Агентства страхових товариств 1913 рік

Агентства страхових об-в. «Росія» — агент Єзек. Сам. Гуревич (Київ. вул., д. Василевського) та міщ. Мордко Вінґус. Каганович (Херсонська, д. Кудіша); «Перше Російське страхове про-во», аг. — Абр. Пейси. Флейшиць (Херсонська, буд. Циперовича) та каз. Матв. Андрєєв. Гуткін (Єлінська, д. Земства); «Варшавське страхове товариство», агент — Заславський Мойсей Роман., Міщ. (Харч., д. Дудакова); «Друге Російське страхове товариство», агенти — Куперман Григорій Зиновійович (Катерининська, будинок Сербіна) та Ельзуцький (Херсонська, д. Хмари); про-во » Саламандра » , агент — Венгеров Зелик Зельман., куп. (Київська, с. буд.); «Московське страхове про-во», агент — Бромбер Мойсей Акім., Міщ. (Пушкін., Д. Циперовича); страх, про-во «Якір», агент — Перловський Пейсах Янкел. (Весела, д. Німеця); «С.-Петербурзьке страхове товариство», агенти — Д. Т. Ніжний (Київська, с. д.) і Зільберберг Солом. Фаликов., Міщ. (Єлінська, д. Кравченко); «Російське про-во морського, річкового та сухопутного страхування та транспортування поклажів», агент — Шварц Яків Андр., куп. (Херсонська, д. Дробкіна); страхове товариство «Волга», агент — Тауер Євсей Самойл. (Харчева, д. Бродських) та «Російське страхове товариство», агенти — Липа Моїс. Іоффе (зд. з’єдн. банку) і Нєх. Лейб. Гінзбург (Херс., С. д.).

Агентства страховых об-в. Общество «Россия» — агент Езек. Сам. Гуревич (Киевск. ул., д. Василевского) и мещ. Мордко Вингус. Каганович (Херсонская, д. Кудиша); «Первое Российское страховое об-во», аг. — Абр. Пейсах. Флейшиц (Херсонская, д. Циперовича) и каз. Матв. Андреев. Гуткин (Елинская, д. Земства); «Варшавское страховое об-во», агент — Заславский Моисей Роман., мещ. (Харч., д. Дудакова); «Второе Российское страховое общество», агенты — Куперман Григорий Зиновьевич (Екатерининская, дом Сербина) и Эльзуцкий (Херсонская, д. Хмары); об-во «Саламандра», агент — Венгеров Зелик Зельман., куп. (Киевская, с. д.); «Московское страховое об-во», агент — Бромбер Моисей Аким., мещ. (Пушкин., д. Циперовича); страх, об-во «Якорь», агент — Перловский Пейсах Янкел. (Веселая, д. Немеца); «С.-Петербургское страховое об-во», агенты — Д. Т. Нежный (Киевская, с. д.) и Зильберберг Солом. Фаликов., мещ. (Елинская, д. Кравченко); «Российское об-во морского, речного и сухопутного страхования и транспортирования кладей», агент — Шварц Яков Андр., куп. (Херсонская, д. Дробкина); страховое об-во «Волга», агент — Тауер Евсей Самойл. (Харчевая, д. Бродских) и «Русское страховое об-во», агенты — Липа Моис. Иоффе (зд. соедин. банка) и Нех. Лейб. Гинзбург (Херс., с. д.).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)