Велика лайка міліції з охороною мосту

Оскільки тоді міст був не двоярусним, а одноярусним, там були ворота, якими у разі потреби відсікався перехід мостом народу і возів.
Ось прибув заступник завідувача округовідділом товариш Степанов і його супроводжуючий для поїздки в Крюков, а ворота зачинені. Він з підлеглим сказав кучеру фаетону почекати, а сам пішов піхом. надсилають і ін.
Загалом, Степанов до Крюкова не потрапив і написав кляузу, звинувативши в солдафонтстві стреків варти.

Ще розповім про сходи як приклад революції.
Місце, де я усвідомлював це дореволюційний будинок, побудований небідними людьми. Раніше там була інша установа, тому зараз йде ремонт та пристосування будівлі під нові функції.
Раніше я ходив на другий поверх по одній драбині, сьогодні по другій, тому що першу ремонтували.
Всі, напевно, читали в стріх книгах про два ходи в старі будинки-“парадна чи панська” драбина або “чорні або людські сходи”?
Ось сьогодні я побачив, якими сходами ходили на другий поверх прислуга і пр. Раніше – це була парадна.
Я на цих сходах ледве поміщався. Другої людини вже немає. А по ній треба було тягати дрова, щоб топити грубки другого поверху, барину в кабінет їжу нести і ін. І самому тільки по ній ходити, щоб не відсвічувати відомо яким виглядом.
Дуже стає зрозумілим багато в минулому. Наочно так.

Поскольку тогда мост был не двухярусным,а одноярусным,то там имелись ворота,которыми в случае нужды отсекался переход по мосту народа и телег.
Вот прибыл замзаведующего окротделом товарищ Степанов и его сопровождающий для поездки в Крюков,а ворота закрыты.Он с подчиненным сказал кучеру фаэтона подождать,а сам пошел пехом.Тут вылетают стрелки охраны и железнодорожник и грубо посылают его обратно, даже угрожая применять оружие( и патрон досылают и пр.. Дальше разразилась перебранка в стиле : “какого ты идешь,не видишь” , “А какого вы с той стороны подводу пропустили,а нас…”
В общем, Степанов в Крюков не попал и написал кляузу,обвинив в солдафонтстве стреков караула…

Еще расскажу про лестницу в качестве примера революции.
Место,где я сдавал отчет-это дореволюционный дом , построенный небедными людьми. Раньше там было другое учреждение,так что сейчас идет ремонт и приспособление здания под новые функции.
Раньше я ходил на второй этажпо одной лестнице,сегодня по второй,потому что первуюю ремонтировали.
Все,наверное,читали в стрых книгах про два хода в старые дома-“парадная или господская”лестница ил “черная или людская лестница”?
Вот сегодня я увидел,по какой лестнице ходили на второй этаж прислуга и пр. РАньше- это была парадная.
Я на этой лестнице еле помещался. Второй человек уже нет. А по ней надо было таскать дрова,чтоб топить печки второго этажа,барину в кабинет еду нести и пр.И самому только по ней ходить,чтоб не отсвечивать известно каким видом.
Очень становится понятным многое в прошлом. Наглядно так.Мова джерела