Готелі, клуби та Громадські установи 1896 рік

Кременчук

Клуби та Громадські установи: 1) Громадські збори (Катеринин. у. д. Геріке); 2) Військові збори при 35-му Брянському піхотному полку, поміщається в будівлі іжен. відомства; 3) Комерційний клуб (Херсонськ. у. д. Гуревичева); 4) Громадські збори (у п. Крюкові, д. Соловійчика).

Готелі: 1) “Європейські номери” Меєра Вольвовського (Херсонськ. у. д. Гуревича); 2) “Ермітаж” куп. Абрама Меєровича (кут Павлов. і Херсон. у. соб. буд.); 3) “Пальміра” дв. Григ. Гавр. Хмеліовського (Херсонськ. у. соб. буд.); 4) “Вікторія” міщ. Якова Власов. Безуглого (Херсонськ. у. д. Ворожейкіна); 5) “Італія” куп. Ів. Ів. Богданова (Конст.-Зелен. у. д. Сагала); 6) “Архангельська” міщ. Зільберберга (Катеринин. у. д. Коліна), орендує Нута Хазін; 7) “Відень” Лазаря Раєва (Катеринин. у. д. Сагала); 8) “Москва” куп. Микити Самойл. Самохіна (Павл. вул. д. Тарана); 9) “Новий-Світло” куп. Параски Нікол. Кузнєцової (Катеринин. у. д. Кузнєцової); 10) “Варшава” міщ. Барона (Констант.-Зелен. вул. д. Беревинського); 11) “Бельвю” міщ. Коломенській (Олександр. у. д. Пригожина); 12) “Полтава” міщ. Заславського (Олександр. вул. соб. буд.); 13) “Дніпро” куп. Володимира Григора. Краснокутського (Набережн. Дніпра, соб. буд.)

Клубы и Общественные учреждения: 1) Общественное собрание (Екатеринин. у. д. Герике); 2) Военное собрание при 35-м Брянском пехотном полку, помещается в здании иижен. ведомства; 3) Коммерческий клуб (Херсонск. у. д. Гуревичевой); 4) Общественное собрание (в п. Крюкове, д. Соловейчика).

Гостиницы: 1) “Европейские номера” Меера Вольвовского (Херсонск. у. д. Гуревича); 2) “Эрмитаж” куп. Абрама Мееровича (угол Павлов. и Херсон. у. соб. д.); 3) “Пальмира” дв. Григ. Гавр. Хмелиовского (Херсонск. у. соб. д.); 4) “Виктория” мещ. Якова Власов. Безуглого (Херсонск. у. д. Ворожейкина); 5) “Италия” куп. Ив. Ив. Богданова (Конст.-Зелен. у. д. Сагала); 6) “Архангельская” мещ. Зильберберга (Екатеринин. у. д. Колина), арендует Нута Хазин; 7) “Вена” Лазаря Раева (Екатеринин. у. д. Сагала); 8) “Москва” куп. Никиты Самойл. Самохина (Павл. ул. д. Тарана); 9) “Новый-Свет” куп. Прасковьи Никол. Кузнецовой (Екатеринин. у. д. Кузнецовой); 10) “Варшава” мещ. Барона (Констант.-Зелен. ул. д. Беревинского); 11) “Бельвю” мещ. Коломенской (Александр. у. д. Пригожина); 12) “Полтава” мещ. Заславского (Александр. ул. соб. д.); 13) “Днепр” куп. Владимира Григор. Краснокутского (Набережн. Днепра, соб. д.)Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)