Міністерство Військове 1913 рік

Начальник гарнізону – командир 2-ї бригади 9-ї піхотної дивізії ген.-майор Міх. Львів. Матвєєв.

Комендант м. Кременчука – військовий начальник полковник Пет. Мих. Смирнов (Павлівська вул., Міський будинок тел. № 28).

Бригадні офіцерські збори (Київська вул., Будинок Щелкунова).

Голова зборів – командир 2-ї бригади 9-ї піхотної дивізії ген.-майор Міх. Львів. Матвєєв.

Розпорядчого комітету голова – полковник 35 піх. Брянського полку Церниш, господар зборів – штабс-капітан 35 піх. Брянського полку Диздерєв.

Управління повітового військового начальника. Військовий начальник – полковник Петро Міх. Смирнов (Павловська вулиця, д. № 8, телеф. № 28), діловод – шт.-капіт. Олександр Леонідович Дараган.

35-й піхотний Брянський полк (канцелярія полку, Бульварні казарми, телеф. № 113). Командир полку – полковник Порф. Дм. Чорноказов (Училищна вул., д. Доманської). Полковий ад’ютант – поручик Євген Данилович Чепурковський (Бульварні казарми), діловод. полків. судна – шт.-капіт. Іван Ілліч Горинович (Училищна, 110), полків. скарбник – надв. порада. Василь Матвєєв. Штомпель (вуг. Столипінській та Троїцькій, 72). Командир небудів. роти – шт.-капіт. Василь Іван. Кондратенко (Дніпровська, с. д.) та полковий квартирмейст. – губ. секр. Шимаковський (Столипінська вул., № 107), при полку штаб-офіцер – полковник Петро Якович Татаров (Садовий пров., будинок Столбина).

Батальйонні командири: командир одного батал. – Полковник Олександр Семенов. Малинович (Дніпровський пров., 9), командир 2-го батал. – Полк. Павло. Клімент. Холявін (Біржова вул., д. Оксюза), командир – 3-го батал. – Полковник Владислав Михайло. Церпіш (вуг. Єлинській та Київській, 3), командир 4-го батал. – Підполковн. Андрій Ніколаєв. Левтер (Маріїнська, 29).

Командири рот. Капітани *): 1-ї роти – Лев Семенович Луговської (Весела, 11), 2-й – Олександр Миколайович Обернєєв (вул. Катерининської та Приютськ., д. Гауха), 3-й – Степан Васильєв. Фішер (Єлінська, 16), 4-й – Гріг. Вас. Комашка (Докторська, 37), 5-й – Конст. Ів. Кривошеїн (Міщанська, 4), 6-й – Павло Гнат. Парфеновський (Пушкінська, д. Файдиш), 7-й – Сергій Тимофєєв. Григорович 2-й (Мальцевська, 12), 8-й – шт.-капіт. Олександр Володимирович Отриганьєв (вуг. Мальцев. вул. та Успенськ. пров., 9), 9-й – Микола Васил. Хоментківський (Садова вул., будинок Столбина), 10-й – Микола Порф. Воскобійників (Успенська вул., д. Веселовського), 11-й – Микола Вас. Балієвський (Успенський пров., 6), 12-й – Конст. Григ. Храпко (Єлинська, д. Макарова), 13-й – Галакт. Архіпович Ніконов (вул. Троїцької та Штабної, 1), 14-й – Микола Порфир. Галанчук (Міщанська, 28), 15-й – Олександр Владим. Карташев (Весела, 7) та 16-й – Микола Бодро (Солдатська, 51).

Полковий священик – Євген Вікторович Шереметьєв (Солдатська, 51), старший лікар – кільк. сов. Юркевич (Троїцька, 4), молодші лікарі: надв. сов. Микола Стен. Москаленка (вул. Єлинської та Херсонської, 68), над. сов. Аф. Ів. Кірста, кільк. асес. Нікол. Володімо. Соколів (Докторська, 35) та кільк. асес. Євген Олександрович Прокопович (у відрядженні). Діловод по господарській частині – кільк. асес. Василь Лук’ян. Вірчик (Столипінська вулиця, д. № 107) та завідувач. зброєю – кільк. реєстр. Олександр Кузьм. Замостоцький (Преображенська вул., будинок Сандомирського).

36-й піхотний Орловський полк (канцелярія полку міститься у с. Журавленко на Київській вул., телеф. № 80). Командир полку – полковн. Фед. Костянтин. Хитрово (Мальцевська, будинок Шуйського), полковий ад’ютант – шт.-капіт. Михайло Йосипович Мілашевський (Херсонська вул., д. Гуревича), полковий скарбник — надворн. порада. Митроф. Іполліт. Сланевський (Павлівська вул., 2), начальник навч. команди – капіт. Олексій Нікол. Петров (Єлизаветинський пров., 2).

Батальйонні командири, підполковники: 1-го батал. Петро Ів. Біленьків (пос. Крюків, Катеринославська вул., будинок Беляєва). 2-го батал. – Микола Нікол. Рибцов (Київська, 21), 3-го баталу. – Сергій Сергій. Пестриков (Міщанська, 4) та 4-го батал. – В’ячеслав Антон. Сахацький (Троїцька, 5).

Командири рот, капітани **): 1-ї роти – Володимир Владисл. Маєвський (Єлинська, 62), 2-й – Пет. Адольф. Ріхтер (Гоголівська, 7), 3-й – Пет. Павло. Стефановський (Єлінська, 65), 4-й – Фріц Фріц. Крумін (Успенський пров., 6), 5-й – Аруш. Григор. Тер-Мартесів

*) Командувачі 2, 8, 9 та 10 ротами в чинах шт.-капітанів.

**) Командувач 3 ротою, у чині штабс-капітана.

(Київ., 23), 6-й – Олександр Дмитро. Головатенко 2-й (Петровськ., 7), 7-й – Микола Сафрон. Трофімов (Мальцевська, 5), 8-й – Василь Георг. Футеков (Біржова вул., будинок Аптекаря), 9-й – Ер. Сергій. Ганський (Міщанськ., 74), 10-й – Стан. В’яч. Вержбицький (Міщанськ., 16), 11-й – Борис Олександр. Браккер (Херсонськ. вул., д. німецької кірхи), 12-й – Конст. Конст. Якубенко (Міщанська, 2), 13-й – Владим. Ів. Храпко (Павловська, 4), 14-й – Володимир Андрійович Баркалов (Столипінська вул., 80), 15-й – Арсеній Григ. Мартос (Міщанськ., 3), 16-й – Нікіф. Георг. Занько (Київська, 23) та командир нестройової роти – шт.-капіт. Вас. Мих. Яковлєв (Троїцька, будинок Бера).

Полковий священик до – Микола Захар. Сніжницький (Троїцьк., 33), старший лікар – над. порада. Аф. Іван. Кірста (Петровська, д. Бріца), молодші лікарі: вакансія, над. порада. Леонтій Осипов. Добровольський (у відрядженні), лікар – Станіслав Едуардович Наскреницький (Міщанська, 2), діловод по господарській частині – Іван Каллін. Косеневський (Столипінська вул., 71) та завідувач. зброєю – кільк. реєстр. Дмитро Петро. Захаров (Миколаївська, 24).

Кременчуцький інтендантський склад речового Одеського військового округу (пос. Крюков, зд. інженерн. вед., телеф. № 60). І. д. головного наглядача – підполк. Георгій Іванов. Погребняк (сел. Крюків, Херсонська вулиця, будинок Тростянського). Доглядачі магазинів: кільк. порада. Михайло Іванов. Родіонів (пос. Крюків, Поселянська вул., С. д.), над. сов. Ів. Ів. Флавіанів (Кременчук, уг. Херсонської та Української вул., д. Фреймана), над. сов. Павло Вас. Яковлєв (Єкатерин., д. Пономарьова), надв. сов. Максим Анан. Дейнека-Моринцев (п. Крюков, Волківський пров., д. Чукмасова), кільк. ас. Аполл. Пилип. Пономарьов (Ковальський пров., д. Пономарьової), над. сов. Володімо. Петро. Грумм-Гржимайло (п. Крюков, Херсонськ., 28) та Ал-ндр Павл. Васильєв (Петрівська вул., д. Лунника).

Начальник команди – капітан Василь Афанас. Омельянович-Павленко (п. Крюков, Катеринин. д. Дрехліха), чиновники для доручень – ІХ класу Ієронім Ів. Проневіч (п. Крюков, Херсонськ., соб. будинок), Дмитро Павл. Лисецький (п. Крюков, Катеринин., будинок Татарусова) та VIII клас. кільк. реєстр. Вас. Семенів. Стрибків; бухгалтер – кільк. сов. Вас. Митроф. Рудико-Тристунів (п. Крюків, Херсонська вул., д. Гржимайло), в. д. листівника – кільк. реєстр. Євген Ал-ндр. Бригар (п. Крюков, Катеринослав. вул. д. Неймарка), помічник листів. н. ч. Ал-др Дмитро. Гулаків.

Окружний артилерійський склад Одеського військового округу у гір. Кременчук. (Управління – у будівлі інженерн. вед., Уг. Училищ. і Гоголів. вул., Телеф. № 29). Начальник складу – (вак.) помічник – підполковн. Мих. Дмитро. Нефьодов (Успенський пров., д. Гречановської), правитель канцелярії – надв. сов. Всеволод Венед. Петров (Георгіївська, 13), бухгалтер та скарбник скада – надв. сов. Костянти. Кирило. Іванов (Докторська, № 142), столоначальники: губ. секр. Павло. Трифон. Критенко (Садовий пров., № 10), губ. секр. Вас. Ів. Малінін (Софіївська, 18) та кільк. секр. Кондрат Мін. Малежик (Набережна, № 2), помічники їх: губ. секр. Григ. Гаврил. Шостак-Пасічник (Садова, 2) та кільк. секр. Тимофій. Трохим. Суворов (Миколаївська, 25); чиновники для доручень та командир. надв. сов. ЄВС. Дм. Маркелов (м. Миколаїв, при Миколаївському відділі), губ. секр. Кирило Семен. Гуслистий (Піщана гора, уг. Єкатерин. та Алексєєв.), тит. сов. Ал-ндр Антонович Чемеревський (Веселий пров., 2), кільк. секр. Петро Ів. Філіппов (вуг. Пушкін. і Солдатської, 42), Сергій. Нікол. Бережний, (м. Одеса, при Одес. окружн. арт. упр.). Лікар складу – кільк. сов. Сергій. Леонт. Василенка (Міська, 32).

Відділи складу.

1) Артилерії. Начальник відділу – шт.-кап. Федір Федоров. Ананієв (Гоголівська, 14), помічники його: кільк. секр. Петро Давид. Кессе (Петровська, 13) та губ. секр. Гавр. Семенович Федоров (Веселий пров. 7).

2) Ручної зброї. Начальник відділу – капіт. Влад. Мих. Шатльов (Єлинська вул., 6), помічник його – надв. сов. Андрій Андр. Пісоцький (Троїцька, 21).

3) Вогнепальних запасів. Початковий. відділу – підполк. Федір Міх. Ліванський (гостин. Італія); помічн. його – надв. сов. Яків Андрєєв. Коваленка (Київська, 32), клас. обер-феєрвер. кільк. секр. Федір Федір. Вдовиченко (Солдатська, 5), кільк. секр. Нікол. Вас. Ляшенко-Шевченка (Столипінська, 6).

4) Лабораторна майстерня. Завідувач майстерні – кільк. ас. Євген. Федір. Богданів (Троїцька, 3), клас. обер-феєрвер. – Надв. сов. Євген Дмитро. Колтовський (Міщанська, 7).

5) Артилерійська майстерня. (Канцелярія на Піщаній горі, телефон №27). Начальник майстерні – кап. Дмитро Сергій. Різдвяний (Гоголівська, № 7), помічник його – (вакансія), клас. техніч. майстер – кільк. секр. Ів. Георг. Горів (Докторська, 30). Чиновник майстерні – надв. сов. Володімо. Тимофій. Троїцький (Садовий пров., 12). Класн. зброю. майстер – надв. сов. Митроф. Андрійович Мерцалов (вуг. Мальцев. вул. і Садового пров., с. буд.).

Кременчуцька військова мукомольня Одеського війська. округи. (Екатериннн. вул., казен. будівля № 89, телеф. № 19). Завідувач. борошномельне – капіт. Ал-ндр Міх. Келдиш (кв. у зд. борошномельні).

Одесько-Кременчуцький продовольчий магазин Одеського військового округу (Катеринин. вул., 89). Доглядач магазину – над. сов. Петро Конст. Попов.

Місцева артилерійська команда, тел. № 27. Начальник команди – підпілля. Ал-ндр Ал-ндров. Стратан (Новий уч.); молодші офіц.: капіт. Віктор Емануїл. Башилов (Міщанська, 18), кап. Сім. Осип. Нікітін (Катерининська, 83), шт.-кап. Ал-ндр Львів. Пліснєв (Троїцька, 37), шт.-кап. Мих. Нікол. Самарянов (вуг. Алексєєв. та Полтавській, 16) та підпору. Анар. Львів. Пліснєв (Пушкінська, 32).

Кременчуцький лазарет. (Будівля інженерного відомства, Штабна вул.). Заведів. господарств. лазаретом – кап. Сергій Євграф. Глібовський (зд. лазарета), старший лікар – ст. сов. Ів. Андрійович Дедегорій-Мокрієвич (зд. лазарета), молодші лікарі: надв. сов. – Владислав-Ал-ндр Федір. Діц (Київська, будинок Милорадовича). Керуючий аптекою – кільк. реєстр. Ів. Онуфр. Єрьоменко (зд. лазарета).

Помічник начальника Полтавського губерна. жандарм. управління у Кременчуцькому, Кобеляцькому та Хорольському повітах – ротм. Лука Мих. Сурков (Набережна, д. Верховського).

Начальник гарнизона — командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии ген.-майор Мих. Львов. Матвеев.

Комендант г. Кременчуга — воинский начальник полковник Пет. Мих. Смирнов (Павловская ул., городской дом тел. № 28).

Бригадное офицерское собрание (Киевская ул., дом Щелкунова).

Председатель собрания — командир 2-й бригады 9-й пехотной дивизии ген.-майор Мих. Львов. Матвеев.

Распорядительного комитета председатель — полковник 35 пех. Брянского полка Церныш, хозяин собрания — штабс-капитан 35 пех. Брянского полка Дыздерев.

Управление уездного воинского начальника. Воинский начальник — полковник Петр Мих. Смирнов (Павловская улица, д. № 8, телеф. № 28), делопроизводитель — шт.-капит. Александр Леонидович Дараган.

35-й пехотный Брянский полк (канцелярия полка, Бульварные казармы, телеф. № 113). Командир полка — полковник Порф. Дм. Черноказов (Училищная ул., д. Доманской). Полковой адъютант — поручик Евгений Данилович Чепурковский (Бульварные казармы), делопроизвод. полков. суда — шт.-капит. Иван Ильич Горинович (Училищная, 110), полков. казначей — надв. совет. Василий Матвеев. Штомпель (уг. Столыпинской и Троицкой, 72). Командир нестроев. роты — шт.-капит. Василий Иван. Кондратенко (Днепровская, с. д.) и полковой квартирмейст. — губ. секр. Шимаковский (Столыпинская ул., № 107), при полку штаб-офицер — полковник Петр Яковлевич Татаров (Садовый пер., дом Столбина).

Батальонные командиры: командир 1-го батал. — полковник Александр Семенов. Малинович (Днепровский пер., 9), командир 2-го батал. — полк. Пав. Климент. Холявин (Биржевая ул., д. Оксюза), командир — 3-го батал. — полковник Владислав Михайл. Церпиш (уг. Елинской и Киевской, 3), командир 4-го батал. — подполковн. Андрей Николаев. Левтер (Мариинская, 29).

Командиры рот. Капитаны *): 1-й роты — Лев Семенович Луговской (Веселая, 11), 2-й — Александр Николаевич Обернеев (уг. Екатерининской и Приютск., д. Гауха), 3-й — Степан Васильев. Фишер (Елинская, 16), 4-й — Григ. Вас. Комашко (Докторская, 37), 5-й — Конст. Ив. Кривошеин (Мещанская, 4), 6-й — Павел Игнат. Парфеновский (Пушкинская, д. Файдыш), 7-й — Сергей Тимофеев. Григорович 2-й (Мальцевская, 12), 8-й — шт.-капит. Александр Владимирович Отрыганьев (уг. Мальцев. ул. и Успенск. пер., 9), 9-й — Николай Васил. Хоментковский (Садовая ул., дом Столбина), 10-й — Николай Порф. Воскобойников (Успенская ул., д. Веселовского), 11-й — Николай Вас. Балиевский (Успенский пер., 6), 12-й — Конст. Григ. Храпко (Елинская, д. Макарова), 13-й — Галакт. Архипович Никонов (уг. Троицкой и Штабной, 1), 14-й — Николай Порфир. Галанчук (Мещанская, 28), 15-й — Александр Владим. Карташев (Веселая, 7) и 16-й — Николай Бодро (Солдатская, 51).

Полковой священник — Евгений Викторович Шереметьев (Солдатская, 51), старший врач — кол. сов. Юркевич (Троицкая, 4), младшие врачи: надв. сов. Николай Стен. Москаленко (уг. Елинской и Херсонской, 68), над. сов. Аф. Ив. Кирста, кол. асес. Никол. Владим. Соколов (Докторская, 35) и кол. асес. Евгений Александрович Прокопович (в командировке). Делопроизводитель по хозяйственной части — кол. асес. Василий Лукьян. Вирчик (Столыпинская улица, д. № 107) и заведывающ. оружием — кол. рег. Александр Кузьм. Замостоцкий (Преображенская ул., дом Сандомирского).

36-й пехотный Орловский полк (канцелярия полка помещается в д. Журавленко по Киевской ул., телеф. № 80). Командир полка — полковн. Фед. Константин. Хитрово (Мальцевская, дом Шуйского), полковой адъютант — шт.-капит. Михаил Иосифович Милашевский (Херсонская ул., д. Гуревича), полковой казначей — надворн. совет. Митроф. Иполлит. Сланевский (Павловская ул., 2), начальник учебн. команды — капит. Алексей Никол. Петров (Елизаветинский пер., 2).

Батальонные командиры, подполковники: 1-го батал. Петр Ив. Беленьков (пос. Крюков, Екатеринославская ул., дом Беляева). 2-го батал. — Николай Никол. Рыбцов (Киевская, 21), 3-го батал. — Сергей Серг. Пестриков (Мещанская, 4) и 4-го батал. — Вячеслав Антон. Сахацкий (Троицкая, 5).

Командиры рот, капитаны **): 1-й роты — Владимир Владисл. Маевский (Елинская, 62), 2-й — Пет. Адольф. Рихтер (Гоголевская, 7), 3-й — Пет. Павл. Стефановский (Елинская, 65), 4-й — Фриц Фриц. Крумин (Успенский пер., 6), 5-й — Аруш. Григор. Тер-Мартесов

*) Командующие 2, 8, 9 и 10 ротами в чинах шт.-капитанов.

**) Командующий 3 ротой, в чине штабс-капитана.

(Киевск., 23), 6-й — Александр Дмитр. Головатенко 2-й (Петровск., 7), 7-й — Николай Сафрон. Трофимов (Мальцевская, 5), 8-й — Василий Георг. Футеков (Биржевая ул., дом Аптекаря), 9-й — Эр. Серг. Ганский (Мещанск., 74), 10-й — Стан. Вяч. Вержбицкий (Мещанск., 16), 11-й — Борис Александр. Браккер (Херсонск. ул., д. немецкой кирхи), 12-й — Конст. Конст. Якубенко (Мещанская, 2), 13-й — Владим. Ив. Храпко (Павловская, 4), 14-й — Владимир Андреевич Баркалов (Столыпинская ул., 80), 15-й — Арсений Григ. Мартос (Мещанск., 3), 16-й — Никиф. Георг. Занько (Киевская, 23) и командир нестроевой роты — шт.-капит. Вас. Мих. Яковлев (Троицкая, дом Бера).

Полковой священник — Николай Захар. Снежницкий (Троицк., 33), старший врач — над. совет. Аф. Иван. Кирста (Петровская, д. Брица), младшие врачи: вакансия, над. совет. Леонтий Осипов. Добровольский (в командировке), лекарь — Станислав Эдуардович Наскреницкий (Мещанская, 2), делопроизводитель по хозяйственной части — Иван Каллин. Косеневский (Столыпинская ул., 71) и заведыв. оружием — кол. рег. Дмитрий Петр. Захаров (Николаевская, 24).

Кременчугский интендантский вещевой склад Одесского военного округа (пос. Крюков, зд. инженерн. вед., телеф. № 60). И. д. главного смотрителя — подполк. Георгий Иванов. Погребняк (пос. Крюков, Херсонская улица, дом Тростянского). Смотрители магазинов: кол. совет. Михаил Иванов. Родионов (пос. Крюков, Поселянская ул., с. д.), над. сов. Ив. Ив. Флавианов (Кременчуг, уг. Херсонской и Украинской ул., д. Фреймана), над. сов. Павел Вас. Яковлев (Екатерин., д. Пономарева), надв. сов. Максим Анан. Дейнека-Моринцев (п. Крюков, Волковский пер., д. Чукмасова), кол. ас. Аполл. Филипп. Пономарев (Кузнечный пер., д. Пономаревой), над. сов. Владим. Петр. Грумм-Гржимайло (п. Крюков, Херсонск., 28) и Ал-ндр Павл. Васильев (Петровская ул., д. Лунника).

Начальник команды — капитан Василий Афанас. Омельянович-Павленко (п. Крюков, Екатеринин. д. Дрехлиха), чиновники для поручений — IX класса Иероним Ив. Проневич (п. Крюков, Херсонск., соб. дом), Дмитрий Павл. Лисецкий (п. Крюков, Екатеринин., дом Татарусова) и VIII клас. кол. рег. Вас. Семен. Скачков; бухгалтер — кол. сов. Вас. Митроф. Рудыко-Тристунов (п. Крюков, Херсонская ул., д. Гржимайло), и. д. письмоводителя — кол. рег. Евгений Ал-ндр. Бригар (п. Крюков, Екатеринослав. ул. д. Неймарка), помощник письмов. н. ч. Ал-др Дмитр. Гулаков.

Окружной артиллерийский склад Одесского военного округа в гор. Кременчуге. (Управление — в здании инженерн. вед., уг. Училищ. и Гоголев. ул., телеф. № 29). Начальник склада — (вак.) помощник — подполковн. Мих. Дмитр. Нефедов (Успенский пер., д.Гречановской), правитель канцелярии — надв. сов. Всеволод Венед. Петров (Георгиевская, 13), бухгалтер и казначей скада — надв. сов. Констант. Кирилл. Иванов (Докторская, № 142), столоначальники: губ. секр. Пав. Трифон. Критенко (Садовый пер., № 10), губ. секр. Вас. Ив. Малинин (Софиевская, 18) и кол. секр. Кондрат Мин. Малежик (Набережная, № 2), помощники их: губ. секр. Григ. Гаврил. Шостак-Пасечник (Садовая, 2) и кол. секр. Тимоф. Трофим. Суворов (Николаевская, 25); чиновники для поручений и командир. надв. сов. Евс. Дм. Маркелов (г. Николаев, при Николаевском отдел.), губ. секр. Кирилл Семен. Гуслистый (Песчаная гора, уг. Екатерин. и Алексеев.), тит. сов. Ал-ндр Антонович Чемеревский (Веселый пер., 2), кол. секр. Петр Ив. Филиппов (уг. Пушкин. и Солдатской, 42), Серг. Никол. Бережной, (г. Одесса, при Одесск. окружн. артил. упр.). Врач склада — кол. сов. Серг. Леонт. Василенко (Городская, 32).

Отделы склада.

1) Артиллерии. Начальник отдела — шт.-кап. Федор Федоров. Ананиев (Гоголевская, 14), помощники его: кол. секр. Петр Давид. Кессе (Петровская, 13) и губ. секр. Гавр. Семенович Федоров (Веселый пер. 7).

2) Ручного оружия. Начальник отдела — капит. Влад. Мих. Шатлев (Елинская ул., 6), помощник его — надв. сов. Андрей Андр. Песоцкий (Троицкая, 21).

3) Огнестрельных припасов. Начальн. отдела — подполк. Федор Мих. Ливанский (гостин. Италия); помощн. его — надв. сов. Яков Андреев. Коваленко (Киевская, 32), классн. обер-фейервер. кол. секр. Федор Федор. Вдовиченко (Солдатская, 5), кол. секр. Никол. Вас. Ляшенко-Шевченко (Столыпинская, 6).

4) Лабораторная мастерская. Заведывающий мастерской — кол. ас. Евген. Федор. Богданов (Троицкая, 3), классн. обер-фейервер. — надв. сов. Евгений Дмитр. Колтовский (Мещанская, 7).

5) Артиллерийская мастерская. (Канцелярия на Песчаной горе, телефон № 27). Начальник мастерской — кап. Дмитрий Серг. Рождественский (Гоголевская, № 7), помощник его — (вакансия), классн. технич. мастер — кол. секр. Ив. Георг. Горев (Докторская, 30). Чиновник мастерской — надв. сов. Владим. Тимоф. Троицкий (Садовой пер., 12). Классн. оруж. мастер — надв. сов. Митроф. Андреевич Мерцалов (уг. Мальцев. ул. и Садового пер., с. д.).

Кременчугская военная мукомольня Одесского воен. округа. (Екатериннн. ул., казен. здание № 89, телеф. № 19). Заведывающ. мукомольней — капит. Ал-ндр Мих. Келдыш (кв. в зд. мукомольни).

Одесско-Кременчугский продовольственный магазин Одесского военного округа (Екатеринин. ул., 89). Смотритель магазина — над. сов. Петр Конст. Попов.

Местная артиллерийская команда, тел. № 27. Начальник команды — подпол. Ал-ндр Ал-ндров. Стратан (Новый уч.); младшие офиц.: капит. Виктор Эмануил. Башилов (Мещанская, 18), кап. Сем. Осип. Никитин (Екатерининская, 83), шт.-кап. Ал-ндр Львов. Плеснев (Троицкая, 37), шт.-кап. Мих. Никол. Самарянов (уг. Алексеев. и Полтавской, 16) и подпоруч. Анар. Львов. Плеснев (Пушкинская, 32).

Кременчугский местный лазарет. (Здание инженерн. ведомства, Штабная ул.). Заведыв. хозяйств. лазаретом — кап. Сергей Евграф. Глебовский (зд. лазарета), старший врач — ст. сов. Ив. Андреевич Дедегорий-Мокриевич (зд. лазарета), младшие врачи: надв. сов. — Владислав-Ал-ндр Федор. Диц (Киевская, дом Милорадовича). Управляющий аптекой — кол. рег. Ив. Онуфр. Еременко (зд. лазарета).

Помощник начальника Полтавского губерн. жандарм. управления в Кременчугском, Кобелякском и Хорольском уездах — ротм. Лука Мих. Сурков (Набережная, д. Верховского).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)