Поштово-телеграфна контора 1913 рік

Поштово-телеграфна контора (вуг. Поштової та Павлівської вул., Телеф. № 13). Начальник контори – стат. сов. Іван Гаврилович Лавров, помічник – колеж. порада. Микола Миколайович Прейс (будівля поштово-телеграфної контори).

Молодший механік – н. ч. Опанас Калістрат. Кушнір.

Крюківська поштово-телеграфна контора (телефон №84). Начальник контори – колеж. регістр. Вітав. Яків. Соколовський, помічник його – кільк. реєстр. Яким Трофімов. Цапенка.

Телефонна станція. Завідувач телефонної мережі — губ. секр. Іван Васильєв. Серенко (Піщана гора, Підгірна вул., соб. будинок), наглядач – н. ч. Георгій Олександров. Кисіль, Влад. Іванов. Боргард, Петро. Вас. Андрєєв та Григ. Косм. Штепа.

Поштові відділення: Рубльовське – начальник – кільк. регістр. Антон Павлов. Талуць (с. Рубльовка, буд. пошт. від.) і Глобинське – начальник – н. ч. Михайло Сафронович Рибка (с. Глобине, будівля поштового відділення).

Почтово-телеграфная контора (уг. Почтовой и Павловской ул., телеф. № 13). Начальник конторы — стат. сов. Иван Гаврилович Лавров, помощник — коллеж. совет. Николай Николаевич Прейс (здание почтово-телеграфной конторы).

Младший механик — н. ч. Афанасий Калистрат. Кушнир.

Крюковская почтово-телеграфная контора (телефон № 84). Начальник конторы — коллеж. регистр. Витал. Яков. Соколовский, помощник его — кол. рег. Аким Трофимов. Цапенко.

Телефонная станция. Заведывающий телефонной сетью — губ. секр. Иван Васильев. Серенко (Песчаная гора, Подгорная ул., соб. дом), надсмотрщик — н. ч. Георгий Александров. Кисель, Влад. Иванов. Боргард, Пет. Вас. Андреев и Григ. Косьм. Штепа.

Почтовые отделения: Рублевское — начальник — кол. регистр. Антон Павлов. Талуц (с. Рублевка, здан. почт. отд.) и Глобинское — начальник — н. ч. Михаил Сафронович Рыбка (с. Глобино, здание почтового отделения).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)