Повітове казначейство 1896 рік

Кременчук

Повітове казначейство (по Соборній пл. у казенній будівлі). Скарбник кільк. сов. Вас. Данило. Юзефович (у будівлі казначейства); помічники його: надв. сов. Платон Андріївнч Рева (Херсон. у. соб. буд.); надв. сов. Федір Деонісійович Терютін (Весела вул. д. кірхи); бухгалтер надв. сов. Іван Гавр. Кошовий (Єленська у. д. Файдиша); помічники його: тит. сов. Григорій Ів. Пархоменко (Набережна у. д. Писиголовця); губ. секр. Григорій Олексійович Гончаров (Крюков, д. Чукмасова); кільк. секр. Василь Григор. Мартиненко (Соборн. у. д. Колачівського).

Податкові інспектори: ст. сов. Олександр Васильєв. Пігулівський (кут Єлинськ. у. соб. буд.); Петро Ємел. Каленіченко (Єлинськ. у. д. Бабенка).

Фабричний інспектор Карл Карлович Краузе (Набережний у. д. Цивінди).

Управління II округу Полтавського акцизного управління (Набережною у. д. Стельмаховича). Наглядач кільк. сов. Олександр Венедикт. Меєр (Штабн. у. д. Подканова); помічн. його погода. сов. Серпень Серпень. Фон-Фіркс (Кагамлицьк. у. соб. буд.); кільк. секр. Костянтин Гріг. Янішевський (Солдат. вул. д. Зісельмана); діловодить. н. ч. Адольф Мартин. Селятицький (Кагамликськ. у. д. Фіркс).

Міський сирітський суд. Голова міського голови. Члени: куп. Семен Матвійович Михайлов (Харчева у. соб. буд.); куп. Михайло Максим. Кокін (Катеринин. вул. соб. буд.); міщ. Дмитро Міх. Верховський (Набережн. у. д. Чернявського); листовод Дмитро Констант. Федосевич (Піщана гора, будинок Іванова).

Уездное казначейство (по Соборной пл. в казенн. здании). Казначей кол. сов. Вас. Данил. Юзефович (в здании казначейства); помощники его: надв. сов. Платон Андреевнч Рева (Херсон. у. соб. д.); надв. сов. Федор Деонисьевич Терютин (Веселая ул. д. кирхи); бухгалтер надв. сов. Иван Гавр. Кошевой (Еленская у. д. Файдыша); помощники его: тит. сов. Григорий Ив. Пархоменко (Набережная у. д. Писиголовца); губ. секр. Григорий Алексеевич Гончаров (Крюков, д. Чукмасова); кол. секр. Василий Григор. Мартыненко (Соборн. у. д. Колачевского).

Податные инспектора: ст. сов. Александр Васильев. Пигулевский (угол Елинск. у. соб. д.); Петр Емел. Калениченко (Елинск. у. д. Бабенко).

Фабричный инспектор Карл Карлович Краузе (Набережн. у. д. Цивинды).

Управление II округа Полтавского акцизного управления (по Набережной у. д. Стельмаховича). Надзиратель кол. сов. Александр Венедикт. Меер (Штабн. у. д. Подкановой); помощн. его надвор. сов. Август Августов. Фон-Фиркс (Кагамлицк. у. соб. д.); кол. секр. Константин Григ. Янишевский (Солдат. ул. д. Зисельмана); делопроизводит. н. ч. Адольф Мартын. Селятицкий (Кагамликск. у. д. Фиркс).

Городовой сиротский суд. Председатель городской голова. Члены: куп. Семен Матвеевич Михайлов (Харчевая у. соб. д.); куп. Михаил Максим. Кокин (Екатеринин. ул. соб. д.); мещ. Дмитрий Мих. Верховский (Набережн. у. д. Чернявского); письмоводитель Дмитрий Констант. Федосевич (Песчаная гора дом Иванова).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)