Училища та гімназії 1896 рік

Кременчук

Кременчуцьке Олександрівське реальне училище (Мало-Мещ. у. у міському будинку). Директор Стат. сов. Олексій Дмитрієв. Новоораний; інспектор ст. сов: Олексій Вас. Петров (у будівлі училища); законоуч. прот. Василь Петров. Пивоварів (Більш. Міщ. у. соб. буд.); вчителі: надв. сов. Петро Леонт. Когут (Набережн. у. д. Жиліна); ст. сов. Митрофан Іванов. Павловський (Більш. Міщ. у. соб. буд.); ст. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Тупобірюк. у. д. Костенка); кільк. сов. Хосіф Іван. Свєнціцький (Єлінськ. у. д. Богомолова); кільк. ас. Семен Семенов. Голятовський (Київ. у. д. Воронковського); ст. сов. Едуард Едуард. Гольтфретер (Кривогрязн. у. д. Краузе); ст. сов. Серпень Осипов. Адлер (Кагамліц. у. д. Нестреляєва); ст. сов. Генадій Ів. Макаров (Біржев. у. д. Антейкера); законоучить. пригот. клас. свящ. Олексій Федорович Клєпачевський (Єлінськ. у. соб. буд.); вчитель того ж класу кільк. асес. Дмитро Яковлєв. Бонч-Бруєвич (Тупобірюк. у. д. Бережинської); лікар кільк. сов. Альберт Карлович Бергер (Єлінськ. у. д. Файдиша), – помічн. клас. наст. кол.ас. Артемій Ілліч Римарев і що у X клас. Гаврило Петрович Применко; письмовод. тит. сов. Лев Іванов. Снігурівський; Стат. сов Микола Григор. Жокпас (Київ. у. д. Бережинської); вчить. співи Андрій Яковлєв. Пуковський.

Жіноча гімназія (по Київській та Кагамлицькій вул. у міст. будівлі). Начальник гімназії Марія Нікол. Зам’ятівська (у будівлі гімназії); законоучить. прот. Василь Пивоваров; учительн. пригот. класу Аполінарія Василівна Тихомирова (Тупобірюк. вул. д. Капша); вчителі: надв. сов. Ів. Митроф. Ніколаєнко (Кривогрязн. у. д. Ярошевич); кільк. асес. Микола Антонов. Пафнутьєв (Кривогрязн. у. соб. буд.); Ольга Миколаївна Козинцева (Кривогрязн у. д. Ярошевич); ст. сов. Стефан Антонов. Чорногор (Більш. Міщан. вул. д. Камінського); надв. сов. Дмитро Авксент. Завадський (Кагамлицьк. вул. д. Капша); Ганна Ів. Рунг (Весел. вул. д. Скородинського); Ємілія Ів. Ласман (Більш. Міщан. у. д. Липавського); ст. сов. Станіслав Антонов. Сінко (Херсонськ. вул. д. Івенського); губ. секр. Микола Петро. Німців (Набережн. вул. д. Жиліна); Генрієта Петро. Неметті (Київ. у. д. Воронковського); класн. нагляд.: Варвара Мих. Ситникова (Київ. у. д. Акульшина); Софія Васил. Пивоварова (Більш. Міщ. вул. соб. буд.); Віра Петро. Зельмар (Більш. Міщан. у. Щелкунова); жінка-лікар Марія Генріхівна Гейнц (Київ. у. д. Лібмана); класна наглядач. Марія Вільг. Іваненко (Павловськ, вул. д. Концевича); Анна Степ. Яворська (Більш. Міщанськ. вул. д. Щелкунова); Марія Степ. Синєокова (д. Крем. відділ. держ. банку).

Технічне залізничне училище Х.-Н. ж. д. (по Харчової вул. д. управління дороги). Начальник училища Вас. Андрєєв. Рутовський (у будівлі вч.); інспектор (вакансія); законоуч. свящ. Федір Дмитро. Архангельські (п. Крюков, буд. церкви); викладачі: Віктор Павло. Гуляєв (Харчева у. д. Ботвінікова); Іван Нікол. Звєрєв (Міська у. д. Ряхіна); Михайло Дмитро. Сакен (Мар’їнск. у. д. Іванова); Автоном Алексєєв. Четвертинін (Екатерин. у. д. Бородкова); Олександр Михайло. Платунов (Зелено-Костянтин. у. д. Тулупова); Степ. Яковлєв. Жуков (Малонікол. у. д. Березовського).

Інспектор народних училищ 6-го району ст. сов. Микола Єгорович Паризький (Тупобірюк. вул. д. Костенко).

3-х класне міське училище (Соборна площ. в м. будівлі). Заведів. училищ. над. сов. Павло Матвєєв (у будівлі училища); законоуч. свящ. Олексій Клепачевський (Єлінськ. у. соб. буд.); вчителі: кільк. ас. Микола Дмитро. Кармазін (у будівлі училища); кільк. ас. Мих. Митроф. Карпенка та помічн. учителя Микола Григор. Головач (у будівлі училища); вчить. співи Петро Антон. Савенко.

Однокласне парафіяльне міське чоловіче училище (за Єлинською у. д. Богаєвського). Завівши училищем Нікол. Автоном. Роменський (в буд. училища); законоуч. свящ. Іван Вас. Іваницький (Київ. вул. церковний будинок); вчить. Віктор Ів. Камінський.

Жіноче народне училище (Весел. у. д. Магденка).

Заведів. вчив. Еліконіда Володимир. Єрьоменко (Тупобірюковськ. у. д. Пруца); вчитель.: Феонія Володимир. Єрьоменко (Тупобірюковськ. у. д. Пруца) та Анастасія Прокоф. Житецька (Єлинськ. у. д. Балайла); законоучитель свящ. Іоанн Кучеров (д. Кладбищ. цер.).

Володимирське міське училище (Олександровськ у. д. Фатєєва). Викладати. двір. Марія Пант. Верцинська (Кривогрязн. у. соб. буд.); законоучить. свящ. Ів. Вас. Іваницький (Київ. у. д. собор. церкви); учительн. Марія Ів. Морева (Тупобірюк. у. д. Нечая).

Початкове народне училище (на Піщаній горі). Завідувач. Ів. Алексєєв. Воскобійників (у будівлі училища); вчить. Олександр Федосієв. Чернишевський; Антон Ів. Григорович; Віктор Ів. Камінський.

Крюківське народне училище (п. Крюків, Херсон. у. д. Герасимова). Завідувач. Віктор Захар’єв. Дорошенка (у будівлі училища); законоучить. свящ. Петро Богданович (Волков пров. буд. Краснокутського); вчить. Василь Андрєєв. Салівон, Дмитро Ів. Григорович; учительн. Валентина Козьмівна Дорошенко.

Приватні училища: Ярещенко Євгенії Іван. (Конст.-Зелен. у.); Завадський Єкатер. Петро. (за насипом, буд. Завадський); Зюкова (Більш. Міщ. у. д. Липавського).

Однокласне початкове єврейське училище (кут Мало-Мещ. та Павлов. у. д. Амчиславського). Завідувач училища Мойсей Ізраїлів. Меєрсон; допомоги. вчить. Лейба Швець (Олександр. у. д. Пахічного); вчителі: пригот. клас. Соломон Солом. Розенкранц (Київ. у. д. Віленського) та Менохпм-Нухім Меєрів. Грувман (Єлинськ. у. д. Оксюза).

Громадське народне єврейське училище “Талмуд Тора” (Павловська у.). Завідувач Янкель Айзіковіч Гельман.

Училище при лютеранській церкві (Весела вул. д. кірхи). Законоуч. пастор Є. К. Фон-Фліднер; уч. Емілій Фоміч Ундріц.

Приватні училища: 3-го розр. Зуніна (Олександр. у. д. Нейди); Грубіча (Тупобірюковськ. у. д. Магалінена); Лібіна (Павлов. у. д. Вязмітінової); Германа (Павловськ. у. д. Мірельзона); Куперман (Петровська у. д. Дорожинського); Ліфшиц (Херсонськ. у. д. Кневезаля); Гасиловського (Олександр. у. д. Гуревича); Берко Грубіна (Місто. у. д. Петрова); Меєрович (Павлов. у. д. Амчиславського).

Кременчугское Александровское реальное училище (Мало-Мещ. у. в городском доме). Директор стат. сов. Алексей Дмитриев. Новопашенный; инспектор ст. сов: Алексей Вас. Петров (в здании училища); законоуч. прот. Василий Петров. Пивоваров (Больш. Мещ. у. соб. д.); учителя: надв. сов. Петр Леонт. Когут (Набережн. у. д. Жилина); ст. сов. Митрофан Иванов. Павловский (Больш. Мещ. у. соб. д.); ст. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Тупобирюк. у. д. Костенка); кол. сов. Хосиф Иван. Свенцицкий (Елинск. у. д. Богомолова); кол. ас. Семен Семенов. Голятовский (Киевск. у. д. Воронковского); ст. сов. Эдуард Эдуардов. Гольтфретер (Кривогрязн. у. д. Краузе); ст. сов. Август Осипов. Адлер (Кагамлиц. у. д. Нестреляева); ст. сов. Генадий Ив. Макаров (Биржев. у. д. Антейкера); законоучит. приготов. клас. свящ. Алексей Федорович Клепачевский (Елинск. у. соб. д.); учитель того же класса кол. асес. Дмитрий Яковлев. Бонч-Бруевич (Тупобирюк. у. д. Бережинской); врач кол. сов. Альберт Карлович Бергер (Елинск. у. д. Файдыша), — помощн. клас. наст. кол.ас. Артемий Ильич Рымарев и состоящий в X клас. Гавриил Петрович Применко; письмовод. тит. сов. Лев Иванов. Снегуровский; стат. сов Николай Григор. Жокпас (Киевск. у. д. Бережинской); учит. пения Андрей Яковлев. Пуковский.

Женская гимназия (по Киевской и Кагамлицкой ул. в город. здании). Начальница гимназии Марья Никол. Замятовская (в здании гимназии); законоучит. прот. Василий Пивоваров; учительн. приготов. класса Аполлинария Васильевна Тихомирова (Тупобирюк. ул. д. Капша); учителя: надв. сов. Ив. Митроф. Николаенко (Кривогрязн. у. д. Ярошевич); кол. асес. Николай Антонов. Пафнутьев (Кривогрязн. у. соб. д.); Ольга Николаевна Козинцева (Кривогрязн у. д. Ярошевич); ст. сов. Стефан Антонов. Черногор (Больш. Мещан. ул. д. Каминского); надв. сов. Дмитрий Авксент. Завадский (Кагамлицк. ул. д. Капша); Анна Ив. Рунг (Весел. ул. д. Скородинского); Емилия Ив. Ласман (Больш. Мещан. у. д. Липавского); ст. сов. Станислав Антонов. Синко (Херсонск. ул. д. Ивенского); губ. секр. Николай Петр. Немцев (Набережн. ул. д. Жилина); Генриета Петр. Неметти (Киевск. у. д. Воронковского); классн. надзирательн.: Варвара Мих. Ситникова (Киевск. у. д. Акульшина); Софья Васил. Пивоварова (Больш. Мещ. ул. соб. д.); Вера Петр. Зельмар (Больш. Мещан. у. Щелкунова); женщина-врач Марья Генриховна Гейнц (Киевск. у. д. Либмана); классная надзирател. Марья Вильг. Иваненко (Павловск, ул. д. Концевича); Анна Степ. Яворская (Больш. Мещанск. ул. д. Щелкунова); Марья Степ. Синеокова (д. Крем. отдел. госуд. банка).

Техническое железнодорожное училище Х.-Н. ж. д. (по Харчевой ул. д. управления дороги). Начальник училища Вас. Андреев. Рутовский (в здании учил.); инспектор (вакансия); законоуч. свящ. Федор Дмитр. Архангельские (п. Крюков, д. церкви); преподаватели: Виктор Павл. Гуляев (Харчевая у. д. Ботвиникова); Иван Никол. Зверев (Городовая у. д. Ряхина); Михаил Дмитр. Сакен (Марьинск. у. д. Иванова); Автоном Алексеев. Четвертинин (Екатерин. у. д. Бородкова); Александр Михайл. Платунов (Зелено-Константин. у. д. Тулупова); Степ. Яковлев. Жуков (Малоникол. у. д. Березовского).

Инспектор народных училищ 6-го района ст. сов. Николай Егорович Парижский (Тупобирюк. ул. д. Костенко).

3-х классное городское училище (Соборная площ. в город. здании). Заведыв. училищ. над. сов. Павел Матвеев (в здании училища); законоуч. свящ. Алексей Клепачевский (Елинск. у. соб. д.); учителя: кол. ас. Николай Дмитр. Кармазин (в здании училища); кол. ас. Мих. Митроф. Карпенко и помощн. учителя Николай Григор. Головач (в здании училища); учит. пения Петр Антон. Савенко.

Одноклассное приходское городское мужское училище (по Елинской у. д. Богаевского). Заведыв училищем Никол. Автоном. Роменский (в здан. училища); законоуч. свящ. Иоанн Вас. Иваницкий (Киевск. ул. церковн. дом); учит. Виктор Ив. Каминский.

Женское народное училище (Весел. у. д. Магденка).

Заведыв. учил. Еликонида Владимир. Еременко (Тупобирюковск. у. д. Пруца); учительн.: Феония Владимир. Еременко (Тупобирюковск. у. д. Пруца) и Анастасия Прокоф. Житецкая (Елинск. у. д. Балайла); законоучитель свящ. Иоанн Кучеров (д. Кладбищ. цер.).

Владимирское городское училище (Александровск. у. д. Фатеева). Преподават. двор. Мария Пант. Верцинская (Кривогрязн. у. соб. д.); законоучит. свящ. Ив. Вас. Иваницкий (Киевск. у. д. собор. церкви); учительн. Марья Ив. Морева (Тупобирюк. у. д. Нечая).

Начальное народное училище (на Песчаной горе). Заведующ. Ив. Алексеев. Воскобойников (в здании училища); учит. Александр Федосиев. Чернышевский; Антон Ив. Григорович; Виктор Ив. Каминский.

Крюковское народное училище (п. Крюков, Херсон. у. д. Герасимова). Заведующ. Виктор Захарьев. Дорошенко (в здании училища); законоучит. свящ. Петр Богданович (Волков пер. д. Краснокутского); учит. Василий Андреев. Саливон, Дмитрий Ив. Григорович; учительн. Валентина Козьминична Дорошенко.

Частные училища: Ярещенко Евгении Иван. (Конст.-Зелен. у.); Завадской Екатер. Петр. (за насыпью, д. Завадской); Зюковой (Больш. Мещ. у. д. Липавского).

Одноклассное начальное еврейское училище (угол Мало-Мещ. и Павлов. у. д. Амчиславского). Заведующий училищем Мойсей Израилев. Меерсон; помощ. учит. Лейба Швец (Александр. у. д. Пахического); учителя: пригот. клас. Соломон Солом. Розенкранц (Киевск. у. д. Виленского) и Менохпм-Нухим Мееров. Грувман (Елинск. у. д. Оксюза).

Общественное народное еврейское училище “Талмуд Тора” (Павловская у.). Заведующий Янкель Айзикович Гельман.

Училище при лютеранской церкви (Веселая ул. д. кирхи). Законоуч. пастор Е. К. Фон-Флиднер; уч. Эмилий Фомич Ундриц.

Частные училища: 3-го разр. Зунина (Александр. у. д. Нейды); Грубича (Тупобирюковск. у. д. Магалинена); Либина (Павлов. у. д. Вязмитиновой); Германа (Павловск. у. д. Мирельзона); Куперман (Петровская у. д. Дорожинского); Лифшиц (Херсонск. у. д. Кневезаля); Гасиловского (Александр. у. д. Гуревича); Берко Грубина (Город. у. д. Петрова); Меерович (Павлов. у. д. Амчиславского)Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)