Тюремний замок 1896 рік

Кременчук

Тюремний замок (Київська вул.). Начальник. сов. Микола Андрєєв. Копецький (Київська у. д. Гуревича); помічн. його, тит. сов. Андрій Адамов. Барсицький (Київська у. д. Гуревича).

Повітове відділення піклованого про в’язниці комітету. Голова-директор привід. дворянства; поліцеймейстер, повітовий справник, міський голова, міський блогочинний прот. о. Лука Білявський; лютеранський пастор Євген Карлович Фліднер; куп. Микола Максимов. Кеденко; куп. Яків Абрам. Ямпільський; куп. Вас. Абрамів. Костіков; генер.-майор Мих. Федоров. Костенко; куп. Юхим Євстаф. Файдиш; куп. Олексій Ів. Трефільєв; секретар відділення Комітету, Павло Гавр. Шкірка.

Тюремный замок (Киевская ул.). Начальник над. сов. Николай Андреев. Копецкий (Киевская у. д. Гуревича); помощн. его, тит. сов. Андрей Адамов. Барсицкий (Киевская у. д. Гуревича).

Уездное отделение попечительного о тюрьмах комитета. Председатель-директор предвод. дворянства; полицеймейстер, уездный исправник, городской голова, городской блогочинный прот. о. Лука Белявский; лютеранский пастор Евгений Карлович Флиднер; куп. Николай Максимов. Кеденко; куп. Яков Абрам. Ямпольский; куп. Вас. Абрамов. Костиков; генер.-майор Мих. Федоров. Костенко; куп. Ефим Евстаф. Файдыш; куп. Алексей Ив. Трефильев; секретарь отделения комитета, Павел Гавр. Шкурко.Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)