Агентства страхових товариств 1913 рік

Агентства страхових об-в. “Росія” – агент Єзек. Сам. Гуревич (Київ. вул., д. Василевського) та міщ. Мордко Вінґус. Каганович (Херсонська, д. Кудіша); “Перше Російське страхове про-во”, аг. – Абр. Пейси. Флейшиць (Херсонська, буд. Циперовича) та каз. Матв. Андрєєв. Гуткін (Єлінська, д. Земства); “Варшавське страхове товариство”, агент – Заславський Мойсей Роман., Міщ. (Харч., д. Дудакова); “Друге Російське страхове товариство”, агенти – Куперман Григорій Зиновійович (Катерининська, будинок Сербіна) та Ельзуцький (Херсонська, д. Хмари); про-во ” Саламандра ” , агент – Венгеров Зелик Зельман., куп. (Київська, с. буд.); “Московське страхове про-во”, агент – Бромбер Мойсей Акім., Міщ. (Пушкін., Д. Циперовича); страх, про-во “Якір”, агент – Перловський Пейсах Янкел. (Весела, д. Німеця); “С.-Петербурзьке страхове товариство”, агенти – Д. Т. Ніжний (Київська, с. д.) і Зільберберг Солом. Фаликов., Міщ. (Єлінська, д. Кравченко); “Російське про-во морського, річкового та сухопутного страхування та транспортування поклажів”, агент – Шварц Яків Андр., куп. (Херсонська, д. Дробкіна); страхове товариство “Волга”, агент – Тауер Євсей Самойл. (Харчева, д. Бродських) та “Російське страхове товариство”, агенти – Липа Моїс. Іоффе (зд. з’єдн. банку) і Нєх. Лейб. Гінзбург (Херс., С. д.).

Агентства страховых об-в. Общество “Россия” — агент Езек. Сам. Гуревич (Киевск. ул., д. Василевского) и мещ. Мордко Вингус. Каганович (Херсонская, д. Кудиша); “Первое Российское страховое об-во”, аг. — Абр. Пейсах. Флейшиц (Херсонская, д. Циперовича) и каз. Матв. Андреев. Гуткин (Елинская, д. Земства); “Варшавское страховое об-во”, агент — Заславский Моисей Роман., мещ. (Харч., д. Дудакова); “Второе Российское страховое общество”, агенты — Куперман Григорий Зиновьевич (Екатерининская, дом Сербина) и Эльзуцкий (Херсонская, д. Хмары); об-во “Саламандра”, агент — Венгеров Зелик Зельман., куп. (Киевская, с. д.); “Московское страховое об-во”, агент — Бромбер Моисей Аким., мещ. (Пушкин., д. Циперовича); страх, об-во “Якорь”, агент — Перловский Пейсах Янкел. (Веселая, д. Немеца); “С.-Петербургское страховое об-во”, агенты — Д. Т. Нежный (Киевская, с. д.) и Зильберберг Солом. Фаликов., мещ. (Елинская, д. Кравченко); “Российское об-во морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кладей”, агент — Шварц Яков Андр., куп. (Херсонская, д. Дробкина); страховое об-во “Волга”, агент — Тауер Евсей Самойл. (Харчевая, д. Бродских) и “Русское страховое об-во”, агенты — Липа Моис. Иоффе (зд. соедин. банка) и Нех. Лейб. Гинзбург (Херс., с. д.).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)