Повітова з військової повинності присутність, Загальна реміснича управа, Управління міщанського старости 1896 рік

Кременчук

Повітова з військової повинності присутність. Голова, ватажок дворянства; члени: Кременчук. повітовий справник; військовий начальник; завід. діловир. Олексій Осип. Руденко (Петропавловськ. у. д. Снапір).
Загальна реміснича управа (Єленськ. і Міст. у. буд. суспільний). Ремісничий голова, міщ. Гавр. Ів. Петренко (Більш. міщ. у. соб. будинок).
Управління міщанського старости (Єленськ. та Місто. вул. д. громадський). Мішанський староста, Микола Омелян. Кошелєв (Херсонськ. у. д. Синдера); помічн. його, міщ. Григорій Ів. Поливка (Весел. у. соб. буд.); міщ. Аврам Мойс. Добровицький (п. Крюків соб. буд.).

Уездное по воинской повинности присутствие. Председатель, предводитель дворянства; члены: Кременчуг. уездный исправник; воинский начальник; заведыв. делопроизв. Алексей Осип. Руденко (Петропавловск. у. д. Снапир).
Общая ремесленная управа (Еленск. и Городов. у. д. общественный). Ремесленный голова, мещ. Гавр. Ив. Петренко (Больш. мещ. у. соб. дом).
Управление мещанского старосты (Еленск. и Город. ул. д. общественный). Мешанский староста, Николай Емельян. Кошелев (Херсонск. у. д. Синдера); помощн. его, мещ. Григорий Ив. Поливка (Весел. у. соб. д.); мещ. Аврам Мойс. Добровицкий (п. Крюков соб. д.).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)