Міська управа 1913 рік

Міська управа. (Катерининськ. вул., гір. будівля, телеф. № 50), міський голова кільк. секр. Павло Григор’єв. Гусєв (п. Крюків Херсонська с. д.), члени: особ. поч. гражд. Іван Павло. Герасимов (сел. Крюків, Херсонська вул., с. буд.), міщ. Сім. Дмитро. Алісов (Херсон. вул., Д. Плетнікова), дв. Мих. Михайло. Троян (Кременч. Пушкінська вул., С. д.) та особ. поч. гражд. Федір Ємельянов. Шилко (Мальцевська вул., с. д.), секретар піт. поч. гражд. Сергій Тимофій. Рогівській (Кременч. Пушкінськ. с. д.).

Міський технік інженер Ів. Григ. Сангін (Київська вул., д. Герштейна), помічн. його – Сергій. Сергєєв. Щелкунов (Докторська вул. с. буд.), присяж. пов. від міста Влад. Ів. Мацієвський (Катерининськ. вул., Скарський).

Лікарі та фельдшера. Міський лікар – кільк. сов. Абрам Ісаєв. Блох (Кременч. Херсонська вул., с. д.), санітарний лікар – Петро Нікол. Дахневський, містовий фельдшер Степ. Петров. Петров та санітарний Нох. Гершів. Кірнес, місто. оспопрививатий. – Кирило Фом. Фурман (пос. Крюків, Херсонська вул., д. Кроля), керуючий. міськ. скотопригін. подвір’я вітер. лікар Ал-ндр Єрмол. Столбін (Садів. пров. с. буд.), завід. Місто. скотобійнями ветеринар. лікар Ів. Євсєєв. Чадаєв (Докторська д. Заварського), ветерин. фельдшера при Кременчуцькому місті. скотобійне – Павло Сельвестр. Корніленко (за насипом ж. д., с. д.) та Іван Андріан. Строшко (сел. Крюків, Херсонська вул., д. Соколова).

Присяжні оцінювачі: куп. Ілля Нікол. Дудаков (Харчева вул., С. д.), куп. Тимофій Ів. Рогівській (Пушкінська, с. д.), міщ. Григ. Фоміч Ізюмов (Александров. у., С. Д.).

Торгові депутати – особ. поч. гражд. Ів. Іван. Богданов (Столипінська вул., д. Сагала), Ал-ндр Максимович Фірсов (пос. Крюков, Херсонська вул., соб. будинок.) та Зельм. Моїс. Стрільців (Катерининська вул., д. Штейнберга).

Голосні Кременчуцької думи: Козачек Ал-ндр Іллар. куп. (Троїцька, с. д.), Шапошников Міх. Ал-ндр. потім. поч. гражд. (Єкатерин. у., с. д.), Герасимов Ів. Павлов. особ. почес. гражд. (пос. Крюків Херсон, вул., с. буд.), Богаєвський Авксентій Трохим. кільк. сов. (Богоуг. зав.), Шуйський Гріг. Афан. куп. (Мальцев. вул., С. д.), Роговської Сергій Тім. особи. поч. гражд. (Пушкінська вул., С. д.), Бер Карл Ів. купець (Херсон. с. д.), Фірсов Ал-ндр Максим. особ. поч. гражд. (пос. Крюків Херсонськ. вул., соб. будинок), Оренштейн Герман Бернард. особи. поч. гражд. (Ярмарочна площ. с. буд.), Гебгольд Іппол. Роберт. інженер-технолог (Катерина. с. д.), Голембіовський Павло Євдок. кільк. секр. (Докторська, с. буд.), Маклаков-Савранський Іван. Іванов. (Київська, с. буд.), Устимович Вас. Василь. ст. сов. (Дніпровськ. пров. с. буд.), Таран Олексій Васил. (Столипінська, с. д.), Кузнєцов Іван Федоров, (пос. Крюков, Херсонська вул., С. д.), Золотарьов Ал-ндр Феодос. (Троїцьк. с. д.), Поддєрєгін Петро Нікол. (Олександр. вул., С. д.), Фрам П. М. від. ротміс. (Докторська, с. д.), Магенко Валентин. Нікол. двір. (Єлинська вул., с. буд.), Фесенко Петро Іван. інж.-техн. (ст. Кременчук, південний ж. буд.), Столбін Ал-ндр Єрмол. (Садова, с. буд.), Білоградов Андр. Леонтьєв. куп. (пос. Крюков, Херс. у., с. буд.), Шилко Федір. Омелян. особ. шана. гражд. (Мальцев. вул., С. д.), Диковський Іван Андр., відставний капіт. (Катерининська вул., с. д.), Колесницький Григорій Афанас. ст. сов. (Будівля держ. банку), Передер Федір Міх. піт. поч. гр. (Олександровськ., С. д.), Ковальов Ал-ндр Семен. піт. поч. гр. (Катерининськ., С. д.), Бородков Петро Федір. куп. (Катерина. с. д.), Кабакчі Арон Абрамов. куп. (Херсонська вул., д. Шпетнера), Богоєвський Нік. Миколайович кільк. сов. (Дніпровськ., д. Вікторова), Ямпільський Іона Яковл. куп. (Єлизаветін., С. д.), Сандомирський Ізраїль Фроїм. (Олександрівськ. у., с. д.), Мінаков Нікол. Діонісєв. міщ. (Катерининськ. с. д.), Гусєв Пав. Григ. (пос. Крюків, Херсонська вул., соб. будинок).

Міщанське управління (вуг. Єлінськ. і Пушкінськ. у., буд. заг.), Міщанський староста – міщ. Данило Савич. Кузьменко (Єкатерин. вул., С. д.), старости по денеж. зборам: Гішей Шмуїл. Добровицький, Андр. А-Сєєв. Кабаренко (пос. Крюков с. буд.), Шмул. Юдел. Левін (пос. Крюков, буд. Павлова), Ів. Сав. Семенчуха (Столярна вул., С. д.).

Повітова Земська Управа. (Єлинська вул., С. буд. телеф. № 45). Голова ротмістра у відставці Нікол. Фом. Райович, заступающ. місце голови кільк. ас. Нікол. Васильєв. Кармазін (Єлінськ. у., С. д.), члени: двір. Мих. Вітав. Пітленко, Пателейм. Іванов. Болотів та каз. Антон. Григ. Сулім, бухгалтер каз. Матвій Андр. Гутник помічник бухгалтера каз. Іван Мефод. Яременко, в. д. секретаря управи Ант. Михайло. Худий, столоначальники: піт. поч. гражд. Дмитро. Василь. Квітківський, хрест. Григ. Яківл. Гайтотенка, каз. Сільвест. Афанасії. Панасенко, технік інж.-техн. Нікол. Андр. Гапон, доглядач арештного будинку особ. гражд. Семен Максимов. Жиденко (д. Земства), агр.: Вільгельм Петро. Недре, Фед. Федоров. Хижняк, Нік. Павло. Ястржемський та Сергій. Львів. Синельників, повітовий лікар надв. сов. Владисл. Емільєв. Григорович.

Голосні, обрані перших виборчих зборах: дейст. ст. сов. Василь Ал-ндров. Остроградський, гвард. шт.-ротм. Павло Ніколаєв. Малама, кільк. ас. Микола Васіл. Кармазін, стат. сов. Дмитро Нікол. Милорадович, надв. сов. Петро Алндров. Білевич, стат. сов. Василь Василь. Устимович, губ. секр. Михайло Вітальєв. Пітленка, кільк. секр. Ал-ндр Ал-ндров. Диздерєв, тит. сов. Валентин Нікол. Магденко, поруч. гвар. Влад. Іван. Булюбаш, барон Микола Андрєєв. Менгден, двір. Нікол. Віталієв. Пітленко, граф Василь Іполит. Капніст, ротм. Микола Фоміч Райович, стат. сов. Микола Моїсеєв. Самійленко-Спатарієв, двір. Пантелейм. Іонів. Болотів, поруч. Ал-ндр Філіп. Диздерєв, губ. секр. Ал-ндр Харітон. Шпека та стат. сов. Борис Федоров. Григоренко.

Голосні від других виборчих зборів: Огнівенко Тимофій Андрєєв., Сінний Петро Іванов. та Шелюг Василь Павлов.

Від сільських товариств: Бандура Харитон Іларіон., Безвуглий Степан Павлов., Дерев’янка Сильвестр Васил., Горбік Іван Савич, Костіна Васил. Іван., Котляр Іван Семен., Кошеленко Ігнатій Павлов., Лиходій Федір Марков., Мазур Федір Тимоф., Славута Яків Васил. та Сулим Антон Григор’єв.

Городская управа. (Екатерининск. ул., гор. здание, телеф. № 50), городской голова кол. секр. Павел Григорьев. Гусев (п. Крюков Херсонская с. д.), члены: личн. поч. гражд. Иван Павл. Герасимов (пос. Крюков, Херсонская ул., с. д.), мещ. Сем. Дмитр. Алисов (Херсон. ул., д. Плетниковой), дв. Мих. Михайл. Троян (Кременч. Пушкинская ул., с. д.) и личн. поч. гражд. Федор Емельянов. Шилко (Мальцевская ул., с. д.), секретарь пот. поч. гражд. Сергей Тимоф. Роговской (Кременч. Пушкинск. с. д.).

Городской техник инженер Ив. Григ. Сангин (Киевская ул., д. Герштейна), помощн. его — Серг. Сергеев. Щелкунов (Докторская ул. с. д.), присяж. пов. от города Влад. Ив. Мациевский (Екатерининск. ул., д. Скарской).

Врачи и фельдшера. Городовой врач — кол. сов. Абрам Исаев. Блох (Кременч. Херсонская ул., с. д.), санитарный врач — Петр Никол. Дахневский, городовой фельдшер Степ. Петров. Петров и санитарный Нох. Гершев. Кирнес, город. оспопрививат. — Кирилл Фом. Фурман (пос. Крюков, Херсонская ул., д. Кроля), управляющ. городск. скотопригон. двором ветер. врач Ал-ндр Ермол. Столбин (Садов. пер. с. д.), завед. город. скотобойнями ветеринар. врач Ив. Евсеев. Чадаев (Докторская д. Заварского), ветерин. фельдшера при Кременчугской город. скотобойне — Павел Сельвестр. Корниленко (за насыпью ж. д., с. д.) и Иван Андриан. Строшко (пос. Крюков, Херсонская ул., д. Соколова).

Присяжные оценщики: куп. Илья Никол. Дудаков (Харчевая ул., с. д.), куп. Тимофей Ив. Роговской (Пушкинская, с. д.), мещ. Григ. Фомич Изюмов (Александров. у., с. д.).

Торговые депутаты — личн. поч. гражд. Ив. Иван. Богданов (Столыпинская ул., д. Сагала), Ал-ндр Максимович Фирсов (пос. Крюков, Херсонская ул., соб. дом.) и Зельм. Моис. Стрельцов (Екатерининская ул., д. Штейнберга).

Гласные Кременчугской думы: Казачек Ал-ндр Иллар. куп. (Троицкая, с. д.), Шапошников Мих. Ал-ндр. потом. поч. гражд. (Екатерин. у., с. д.), Герасимов Ив. Павлов. личн. почетн. гражд. (пос. Крюков Херсон, ул., с. д.), Богаевский Авксентий Трофим. кол. сов. (Богоуг. зав.), Шуйский Григ. Афан. куп. (Мальцев. ул., с. д.), Роговской Сергей Тим. лич. поч. гражд. (Пушкинская ул., с. д.), Бер Карл Ив. купец (Херсон. с. д.), Фирсов Ал-ндр Максим. личн. поч. гражд. (пос. Крюков Херсонск. ул., соб. дом), Оренштейн Герман Бернард. лич. поч. гражд. (Ярмарочная площ. с. д.), Гебгольд Иппол. Робертов. инженер-технолог (Екатерин. с. д.), Голембиовский Павел Евдок. кол. секр. (Докторская, с. д.), Маклаков-Савранский Иван. Иванов. (Киевская, с. д.), Устимович Вас. Васил. ст. сов. (Днепровск. пер. с. д.), Таран Алексей Васил. (Столыпинская, с. д.), Кузнецов Иван Федоров, (пос. Крюков, Херсонская ул., с. д.), Золотарев Ал-ндр Феодос. (Троицк. с. д.), Поддерегин Петр Никол. (Александр. ул., с. д.), Фрам П. М. от. ротмис. (Докторская, с. д.), Магенко Валентин. Никол. двор. (Елинская ул., с. д.), Фесенко Петр Иван. инж.-техн. (ст. Кременчуг, южн. ж. д.), Столбин Ал-ндр Ермол. (Садовая, с. д.), Белоградов Андр. Леонтьев. куп. (пос. Крюков, Херс. у., с. д.), Шилко Федор. Емельян. личн. почет. гражд. (Мальцев. ул., с. д.), Диковский Иван Андр., отставной капит. (Екатерининская ул., с. д.), Колесницкий Григорий Афанас. ст. сов. (Здание госуд. банка), Передерий Федор Мих. пот. поч. гр. (Александровск., с. д.), Ковалев Ал-ндр Семен. пот. поч. гр. (Екатерининск., с. д.), Бородков Петр Федор. куп. (Екатерин. с. д.), Кабакчи Арон Абрамов. куп. (Херсонская ул., д. Шпетнера), Богаевский Ник. Николаевич кол. сов. (Днепровск., д. Викторова), Ямпольский Иона Яковл. куп. (Елизаветин., с. д.), Сандомирский Израиль Фроим. (Александровск. у., с. д.), Минаков Никол. Дионисьев. мещ. (Екатерининск. с. д.), Гусев Пав. Григ. (пос. Крюков, Херсонская ул., соб. дом).

Мещанское управление (уг. Елинск. и Пушкинск. у., д. общ.), Мещанский староста — мещ. Даниил Саввич. Кузьменко (Екатерин. ул., с. д.), старосты по денеж. сборам: Гишей Шмуил. Добровицкий, Андр. А-сеев. Кабаренко (пос. Крюков с. д.), Шмул. Юдел. Левин (пос. Крюков, д. Павлова), Ив. Сав. Семенчуха (Столярная ул., с. д.).

Уездная Земская Управа. (Елинская ул., с. д. телеф. № 45). Председатель ротмистр в отставке Никол. Фом. Раиевич, заступающ. место председателя кол. ас. Никол. Васильев. Кармазин (Елинск. у., с. д.), члены: двор. Мих. Витал. Питленко, Пателейм. Иванов. Болотов и каз. Антон. Григ. Сулим, бухгалтер каз. Матвей Андр. Гутник, помощник бухгалтера каз. Иван Мефод. Яременко, и. д. секретаря управы Ант. Михайл. Худей, столоначальники: пот. поч. гражд. Дмитр. Васил. Квитковский, крест. Григ. Яковл. Гайтотенко, каз. Сильвест. Афанас. Панасенко, техник инж.-техн. Никол. Андр. Гапон, смотритель арестного дома личн. гражд. Семен Максимов. Жиденко (д. земства), агр.: Вильгельм Петр. Недре, Фед. Федоров. Хижняк, Ник. Павл. Ястржемский и Серг. Львов. Синельщиков, уездный врач надв. сов. Владисл. Эмильев. Григорович.

Гласные, избранные на первом избирательном собрании: дейст. ст. сов. Василий Ал-ндров. Остроградский, гвард. шт.-ротм. Павел Николаев. Малама, кол. ас. Николай Васил. Кармазин, стат. сов. Дмитрий Никол. Милорадович, надв. сов. Петр Ал-ндров. Белевич, стат. сов. Василий Васил. Устимович, губ. секр. Михаил Витальев. Питленко, кол. секр. Ал-ндр Ал-ндров. Дыздерев, тит. сов. Валентин Никол. Магденко, поруч. гвар. Влад. Иван. Булюбаш, барон Николай Андреев. Менгден, двор. Никол. Витальев. Питленко, граф Василий Ипполит. Капнист, ротм. Николай Фомич Раиевич, стат. сов. Николай Моисеев. Самойленко-Спатариев, двор. Пантелейм. Ионов. Болотов, поруч. Ал-ндр Филип. Дыздерев, губ. секр. Ал-ндр Харитон. Шпека и стат. сов. Борис Федоров. Григоренко.

Гласные от второго избирательного собрания: Огнивенко Тимофей Андреев., Сенный Петр Иванов. и Шелюг Василий Павлов.

От сельских обществ: Бандура Харитон Илларион., Безуглый Степан Павлов., Деревянка Сильвестр Васил., Горбик Иван Саввич, Костина Васил. Иван., Котляр Иван Семен., Кошеленко Игнатий Павлов., Лиходей Федор Марков., Мазур Федор Тимоф., Славута Яков Васил. и Сулим Антон Григорьев.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)