоугодн. заведении).

При Марии Магдалинской ц-ви (Богоугодн. завед.). Заведыв. — Исмаил Мишта и учит-ца Олимпиада Мих. Куценко (зд. уч-ща), законоучит. — диакон Вас. Гончаров.

При Всех-Святительской ц-ви. Заведыв. и законоучитель — свящ. Дмитрий Семен. Перчиков, учит-цы: Домникия Васил. Войтенко, учитель пения — Ив. Филип. Волкобрун.

При Покровской ц-ви. Заведыв. и законоучит. — свящ. Мих. Коропов, помощн. законоучит. — диак. Ив. Стефанович, учит. пения диак. Иоанн Зубковский, учительницы: Елена Филиппова, Антонина Собанская и Анна Ив. Худякова.

При Покровской Единоверческой ц-ви. Заведыв. и законоуч. — свящ. Сорокин, учит-ца — Сорокина.

При Рожд.-Богородичной Единоверческой и-кви. Заведыв. и законоуч. — свящ. Николай Тростянский и учительница Александра Шулячевская (зд. школы).

Пос. Крюков. При Крестовоздвиженской ц-кви. Заведыв. — свящ. Ал-сей Вас. Моргунцев и учит-ца Ал-ндра Ив. Зубковская.

Инспектор народных училищ 6 района — кол. ас. Ал-ндр Ал-ндр. Явойский (Елизаветинский пер.).

Уездный училищный совет. Председатель — предводит. д-ства. Члены: ст. сов. Ал-ндр Ал-дров. Явойский (Инспект. народ. уч. 6 района), кол. ас. Григ. Андр. Григорьев, Андрей Яков. Изюмов, кол. сов. Никол. Ал-еев. Ионин, свящ. Даниил Семен. Данилевский, граф Вас. Ипполит. Капнист (село Сухорабовка, Хорольского у.) и Леонтий Ильич Славута (м. Омельник, Кременчуг. уезда).

Уездное отделение епархиального училищного совета. Пред. — прот. Ал-ей Клепачевский, уездный наблюдатель (он же непремен. член), свящ. Даниил Данилевский; члены: прот. Павел Васильев, инспектор народн. училищ, уездный исправн., городской голова, председ. уездной земск. управы, благочинные и земск. начальн. Кременчуг. у., прот. Павел Иванов (м. Чигирин-Дуброва), свящ.: Дмитрий Перчиков (д. Кладбищ. ц-ви), Мефодий Варвинский (с. Кириановка), Василий Беленький (с. Рублевка) и Никол. Роменский (Елизав. пер. с. д.); член уездн. земск. управы — Николай Вас. Кармазин (Елинская, с. д.). Член-делопроизводитель — свящ. Ал-ндр Гречановский (церковн. дом), казначей — свящ. Исмаил Мишта (Писаревская ул., с. д.). Сверхштатные члены: священник Михаил Коробов.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)