Бібліотеки 1913 рік

Кременчуцька громадська міська публічна бібліотека з кабінетом для читання, заснована у 1888 р. (вуг. Катеринин. та Херсонській вул., будівля міської управи).

Голова ради – стат. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Докторська вул., д. Костенко), члени ради: Павло Григор’єв. Гусєв (Херсонська вул., с. буд.), священ. М. А. Афанасьєв (будівля реального училища), А. В. Таран, С. Т. Роговської (Біржова, с. д.).

Передплатна плата: а) по 1-му розр. на рік – 8 р., Півроку – 4 р. 50 коп. і на місяць – 90 коп., б) по 2-му розр. на рік – 5 руб., Півроку – 3 р. і на міяць – 60 к., в) 3-го розр. на рік – 3 р. 50 к., Півроку – 2 руб. та на місяць – 60 коп., г) за 4-м розрядом річна плата – 3 р., піврічна – 1 р. 60 р., місячна – 30 к., Добова плата – 5 к. Застава від 2 до 15 р. за книгу.

Бібліотека та кабінет для читання у звичайні дні, що складається при ній, відкриті двічі на день: від 11 до години вранці і з 5 до 8 год. ввечері, по недільних і табельних днях один раз на день – від 11? до 2 год. У великі свята бібліотека зовсім закрита. Заведів. бібліотекою – Софія Олександр. Насонова (Штабний пров., Будинок Рубінштейна).

Кременчуцька міська народна бібліотека та при ній безкоштовна читальна (кут Пушкінської та Гоголівської вул.), будівля народної аудиторії. Бібліотека відкрита у недільні та святкові дні з 12 год. дня до 6 год. вечора, за користування книгами вдома 5 к. на місяць. Розпорядник читальні секретар Міської Управи – особистий почесний. гражд. Сергій Тимофійович Роговський, завідувачка — Марія Іванівна Ємельянова.

Бібліотеки-читальні: Резнікова Гілько Хаїмова (вул. Пушкінській та Петрівській вул.).

Бібліотека при громадських зборах (Катерининська вул., д. Геріке), завід. вчитель жіночої гімназії Ал-ндр Нікол. Горонівський.

Бібліотеки, які містять приватні особи без кабінетів

Кременчугская общественная городская публичная библиотека с кабинетом для чтения, учрежденная в 1888 г. (уг. Екатеринин. и Херсонской ул., здание городской управы).

Председатель совета — стат. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Докторская ул., д. Костенко), члены совета: Павел Григорьев. Гусев (Херсонская ул., с. д.), священ. М. А. Афанасьев (здание реального училища), А. В. Таран, С. Т. Роговской (Биржевая, с. д.).

Подписная плата: а) по 1-му разр. в год — 8 р., полгода — 4 р. 50 коп. и на месяц — 90 коп., б) по 2-му разр. в год — 5 руб., полгода — 3 р. и на меяц — 60 к., в) 3-го разр. в год — 3 р. 50 к., полгода — 2 руб. и на месяц — 60 коп., г) по 4-му разряду годовая плата — 3 р., полугодовая — 1 р. 60 р., месячная — 30 к., суточная плата — 5 к. Залог от 2 до 15 р. за книгу.

Библиотека и состоящий при ней кабинета для чтения в обыкновенные дни открыты два раза в день: от 11 до часу утром и с 5 до 8 час. вечером, по воскресным и табельным дням один раз в день — от 11½ до 2 час. В большие праздники библиотека совсем закрыта. Заведыв. библиотекой — София Александр. Насонова (Штабный пер., дом Рубинштейна).

Кременчугская городская народная библиотека и при ней бесплатная читальная (угол Пушкинской и Гоголевской ул.), здание народной аудитории. Библиотека открыта в воскресные и праздничные дни с 12 час. дня до 6 час. вечера, за пользование книгами на дому 5 к. в месяц. Распорядитель читальни секретарь Городской Управы — личный почетн. гражд. Сергей Тимофеевич Роговской, заведывающая — Мария Ивановна Емельянова.

Библиотеки-читальни: Резникова Гилько Хаимова (уг. Пушкинской и Петровской ул.).

Библиотека при общественном собрании (Екатерининская ул., д. Герике), завед. учитель женской гимназии Ал-ндр Никол. Гороновский.

Библиотеки, содержимые частными лицами без кабинетовРосійська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)