Військове відомство 1896 рік

Кременчук

Командир 2-ї бригади 9-ї піхотної дивізії (він же начальник гарнізону), генерал-майор Болеслав Костянтин. Кобордо (Кривогрязн. у. д. Соколовського).

35-й піхотний Брянський генерал-ад’ютанта князя Горчакова полк (штаб полку в гір. Кременчуці, у будівлі інженерного відомства. Набережн. вул.). Перший батальйон у складі 4 рот у м. Кременчуці, на Піщаній горі. Четвертий батальйон у складі 4-х рот на посаді Крюкова).

Командир полку полк Олександр Карл. Немиський (Тупобірюк. у. д. Борисова); завід. господарств. підп. Микола Ів. Котровцов (Єлінськ. у. д. Костікова); полковий скарбник шт.-кап. Євген Федір Канчіялов (Київ. вул. д. земства); полковий ад’ютант поруч. Андріан Наумов. Кірста; діловод суду, поруч. Іван Еразмов. Горай (біля тюремного замку, д. Процінка); завід. швальні поруч. Михайло Нікол. Екк; завід. зброєю поруч. Василь Василь. Веселов (Місто. у. д. Лопаткіна); завід. лазаретом поруч. Мартин Михайлович Гоппе (Тупобірюковськ. у. д. Огурцева); полковий квартермістр поруч. Костянтин Якович Кодинців (Єлинська вул. д. Богаєвського); команд. 4 батал. підполк. Вацлав-Фома Ігнатович Поплавський (Кагамлицьк. у. д. Світличного); команд. 1-го батал. підполк. Михайло Костянтин. Жежеро (Павловськ. у. д. Білявського); кому. 2-го бат. підпол. Іларіон Петро. Ісарлов; коман. 3-го бат. підпол. Олексій Ів. Петров (Більш. Міщ. у. буд. Якубовської); молодший шт.-офіц. підпор. Фадей-Семен Петрович Зенкевич (Череднички, д. Тарнавського); кому. 10-й нар. кап. Костянтин Васил. Грозінський (Єкатерин. у. д. Іванової); кому. 3-й нар. Сергій Орестов. Ковалевський (Київ. у. д. Воронковського); кому. 15-й нар. Василь Олександр. Орнацький (Більш. Міщ. у. соб. буд.); кому. 2-й нар. кап. Павло Петров. Лазаревський (на Соборній пл. буд. Файдиша), коман. 12-й нар. капіт. Дмитро Олександр. Ревуцький (Крюков, д. Крюкова); кому. 1-й нар. кап. Станіслав Феліксів. Бацевич (Павлов. у. д. Рогівського); кому. 16 нар. капіт. Петро Олександр. Гвоздєв (берег Дніпра, д. Левіна); кому. 9-й нар. кап. Костянтин Васильєв. Воронковський (Київ у. соб. буд.); команд. 5-й нар. шт.-кап. Федір Іванов. Педашов (Крюков д. Маєвського); кому. 6-й нар. капіт. Петро Яковлєв. Татаров (Крюков, буд. Комарова); команд. 4-й нар. шт.-кап. Опанас Петров. Хальмков (Єлін. у. д. Бабенка); кому. 7-й нар. шт.-кап. Антон Яковл. Столяревський (Набережн. у. д. Каліцького); кому. 8-й нар. шт.-кап. Йосип Іович Кафтарьов (Мало-Міщан. у. д. Мойсеєнко); кому. 14-й нар. шт.-кап. Микола Ів. Савельєв (Солдатськ. у. д. Дмитрова); кому. нестройовий р. шт.-капіт. Олександр Петров. Гарцев (Солдатськ. у. д. Бауц); кому. 11 нар. шт.-кап. Микола Єфімов. Мурзін (Павловськ. у. д. Білявського); кому. 13-й р. кап. Андрій Ів. Хижняков (Київ. у. д. Соколовського); молодші офіцери: поруч. Олександр-Михайло Ілліч Березницький); поруч. Андрій Іван. Гуленко; поруч. Олександр Семенович Малинович; поруч. Іван Акімов. Іллінський; поруч. Петро Іванович Аврамов (Кривогрязн. у. д. Ільченка); поруч Михайло Алексєєв. Клепачевський; пір. Григорій Спірідон. Шпаківський; поруч Лев Пилипович Лундцкевич; поруч. Володимир Іванов. Синіцин; поруч. Василь Тимофєєв. Григорович; поруч. Андрій Михайлович Козьєв; поруч. Микола Миколайович Скородинський; підпор. Костянтин Григор. Кумедно; підпор. Микола Порфир’єв. Галанчук; підпор. Антон Іванов. Липко (Тупобірюк. вул. Борисова); бат. ад’ютант 4-го бат. підпор. Федір Михайлов. Колоні; господар зборів підпор. Леонід Васильович Інглез; підпор. Броніслав-Франц Ромуальдів. Крживицький; підпор. Микола Семенов. Малявін; Віктор Федір. Данчаков; Сергій Олександр. Евенбах.

Класні чиновники: кільк. сов., док. медиць. Петро Васильєв. Покровський (Набережн. пров. д. Кампера); лікарі: надв. сов. Руфим-Микола Франц. Губаревич (Петропавл. у. д. Рудіштейна); погода. сов. Павло Михайлов. Говоров (Харчев. у. д. Поддерегіна); кільк. ас. Олександр Федорович Докучаєв (Набереж. вул. д. Башевської); діловир. по господарств. ч. тит. сов. Микола Ілліч Богомолов (Київ. у. д. Бережинського); кільк. секр. Єгор Михайлов. Смирнов (Набережн. у. д. Писиголовця); свящ. Євген Вікторов. Шереметєв (Єлінськ. у. д. Бєлова).

Управління окружного артилерійського складу Одеського військового округу. Начальника окружного артилерійського складу полковн. Микола Ів. Овчинников (Кагамлицьк. вул. д. Терентьєва); помічн. його, полковн. Степан Васил. Вержбицький (Кривогрязн. у. д. Бера); начальник відділу артил. шт.-кап. Костянтин Констант. Метелицин (Садова у. д. Столбіна); начальник відділу ручної зброї складу надв. сов. Назар Каєтанов. Козловський (Київськ. у. соб. буд.); начальники відділу вогнепальних запасів складу підполк. Терентій Мих. Кравцов (Херсон, у. д. Слуцького); поч. артил. майстерні скл. підпор. Мартин Дмитрович Фанченко (Полтавськ. вул. д. Ковалевського); правитель канцелярії управління складу надв. сов. Іван Данило. Антейкер (Біржов. у. з б. д.).

Управління Кременчуцького інтендантського речового складу Одеського військового округу (в сел. Крюкові, в казен. будівлі). Головний доглядач складу, підпілля. Георгій Міх. Вечеслав; доглядачі магазинів: надв. сов-ки: Порфирій Тимофєєв. Воскобійників, Петро Ів. Бєлінський, Павло Ігнатьєв. Назаренко, Микола Федорович Кудря-Мосцевий, Василь Адамович Маєвський, Микола Романов. барон Фрейтаг-фон-Лоренговен, Лука Яковл. Рудченко та Ієронім Ів. Проневіч; кільк. секр. Микола Ів. Бистровський.

Командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии (он же начальник гарнизона), генерал-майор Болеслав Константин. Кобордо (Кривогрязн. у. д. Соколовского).

35-й пехотный Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк (штаб полка в гор. Кременчуге, в здании инженерн. ведомства. Набережн. ул.). Первый батальон в составе 4 рот в г. Кременчуге, на Песчаной горе. Четвертый батальон в составе 4-х рот в посаде Крюкове).

Командир полка полк Александр Карл. Немыский (Тупобирюк. у. д. Борисова); завед. хозяйств. подп. Николай Ив. Котровцов (Елинск. у. д. Костикова); полковой казначей шт.-кап. Евгений Федор Канчиялов (Киевск. ул. д. земства); полковой адъютант поруч. Андриан Наумов. Кирста; делопроизводитель суда, поруч. Иван Эразмов. Горай (возле тюремн. замка, д. Проценка); завед. швальней поруч. Михаил Никол. Экк; завед. оружием поруч. Василий Васил. Веселов (Городов. у. д. Лопаткина); завед. лазаретом поруч. Мартын Михайлович Гоппе (Тупобирюковск. у. д. Огурцева); полковой квартермистр поруч. Константин Яковлевич Кодинцев (Елинская ул. д. Богаевского); команд. 4 батал. подполк. Вацлав-Фома Игнатьевич Поплавский (Кагамлицк. у. д. Светличного); команд. 1-го батал. подполк. Михаил Константин. Жежеро (Павловск. у. д. Белявского); ком. 2-го бат. подпол. Иларион Петр. Исарлов; коман. 3-го бат. подпол. Алексей Ив. Петров (Больш. Мещ. у. д. Якубовской); младший шт.-офиц. подпор. Фадей-Семен Петрович Зенкевич (Череднички, д. Тарнавского); ком. 10-й р. кап. Константин Васил. Грозинский (Екатерин. у. д. Ивановой); ком. 3-й р. Сергей Орестов. Ковалевский (Киевск. у. д. Воронковского); ком. 15-й р. Василий Александр. Орнацкий (Больш. Мещ. у. соб. д.); ком. 2-й р. кап. Павел Петров. Лазаревский (на Соборной пл. д. Файдыша), коман. 12-й р. капит. Дмитрий Александр. Ревуцкий (Крюков, д. Крюкова); ком. 1-й р. кап. Станислав Феликсов. Бацевич (Павлов. у. д. Роговского); ком. 16 р. капит. Петр Александр. Гвоздев (берег Днепра, д. Левина); ком. 9-й р. кап. Константин Васильев. Воронковский (Киевск у. соб. д.); команд. 5-й р. шт.-кап. Федор Иванов. Педашов (Крюков д. Маевского); ком. 6-й р. капит. Петр Яковлев. Татаров (Крюков, д. Комарова); команд. 4-й р. шт.-кап. Афанасий Петров. Хальмков (Елин. у. д. Бабенко); ком. 7-й р. шт.-кап.. Антон Яковл. Столяревский (Набережн. у. д. Калицкого); ком. 8-й р. шт.-кап. Иосиф Иович Кафтарев (Мало-Мещан. у. д. Мойсеенко); ком. 14-й р. шт.-кап. Николай Ив. Савельев (Солдатск. у. д. Дмитрова); ком. нестроевой р. шт.-капит. Александр Петров. Гарцев (Солдатск. у. д. Бауц); ком. 11 р. шт.-кап. Николай Ефимов. Мурзин (Павловск. у. д. Белявского); ком. 13-й р.кап. Андрей Ив. Хижняков (Киевск. у. д. Соколовского); младшие офицеры: поруч. Александр-Михаил Ильич Березницкий); поруч. Андрей Иван. Гуленко; поруч. Александр Семенович Малинович; поруч. Иван Акимов. Ильинский; поруч. Петр Иванович Аврамов (Кривогрязн. у. д. Ильченко); поруч Михаил Алексеев. Клепачевский; пор. Григорий Спиридон. Шпаковский; поруч Лев Филиппович Лундцкевич; поруч. Владидир Иванов. Синицын; поруч. Василий Тимофеев. Григорович; поруч. Андрей Михайлович Козьев; поруч. Николай Николаевич Скородинский; подпор. Константин Григор. Храпко; подпор. Николай Порфирьев. Галанчук; подпор. Антон Иванов. Липко (Тупобирюк. ул. Борисова); бат. адъютант 4-го бат. подпор. Федор Михайлов. Колоней; хозяин собрания подпор. Леонид Васильевич Инглез; подпор. Бронислав-Франц Ромуальдов. Крживицкий; подпор. Николай Семенов. Малявин; Виктор Федор. Данчаков; Сергей Александр. Эвенбах.

Классные чиновники: кол. сов., док. медиц. Петр Васильев. Покровский (Набережн. пер. д. Кампера); врачи: надв. сов. Руфим-Николай Франц. Губаревич (Петропавл. у. д. Рудиштейна); надвор. сов. Павел Михайлов. Говоров (Харчев. у. д. Поддерегина); кол. ас. Александр Федорович Докучаев (Набереж. ул. д. Башевской); делопроизв. по хозяйств. ч. тит. сов. Николай Ильич Богомолов (Киевск. у. д. Бережинского); кол. секр. Егор Михайлов. Смирнов (Набережн. у. д. Писиголовца); свящ. Евгений Викторов. Шереметев (Елинск. у. д. Беловой).

Управление окружного артиллерийского склада Одесского военного округа. Начальника окружного артиллерийского склада полковн. Николай Ив. Овчинников (Кагамлицк. ул. д. Терентьева); помощн. его, полковн. Степан Васил. Вержбицкий (Кривогрязн. у. д. Бера); начальник отдела артил. шт.-кап. Константин Констант. Метелицын (Садовая у. д. Столбина); начальник отдела ручного оружия склада надв. сов. Назар Каетанов. Козловский (Киевск. у. соб. д.); начальники отдела огнестрельных припасов склада подполк. Терентий Мих. Кравцов (Херсон, у. д. Слуцкого); нач. артил. мастерской скл. подпор. Мартын Дмитриевич Фанченко (Полтавск. ул. д. Ковалевского); правитель канцелярии управления склада надв. сов. Иван Данил. Антейкер (Биржев. у. со б. д.).

Управление Кременчугского интендантского вещевого склада Одесского военного округа (в пос. Крюкове, в казен. здании). Главный смотритель склада, подпол. Георгий Мих. Вечеслав; смотрители магазинов: надв. сов-ки: Порфирий Тимофеев. Воскобойников, Петр Ив. Белинский, Павел Игнатьев. Назаренко, Николай Федорович Кудря-Мосцевой, Василий Адамович Маевский, Николай Романов. барон Фрейтаг-фон-Лоренговен, Лука Яковл. Рудченко и Иероним Ив. Проневич; кол секр. Николай Ив. Быстровский.Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)