Відомство Православного Сповідання 1916 рік

Церкви парафіяльні. Соборно Успенська. Соборна пл. Побудована в 1816 р. Престолів три: головний, в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці, в межах: Св. Апостолів Петра і Павла і Святителя Нікол. Чудотворця; причт – прот. Павло. Ілар. Васильєв, ц. д., він же благоч. собору, священ.: Вас. Іл. Росський, Алдр Ераст. Гречанівський, Алекс. Павло. Бочаров та Ант. А як. Дейнека. Староста – Йос. Лавр. Салімонов, псал. Нікол. Ів. Сахович.

Преображенська. Катеринін. вул.; заснована в 1904 р. Престолів три: головний, в ім’я Преображення Господнього, у межі: Казанської ікони Божої Матері та Різдва Іоанна Предтечі. Причт: прот. Алекс. Фед. Клєпачевський, Єлін. с. буд.; свящ. – Мат. Плат. Якубовський, Лікар., с. д. та Георг. Сім. Кривусів, диякони: Конд. Вони з. Ілляшевич, Митр. Фед. Касьяненко та Феодос. Вакулинський, все в церкві. будинку, за Катеринин., староста – Фед. Мих. Передерій.

Троїцька. Катеринін. Заснована в 1801 р. Причт: прот. Дан. Сім. Данилевський – град. благоч., дияк. Вас. Зін. Гончаренко, обидва у церкві. будинку, староста – куп. Андр. Як. Ковалевський, Катеринин., с. д., псал. Єрм. Мих. Драч, до церкви. будинку.

Цвинтарна, в ім’я Усіх Святих, заснована 1847 р. Причт: свящ. – Дм. Сім. Перчиків, дияк. – Іоан Філ. Вовкобрун, церк. будинок.

Будинкові. При Богоугодному закладі. Заснована 1808 р., престол в ім’я св. Миронос. Марії Магдалини. Причт: свящ. – Ісм. Фед. Мішта, староста – міщ. Петро Лук. Супруненка, Троїць., с. буд.; псал. – Ів. Рід. Бажан, х. Бондарі, д. Демиденко.

При в’язниці, споруджена в 1865 р., престол в ім’я Божої Матері “Всіх скорботних Радості”. Причт – свящ. Нікол. Автон. Роменський, Єлизаветін. пров., с. буд.; староста – Ів.. Ів. Богданов, Столипін., д. Сагала, псал. – Дм. Вас. Квітковський.

При справжньому училищі, споруджена в 1878 р., престол в ім’я святий. Олександра Невського. Настоятель – свящ. Нікол. Наранович, псал. – Мих. Старухін, староста – Алдр Клавд. Насонов, Лікар., с. буд.

При технічному залізничному училищі, споруджено 1903 р., престол в ім’я. св. Миколи Чудотворця. свящ. І. Россінський, д. Собор. церкви.

За Олексіївського комерційного училища, престол в ім’я св. Архістратига Михайла. свящ. – М. Афанасьєв, псал. – Андр. Стасій, староста – піт. шана. гражд. Мих. Шапошників.

Парафіяльні церкви у сел. Крюкове. Покровська, Херсон. вул., споруджена в 1828 р., престолів три: головний, в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, в боці: в ім’я Святителя Миколая і святий. праведних Симеона Богоприймача та Анни Пророчиці. Причт: свящ. – Конст. Прох. Сулятицький, Базар. площ., церк. будинок, Кір. Анд. Сокологірський, Покров. пров., цер. будинок, Дм. Ів. Григорович, Катеринин., Церк. дім та Мих. Ів. Коропів, Катеринин., Церк. будинок, диякони: Ів. Вас. Стефанівський, Херсон., с. д. та Іоанн Сам. Баєв, Церк. будинок, псал. – Григ. Біленький, церк. будинок, церква. старост. – Лука Дубина. До Покровської церкви приписано ще дві церкви: першу до церкви. огорожі, тепла, в ім’я св. мучениці Олександри, побудована в 1842 році – і друга на парафіяль. цвинтар, побудований в 1877 р., в ім’я Успіння Богоматері.

Церкви приходские. Соборно Успенская. Соборная пл. Построена в 1816 г. Престолов три: главный, во имя Успения Пресватой Богородицы, в приделах: Св. Апостолов Петра и Павла и Святителя Никол. Чудотворца; причт — прот. Пав. Илар. Васильев, ц. д., он же благоч. собора, священ.: Вас. Ил. Россинский, Алдр Эраст. Гречановский, Алекс. Павл. Бочаров и Ант. Акак. Дейнека. Староста — Иос. Лавр. Салимонов, псал. Никол. Ив. Сахович.

Преображенская. Екатеринин. ул.; основана в 1904 г. Престолов три: главный, во имя Преображения Господня, в приделах: Казанской иконы Божьей Матери и Рождества Иоанна Предтечи. Причт: прот. Алекс. Фед. Клепачевский, Елин. с. д.; свящ. — Мат. Плат. Якубовский, Доктор., с. д. и Георг. Сем. Кривусов, диаконы: Конд. Онис. Ильяшевич, Митр. Фед. Касьяненко и Феодос. Вакулинский, все в церк. доме, по Екатеринин., староста — Фед. Мих. Передерий.

Троицкая. Екатеринин. Основана в 1801 г. Причт: прот. Дан. Сем. Данилевский — град. благоч., диак. Вас. Зин. Гончаренко, оба в церк. доме, староста — куп. Андр. Як. Ковалевский, Екатеринин., с. д., псал. Ерм. Мих. Драч, в церк. доме.

Кладбищенская, во имя Всех Святых, основана в 1847 г. Причт: свящ. — Дм. Сем. Перчиков, диак. — Иоанн Фил. Волкобрун, церк. дом.

Домовые. При Богоугодном заведении. Основана в 1808 г., престол во имя св. Миронос. Марии Магдалины. Причт: свящ. — Исм. Фед. Мишта, староста — мещ. Петр Лук. Супруненко, Троиц., с. д.; псал. — Ив. Род. Бажан, х. Бондари, д. Демиденко.

При тюрьме, сооружена в 1865 г., престол во имя Божьей Матери “Всех Скорбящих Радости”. Причт — свящ. Никол. Автон. Роменский, Елизаветин. пер., с. д.; староста — Ив.. Ив. Богданов, Столыпин., д. Сагала, псал. — Дм. Вас. Квитковский.

При реальном училище, сооружена в 1878 г., престол во имя свят. Александра Невского. Настоятель — свящ. Никол. Наранович, псал. — Мих. Старухин, староста — Алдр Клавд. Насонов, Доктор., с. д.

При техническом железнодорожном училище, сооружена в 1903 г., престол во имя. св. Николая Чудотворца. Свящ. И. Россинский, д. Собор. церкви.

При Алексеевском коммерческом училище, престол во имя св. Архистратига Михаила. Свящ. — М. Афанасьев, псал. — Андр. Стасий, староста — пот. почет. гражд. Мих. Шапошников.

Приходские церкви в пос. Крюкове. Покровская, по Херсон. ул., сооружена в 1828 г., престолов три: главный, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в приделах: во имя Святителя Николая и свят. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Причт: свящ. — Конст. Прох. Сулятицкий, Базар. площ., церк. дом, Кир. Анд. Сокологорский, Покров. пер., цер. дом, Дм. Ив. Григорович, Екатеринин., церк. дом и Мих. Ив. Коропов, Екатеринин., церк. дом, диаконы: Ив. Вас. Стефановский, Херсон., с. д. и Иоанн Сам. Баев, церк. дом, псал. — Григ. Беленький, церк. дом, церк. старост. — Лука Дубина. К Покровской церкви приписаны еще две церкви: первая в церк. ограде, теплая, во имя св. мученицы Александры, построена в 1842 году — и вторая на приходск. кладбище, построена в 1877 г., во имя Успения Богоматери.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1916 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)