Бібліотеки 1910 рік

Кременчуцька громадська міська публічна бібліотека з кабінетом для читання, заснована у 1888 році (вуг. Єкатерин. та Херсон. вул., зд. гір. управи).

Голова ради ст. сов. Ал-ндр Клавд. Насонов (Доктор. у. д. Костенко), члени ради: д. ст. сов. Конст. Троф. Карпінський (зд. реал. уч-ща), Андрій Яковл. Ізюмів (Херсон. у. с. д.), прот. Вас. Пивоварів (Міщан. у. з буд.), кап. 1-го рангу Ал-ндр Сергій. Мусін-Пушкін (Конст.-Зелена у. с. д.).

Передплатна плата: а) по 1-му розр. на рік 8 руб., Півроку – 4 р. 50 к. і місяць 90 к., б) по 2-му разр. на рік – 5 руб., Півроку 3 р. та на місяць 60 к., в) 3-го розряду на рік 3 р. 50 к., Півроку 2 р. та на місяць 60 к., г) по 4-му розр. річна плата 3 р., Піврічна 1 р. 60 к., місячна 30 к., Добова плата 5 к. – Запорука від 2 до 15 р. за книгу.

Бібліотека і кабінет для читання у звичайні дні, що складається при ній, відкриті двічі на день: від 11-ї до години вранці і з 5 до 8 год. ввечері, по недільних і табельних днях один раз на день – від 11? до 2 год. У великі свята бібліотека зовсім закрита. Завідувач. бібліотекою – Марія Іван. Пащенкова.

Кременчуцька міська народна бібліотека та при ній безкоштовна читальня. Бібліотека відкрита у недільні та святкові дні з 12 год. дня до 6 год. віч., за користування книгами вдома 5 коп. в місяць.

Бібліотеки, які містять приватні особи без кабінетів для читання: міщ. Арона Рижковського, міщ. Заходи Зусьман, міщ. Бейли Рогачевського, міщ. Бер. Бір. Амчиславського.

Бібліотека для читання з кабінетом міщ. Абрама Мозилевського.

Кременчугская общественная городская публичная библиотека с кабинетом для чтения, учрежденная в 1888 году (уг. Екатерин. и Херсон. ул., зд. гор. управы).

Председатель совета ст. сов. Ал-ндр Клавд. Насонов (Доктор. у. д. Костенко), члены совета: д. ст. сов. Конст. Троф. Карпинский (зд. реал. уч-ща), Андрей Яковл. Изюмов (Херсон. у. с. д.), прот. Вас. Пивоваров (Мещан. у. с д.), кап. 1-го ранга Ал-ндр Серг. Мусин-Пушкин (Конст.-Зеленая у. с. д.).

Подписная плата: а) по 1-му разр. в год 8 руб., полгода — 4 р. 50 к. и на месяц 90 к., б) по 2-му разр. в год — 5 руб., полгода 3 р. и на месяц 60 к., в) 3-го разряда в год 3 р. 50 к., полгода 2 р. и на месяц 60 к., г) по 4-му разр. годовая плата 3 р., полугодовая 1 р. 60 к., месячная 30 к., суточная плата 5 к. — Залог от 2 до 15 р. за книгу.

Библиотека и состоящий при ней кабинет для чтения в обыкновенные дни открыты два раза в день: от 11-ти до часу утром и с 5 до 8 час. вечером, по воскресным и табельным дням один раз в день — от 11½ до 2 час. В большие праздники библиотека совсем закрыта. Завед. библиотекой — Мария Иван. Пащенкова.

Кременчугская городская народная библиотека и при ней бесплатная читальня. Библиотека открыта в воскресные и праздничные дни с 12 час. дня до 6 час. веч., за пользование книгами на дому 5 коп. в месяц.

Библиотеки, содержимые частными лицами без кабинетов для чтения: мещ. Арона Рыжковского, мещ. Меры Зусьман, мещ. Бейлы Рогачевского, мещ. Мар. Бор. Амчиславского.

Библиотека для чтения с кабинетом мещ. Абрама МозилевскогоРосійська мова (Джерело)