Готелі у Кременчуці 1913 рік

Готелі у м. Кременчуці: “Італія” – Богданова (Столипін., д. Сагалав), “Пальміра” – Музики (Херсонська, д. Хмеліовського), “Ермітаж” – Коломийського (Павловська, д. Меєровича); “Вікторія” – Браславського (Херсонськ., д. Богацького), “Лондон” – Шаповалова (Херсонськ., д. Гуревича), “Дагмара” – Зільберберга (Столипінська, д. Мордуховича), “Архангельські номери” – Случанського (Катерині). , д. Бережинського), “Бель-Вю” – Шапіри (Олександр, д. Пригожого), “Москва” – Левіана (Павловська, буд. Полянського), “Варшава” – Осятинського (Олександр., д. Кузнєцова), “Гомельські” – Осятинського, “Європейські” – Вільвівській, “Волга” – Фішкіна, “Південь” – Білоцерківського, “Купецькі №№” – Сокого (Олександров) ., д. Бородкого), “Ромни” – Грановського (Олександрівська, д. Салов’я), “Швейцарія” – Столпера (Олександр., д. Синдера), “Купеч. №№” – Богуславського (Ярмарочна пл., д. Морголіна) ), “Нічний будинок” – Гохмана (Олександр., с. д.), “Гранд-Готель” – Агроновського (Єкатерин., д. Бородкова); “Оріон” – Давидовського (Олександрівськ., д. Сегови), “Гомельські” – Олевського (Олександрівська, д. Добровського).

Заїжджі двори: “Москва” – Левіана (Павловська вулиця, будинок Уарана). У п. Крюкові: по Херсонській вулиці, утримувач Мануїл Толмацький, д. Сироти, по Херсонській вул., д. Білоградова – утрим. Дата Толмацька та по тій же вул. в д. Карась – містять. Сура-Голда Карась.

Гостиницы в г. Кременчуге: “Италия” — Богданова (Столыпин., д. Сагалав), “Пальмира” — Музыки (Херсонская, д. Хмелиовского), “Эрмитаж” — Коломийского (Павловская, д. Мееровича); “Виктория” — Браславского (Херсонск., д. Богацкого), “Лондон” — Шаповалова (Херсонск., д. Гуревича), “Дагмара” — Зильберберга (Столыпинская, д. Мордуховича), “Архангельские номера” — Случанского (Екатеринин., д. Бережинского), “Бель-Вю” — Шапиры (Александр, д. Пригожого), “Москва” — Левиана (Павловская, д. Тарана), “Подворье Рига” — Бляхера (Столыпин. ул., д. Мелитинского и Полянского), “Варшава” — Осятинского (Александр., д. Кузнецова), “Гомельские” — Осятинского, “Европейские” — Вильвовской, “Волга” — Фишкина, “Юг” — Белоцерковского, “Купеческие №№” — Сокого (Александров., д. Бородкого), “Ромны” — Грановского (Александровская, д. Саловья), “Швейцария” — Столпера (Александр., д. Синдера), “Купеч. №№” — Богуславского (Ярмарочная пл., д. Морголина), “Ночлежный дом” — Гохмана (Александр., с. д.), “Гранд-Отель” — Агроновского (Екатерин., д. Бородкова); “Орион” — Давидовского (Александровск., д. Сеговы), “Гомельские” — Олевского (Александровская, д. Добровского).

Постоялые дворы: “Москва” — Левиана (Павловская улица, дом Уарана). В п. Крюкове: по Херсонской улице, содержатель Мануил Толмацкий, д. Сироты, по Херсонской ул., д. Белоградова — содерж. Дата Толмацкая и по той же ул. в д. Карась — содержат. Сура-Голда КарасьРосійська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)