Поштові скриньки 1913 рік

Поштові скриньки: у гір. Кременчуці: за Катеринином. вул., у аптеки Захарова; д. Ханко (на горах); д. Німеця (зимовий театр); у аптеки Зака; у д. Іоллоса; у сполученого Банку; у аптеки Грілліхс (д. Геріке); по Херсонській вул.; д. Бера, уг. Херсонській та Миколаїв.; по Олександрівській вул., д. Піддерегіна; Гомельські номери; по Херсонській – будинок Ізюмова; д. Зільберніка; біля Військових зборів; біоскопа “Зірка”, по Столипінському – біля готелю “Італія”, д. Шляхта; по Павлівській вул. – У Великої синагоги; по Училищній – д. повітового з’їзду; уг. Гоголівській та Київській у реального училища; по Веселій вул., д. Німеця; уг. Веселої та Столипінської вул., д. Могили; уг. Харчової та Солдатської вул. – У м’ясних лавок; у казенного винного складу; уг. Олександрівській та Павлівській вул. – д. Поддерегіна; уг. Херсонській та Олександрівській вул. – У аптеки; по Павлівській вул. – д. Пілявського; на уг. Олександрівській та Лікарській вул.; на пароплавній пристані.

Кореспонденція виймається 3 рази на добу: о 4 годині ранку, 2 години дня та 6 год. вечора.

У сел. Крюкове: Тищенський пров., д. Дубини; по Херсонській вул. в д. Птахи.

Почтовые ящики: в гор. Кременчуге: по Екатеринин. ул., у аптеки Захарова; д. Ханко (на горах); д. Немеца (зимний театр); у аптеки Зака; у д. Иоллоса; у соединенного Банка; у аптеки Гриллихс (д. Герике); по Херсонской ул.; д. Бера, уг. Херсонской и Николаев.; по Александровской ул., д. Поддерегина; Гомельские номера; по Херсонской — дом Изюмова; д. Зильберника; у Военного собрания; биоскопа “Звезда”, по Столыпинской — у гостиницы “Италия”, д. Шляхта; по Павловской ул. — у Большой синагоги; по Училищной — д. уездного съезда; уг. Гоголевской и Киевской у реального училища; по Веселой ул., д. Немеца; уг. Веселой и Столыпинской ул., д. Могилы; уг. Харчевой и Солдатской ул. — у мясных лавок; у казенного винного склада; уг. Александровской и Павловской ул. — д. Поддерегина; уг. Херсонской и Александровской ул. — у аптеки; по Павловской ул. — д. Пилявского; на уг. Александровской и Докторской ул.; на пароходной пристани.

Корреспонденция вынимается 3 раза в сутки: в 4 часа утра, 2 часа дня и 6 час. вечера.

В пос. Крюкове: Тищенский пер., д. Дубины; по Херсонской ул. в д. Птицы.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)