Фотографії 1913 рік

Фотографії: поч. гражд. Федора Осипов. Гамалія – з 1875 р., завідувавши. – Власник (Олександр., С. д.); міщ. Яків Вульф. Вітліна – з 1888 р., завідувавши. – Власник (Пушкінськ., Д. Штейнберга); міщ. Герша Соколовського (Преображенська, д. Зака), міщ. Якова Аронов. Рейзенштока (Херсонська вул.); міщ. Євсея Янк. Вітліна – з 1904 р. (Олександр., д. Сіндера); міщ. Маркус Леонт. Тагріна (Бірж., д. Яріна) та Абрама Євел. Добровицького (Олександров., Д. Добровицького). Моїс. Давиде. Ельмана (Катеринин., Д. Вернштейна).

Фотографии: поч. гражд. Федора Осипов. Гамалея — с 1875 г., заведыв. — владелец (Александр., с. д.); мещ. Якова Вульф. Витлина — с 1888 г., заведыв. — владелец (Пушкинск., д. Штейнберга); мещ. Герша Соколовского (Преображенская, д. Зака), мещ. Якова Аронов. Рейзенштока (Херсонская ул.); мещ. Евсея Янк. Витлина — с 1904 г. (Александр., д. Синдера); мещ. Маркуса Леонт. Тагрина (Бирж., д. Ярина) и Абрама Евел. Добровицкого (Александров., д. Добровицкого). Моис. Давид. Эльмана (Екатеринин., д. Вернштейна).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)