Штати кременчуцької окружної міліції.1924 рік.

Місто Кременчук-
Зараз це назвали б службою охорони громадського порядку.
2 поч. районів
2 помічника поч. районів
6 райдозорчих (зараз такого терміна немає, тому не перекладаю. Мабуть, це варіант дореволюц. терміна)
2 діловода
4 переписувачі
5 старших піших міліціонерів
50 молодших піших міліціонерів
Разом 73.
Розшукова служба
Помічник з розшуку
1 інспектор розшуку
1 діловод
1 фотограф
4 агенти
1 реєстратор – дактилоскопіст
1 зав. столом
Окружний резерв
1 начальник
1 старший міліціонер
13 молодших міліціонерів
Відділ міліції заштатного міста Крюкова
Поч. району
Помічник його
Райдозорчий
Діловод
2 агенти
1 старший піший міліціонер
2 молодших піших міліціонера (Але поруч зміни червоним чорнилом-3)
2 кінних міліціонери.
Незадовго до цього, 7 травня 24 року, було написано один папір із проханням збільшити штати карного розшуку.
Там сказано, що в місті 74 тисячі населення, а зареєстрованих професійних злочинців-400, але бувають ще й гастролери, тому розшук перевантажений за наявності 1 інспектора та 4 агентів.
Тому просять збільшити штат на одного інспектора та трьох агентів.

Город Кременчуг-
Сейчас бы это назвали службой охраны общественного порядка.
2 нач. районов
2 помощника нач. районов
6 райдозорчих(сейчас такого термина нет, поэтому не перевожу. Видимо, это вариант дореволюц. термина)
2 делопроизводителя
4 переписчика
5 старших пеших милиционеров
50 младших пеших милиционеров
Итого 73.
Розыскная служба
Помощник по розыску
1 инспектор розыска
1 делопроизводитель
1 фотограф
4 агента
1 регистратор – дактилоскопист
1 зав. столом
Окружной резерв
1 начальник
1 старший милиционер
13 младших милиционеров
Отдел милиции заштатного города Крюкова
Нач. района
Помощник его
Райдозорчий
Делопроизводитель
2 агента
1 старший пеший милиционер
2 младших пеших милиционера (Но рядом изменения красными чернилами-3)
2 конных милиционера.
Незадолго до этого, 7 мая 24 года, было написана одна бумага с просьбой увеличить штаты уголовного розыска.
Там сказано, что в городе 74 тысячи населения, а зарегистрированных профессиональных преступников- 400, но бывают еще и гастролеры, оттого розыск перегружен при наличии 1 инспектора и 4 агентов.
Потому просят увеличить штат на одного инспектора и 3 агентов.

Город Кременчуг-
Сейчас бы это назвали службой охраны общественного порядка.
2 нач. районов
2 помощника нач. районов
6 райдозорчих(сейчас такого термина нет, поэтому не перевожу. Видимо, это вариант дореволюц. термина)
2 делопроизводителя
4 переписчика
5 старших пеших милиционеров
50 младших пеших милиционеров
Итого 73.
Розыскная служба
Помощник по розыску
1 инспектор розыска
1 делопроизводитель
1 фотограф
4 агента
1 регистратор – дактилоскопист
1 зав. столом
Окружной резерв
1 начальник
1 старший милиционер
13 младших милиционеров
Отдел милиции заштатного города Крюкова
Нач. района
Помощник его
Райдозорчий
Делопроизводитель
2 агента
1 старший пеший милиционер
2 младших пеших милиционера (Но рядом изменения красными чернилами-3)
2 конных милиционера.
Незадолго до этого, 7 мая 24 года, было написана одна бумага с просьбой увеличить штаты уголовного розыска.
Там сказано, что в городе 74 тысячи населения, а зарегистрированных профессиональных преступников- 400, но бывают еще и гастролеры, оттого розыск перегружен при наличии 1 инспектора и 4 агентов.
Потому просят увеличить штат на одного инспектора и 3 агентов.Мова джерела