Дореволюционный Кременчуг

Діяльність земств і громадських організації Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни

Саранча В. І.  Діяльність земств і громадських організацій Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни / В. І. Саранча // Наукові

1897-1902 годы Левда Кременчуг

Кременчугский период Об этом периоде, до 5-6 летнего возраста, у меня сохранились в памяти очень немногие отрывочные воспоминания. Родители жили на наёмных квартирах

До історії кременчуцьких артилерійських складів: дореволюційний період (1873-1917 рр.)

Автори: Саранча Віктор Іванович — к.і.н., доцент кафедри українознавства Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Бенедик Тетяна Ігорівна — студентка 3 курсу Кременчуцький

Заходи по укріпленню берегової лінії і поглибленню та виправленню русла біля Кременчука

Дев’ятнадцяте століття перетворило Кременчук з невеликого торгівельного містечка у місто із розвинутою економікою, банківською системою, крупними промисловими підприємствами, у відомий в різних губерніях