Церковно-парафіяльні школи 1908 рік

При Спасо-Преображенській церкві. Завідувач. прот. Олексій Клепачівський, законоучить. св. Матвій Якуковський та Георг. Кривусєв, вчитель Симеон Нікол. Романюк, вчительки: Ірина Ів. Савенко та Юлія Семенов. Хлєбнікова.

При Троїцькій церкві. Завідувач і законоуч. св. Нікол. Дімара (д. Троїц. ц-ві), уч-ця Євдокія Ів. Букшована.

При Марії-Магдалинській. Завідувач. та законоучить. свяш. Нікол. Дімара та вчитель псал. Антоній Карп. Потужний.

При Всехсвятительській. Завідувач. та законоуч. св. Іоанн Кучеров, уч-ця Домнікія Вас. Войтенко, Лука Петрович Попель, учитель співу Ів. Пилип. Вовкобрун.

За Покровської. Завідувач. свящ. Петро Богданович, законовчитель св. Дмитро. Григорович, помічн. закон. диякон Вас. Опрятов, вчитель співу диякон Іоанн Зубковський, уч-ци: Олена Філіппова, Антоніна Опрятова та Варвара Бересторуд.

За Покровської Єдиновірчої. Завідувач. та законоуч. прот. Синельников, уч-ця Марія Євген.Шереметьєва.

При Рожд.-Богородичної Єдиновірчої. Завідувач. та законоуч. свящ. Микола Тростянський та вчителька Антоніна Григорівна Миславська (зд. шк.).

П. Крюков. При Хрестовоздвиженській. Уч-ця Мотрона Георг. Зіньківська та Єлисавета Петр.Андрієнко.

При Спасо-Преображенской церкви. Завед. прот. АлексейКлепачевский, законоучит. св. Матфей Якуковский и Георг. Кривусев, учитель Симеон Никол.Романюк, учительницы: Ирина Ив. Савенко и Юлия Семенов. Хлебникова.

При Троицкой церкви. Заведующий и законоуч. св. Никол. Димара (д. Троиц. ц-ви), уч-ца Евдокия Ив. Букшованная.

При Марие-Магдалинской. Завед. и законоучит. свяш. Никол. Димара и учитель псал. Антоний Карп. Моцный.

При Всехсвятительской. Завед. и законоуч. св. Иоанн Кучеров, уч-ца Домникия Вас. Войтенко, Лука Петрович Попель, уч-тель пения Ив. Филипп. Волкобрун.

При Покровской. Завед. свящ. Петр Богданович, законоучитель св. Дмитр. Григорович, помощн. закон. диакон Вас. Опрятов, учитель пения диакон Иоанн Зубковский, учит-цы: Елена Филиппова, Антонина Опрятова и Варвара Бересторуд.

При Покровской Единоверческой. Завед. и законоуч. прот. Синельников, уч-ца Мария Евген.Шереметьева.

При Рожд.–Богородичной Единоверческой. Завед. и законоуч. свящ. Николай Тростянский и учительница Антонина Григорьевна Миславская (зд. шк.).

П. Крюков. При Крестовоздвиженской. Уч-ца Матрена Георг. Зеньковская и Елисавета Петр.Андриенко.Російська мова (Джерело)