Агентства Страхових Товариств на 1894 рік

У м. Кременчуці: Товариство південно-західних залізниць з видачі позичок, Фелікс Борисович Клейн, уг. Херсонській та Великій Міщанській вул. прив. д. “Контора Високо затвердженого Російського Товариства морського, річкового та сухопутного страхування та транспортиров. кладей”, Агент Тимофій Іванович Роговенко, Городова вул. будинок Міщенка. “Агентство Найвищо затвердженого 1-го Товариства пароплавства по р. Дніпру та його притоках”, Агент Осип Фремонтович Карсницький, вул. д. Ростишевського. Головний агент 2-го Російського Товариства Василь Фердинандович фон-Грумбков, вул. д. Кумме. “Друге Російське страхове Товариство”, аг. Камілл Фердинандович фон-Грумбков, вул. д. Кумме. “С.-Петербурзьке страхове Товариство”, аг. міщан. Соломон Фаликович Зільберберг, вул. будинок Брауна. “Варшавське страхове Товариство”, агент Семен Максимович Брайник, Мало-Миколаївська вул. д. Розенталя. “Найвище затверджене страхове Товариство Росіянин”, агент Ізраїль Михелевич Марголін, вул. д. Кодинця. “Руське страхове Товариство”, агент купець Маркус Леонтійович Розенталь, Константино-Зелена вул. соб. д. Страхове Товариство “Москва”, агент Леон Зіновійович Куперман, вул. д. Липавського. Страхове товариство “Надія”, агент міщ. Йосип Беніамінович Хельфанд, Олександрівська вул. д. Корфа. Страхове Товариство “Росія”, агент Семен Соломонович Альтшулер, вул. д. Гофмана. “Правління Кременчуцького Товариства взаємного страхування від вогню майна, засноване з 12 жовтня 1889”. Уг. Херсонській та Катерининській вул. будівля думи. “Агентство Товариства “Саламандра” зі страхування від вогню різного роду майна, хліба у скиртах, сіна, соломи та машин”, агент Зіновій Соломонович Венгеров, Тупо-Бірюківська вул. будинок Генфера. “Московське Товариство зі страхування від градобиття хліба в появах”, агент Василь Андрійович Борисов, зд. поштово-телеграфної контори. Страхове Товариство “Якір”, для морського, річкового, сухопутного страхування вантажів та різного роду майнов, доходів та капіталів. Агент Дмитро Михайлович Верховський, вул. прив. будинок. “Російське страхове від вогню Товариство, засноване 1827 року”. Агент купець Василь Абрамович Костиков, вул. соб. д. Страх. О-во “Волга”, агент Євсей Самойлович Тауер [Тауер], Олександр. вул. будинок Слуцького. “Комерч. страхів. Про-во”, аг. Олександр Клавдієв. Насонів, Тупо-Бірюківська вул. будинок Костенка та м. Коган, Єкатерин. вул. д. Чумаченко.

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Агентства Страховых Обществ на 1894 год

В г. Кременчуге: Общество юго-западных железных дорог по выдаче ссуд, Феликс Борисович Клейн, уг. Херсонской и Большой Мещанской ул. собств. д. “Контора Высочайше утвержденного Российского Общества морского, речного и сухопутного страхования и транспортиров. кладей”, Агент Тимофей Иванович Роговенко, Городовая ул. дом Мищенко. “Агентство Высочайше утвержденного 1-го Общества пароходства по р. Днепру и его притокам”, Агент Осип Фремонтович Карсницкий, Кагамлицкая ул. д. Ростишевского. Главный агент 2-го Российского Общества Василий Фердинандович фон-Грумбков, Тупо-Бирюковская ул. д. Кумме. “Второе Российское страховое Общество”, аг. Камилл Фердинандович фон-Грумбков, Тупо-Бирюковская ул. д. Кумме. “С.-Петербургское страховое Общество”, аг. мещан. Соломон Фаликович Зильберберг, Марьинская ул. дом Брауна. “Варшавское страховое Общество”, агент Семен Максимович Брайник, Мало-Николаевская ул. д. Розенталя. “Высочайше утвержденное страховое Общество Россиянин”, агент Израиль Михелевич Марголин, Херсонская ул. д. Кодинца. “Русское страховое Общество”, агент купец Маркус Леонтьевич Розенталь, Константино-Зеленая ул. соб. д. Страховое Общество “Москва”, агент Леон Зиновьевич Куперман, Марьинская ул. д. Липавского. Страховое Общество “Надежда”, агент мещ. Иосиф Бениаминович Хельфанд, Александровская ул. д. Корфа. Страховое Общество “Россия”, агент Семен Соломонович Альтшулер, Марьинская ул. д. Гофмана. “Правление Кременчугского Общества взаимного страхования от огня имуществ, учрежденное с 12 октября 1889 г.”. Уг. Херсонской и Екатерининской ул. здание думы. “Агентство Товарищества “Саламандра” по страхованию от огня разного рода имуществ, хлеба в скирдах, сена, соломы и машин”, агент Зиновий Соломонович Венгеров, Тупо-Бирюковская ул. дом Генфера. “Московское Общество по страхованию от градобития хлеба в поеввах”, агент Василий Андреевич Борисов, зд. почтово-телеграфной конторы. Страховое Общество “Якорь”, для морского, речного, сухопутного страхования грузов и разного рода имуществ, доходов и капиталов. Агент Дмитрий Михайлович Верховский, Набережная ул. собств. дом. “Российское страховое от огня Общество, учрежденное в 1827 году”. Агент купец Василий Абрамович Костиков, Набережная ул. соб. д. Страх. О-во “Волга”, агент Евсей Самойлович Тауэр [Тауер], Александр. ул. дом Слуцкого. “Коммерч. страхов. О-во”, аг. Александр Клавдиев. Насонов, Тупо-Бирюковская ул. дом Костенко и г. Коган, Екатерин. ул. д. Чумаченко.