Єдиновірчі церкви 1916 рік

У м. Кременчуці. Покровська, споруджена з давнього часу. у вигляді каплиці, рік не відомий, мешканцями міста Кременчука, колишніми капличковою секти, 5-го жовтня 1845 р.; з влаштування у ній вівтаря, звернена в одновірчеськ. церк., з престолом в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці. В одній огорожі знаходиться теплий храм в ім’я Різдва Богородиці, освячений у 1889 р., 9 вересня, храм кам’яниць. Причт: свящ. – Єфр. Петро. Сорокін, дияк. – Алдр Дм. Макаренка, староста – каз. Філ. Кавуненка.

Різдво-Богородична, споруджена 1794 р., дерев’ян. з такою ж дзвіницею, в огорожі є теплий храм в ім’я Св. Великомуч. Георгія Побідоносця, камінь. побудований. 1867 р., причт: свящ. – Нікол. Тростянський, староста – Ів. Нікол. Борисов, псал. – Ів. Деденкулів.

У сел. Крюкове. Хрестовоздвиженська, споруджена в 1825 р. Крюковськими куп. Кушніровими. Причт: свящ. – Іоанн Вас. Зубовський, Херсон., церк. дім, дияк – Нікол. Андр. Поляків, староста – Алдр Макс. Фірсів, Херсон., с. буд.

В г. Кременчуге. Покровская, сооружена с давнего вр. в виде часовни, год не известен, жителями города Кременчуга, бывшими часовенной секты, 5-го октября 1845 г.; по устройстве в ней алтаря, обращена в единоверческ. церк., с престолом во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В одной ограде находится теплый храм во имя Рождества Богородицы, освящен в 1889 г., 9-го сент., храм камен. Причт: свящ. — Ефр. Петр. Сорокин, диак. — Алдр Дм. Макаренко, староста — каз. Фил. Кавуненко.

Рождество-Богородичная, сооружена в 1794 г., деревян. с такой же колокольн., в ограде имеется теплый храм во имя Св. Великомуч. Георгия Победоносца, камен. построен. в 1867 г., Причт: свящ. — Никол. Тростянский, староста — Ив. Никол. Борисов, псал. — Ив. Деденкулов.

В пос. Крюкове. Крестовоздвиженская, сооружена в 1825 г. Крюковскими куп. Кушнировыми. Причт: свящ. — Иоанн Вас. Зубовский, Херсон., церк. дом, диак — Никол. Андр. Поляков, староста — Алдр Макс. Фирсов, Херсон., с. д.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1916 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)