КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ УЕЗД 1896 рік

Голова дворянства кільк. ас. Василь Олександр. Остроградський; канд. дв. Василь Петров. Магденко; письмовод. тит. сов. Павло Гавр. Шкірка; депутат дворянства, двір. Микола Аполлон. Малама (с. Коринки) та кандид. двір. Мих. Нік. Колачевський (кут Мало-Мещ. і Набережн. у. соб. буд.).

Міське поліцейське управління (Єленська вул. д. Стельмахової). Поліцеймейстер підполк. Аркадій Васіл. Зміїв (Харчева у. д. Колесникова); секретар, кільк. секр. Василь Митроф. Рудика-Тристанов (Єлинськ. вул. д. Богаєвського).

1-а поліцейська частина. Пристав кільк. секр. Андрій Ів. Ісенка (Міська у. в город. будівлі); помічн. прист., губ. секр. Зах. Алексєєв. Левицький (Херсонськ. у. д. Басовича); кільк. сек. Макарій Вас. Семенченко-Даценко (Більш. міщ. д. Мовної).

2-а поліцейська частина. Пристав кільк. секр. Мих. Нікол Замкової (Харчева у. у міській будівлі); помічн. пристава: н. ч. Ілля Гріг. Лебедєв (Мар’їнська вул. д. Лосьєвої); тит. сов. Федір Алексєєв. Черницький (Безіменний провул. д. Лібмана) та н. ч. Ів. Андрєєв. Секалов (Більш. Нікол. у. д. Сендера).

3-я поліцейська частина (у посаді Крюкова, по Херсонській у. д. Кроля). Пристав тит. сов. Мих. Ів.Дяченко; помічн. тит. сов. Олександр Віталійович Старицький (у Крюкові д. Токарєва).

4-а ділянка. Передмістя “Кам’я”. Завідувач. ділянкою, помічн. пристава, кільк. ас. Іван Олександр. Герасимів (у будівлі ділянки, будинок Кузьменко).

Повітове поліцейське управління (Соборна площ. в казенному будинку). Справник кільк. сов. Андрій Вас. Юркевич (Кагамлицька у. д. Світличної); помічн. справника надв. сов. Микола Олексєєв. Підгорецький (Садова вул. д. Пономарьової); секретар, кільк. реєстр. Володімо. Федір. Герасимівський (все у будівлі поліц. управл.), столонач. н. ч. Олексій Павл. Мальцев та кільк. реєстр. Петро Вас. Сергіївський; реєстратор – вакансія; станові пристава: 1-го – кільк. ас. Анемпід. Вас. Штепенко (м. Градизьку); 2-го – кільк. ас. Микола Георг. Кальницький (у м. Потоках); 3-го – тит. сов. Костянти. Макар. Михайлівський (у м. Глобине).

Предводитель дворянства кол. ас. Василий Александр. Остроградский; канд. дв. Василий Петров. Магденко; письмовод. тит. сов. Павел Гавр. Шкурко; депутат дворянства, двор. Николай Аполлон. Малама (с. Коринки) и кандид. двор. Мих. Ник. Колачевский (угол Мало-Мещ. и Набережн. у. соб. д.).

Городское полицейское управление (Еленская ул. д. Стельмаховой). Полицеймейстер подполк. Аркадий Васил. Змиев (Харчевая у. д. Колесникова); секретарь, кол. секр. Василий Митроф. Рудика-Тристанов (Елинск. ул. д. Богаевского).

1-я полицейская часть. Пристав кол. секр. Андрей Ив. Исенко (Городовая у. в город. здании); помощн. прист., губ. секр. Зах. Алексеев. Левицкий (Херсонск. у. д. Басовича); кол. сек. Макарий Вас. Семенченко-Даценко (Больш. мещ. д. Языковой).

2-я полицейская часть. Пристав кол. секр. Мих. Никол Замковой (Харчевая у. в городском здании); помощн. пристава: н. ч. Илья Григ. Лебедев (Марьинская ул. д. Лосьевой); тит. сов. Федор Алексеев. Черницкий (Безыменный переул. д. Либмана) и н. ч. Ив. Андреев. Секалов (Больш. Никол. у. д. Сендера).

3-я полицейская часть (в посаде Крюкове, по Херсонской у. д. Кроля). Пристав тит. сов. Мих. Ив.Дьяченко; помощн. тит. сов. Александр Виталиевич Старицкий (в Крюкове д. Токарева).

4-й участок. Предместье “Каменья”. Завед. участком, помощн. пристава, кол. ас. Иван Александр. Герасимов (в здании участка, дом Кузьменка).

Уездное полицейское управление (Соборная площ. в казенном здании). Исправник кол. сов. Андрей Вас. Юркевич (Кагамликская у. д. Светличной); помощн. исправника надв. сов. Николай Алексеев. Подгорецкий (Садовая ул. д. Пономаревой); секретарь, кол. рег. Владим. Федор. Герасимовский (все в здании полиц. управл.), столонач. н. ч. Алексей Павл. Мальцев и кол. рег. Петр Вас. Сергиевский; регистратор — вакансия; становые пристава: 1-го — кол. ас. Анемпод. Вас. Штепенко (в г. Градижске); 2-го — кол. ас. Николай Георг. Кальницкий (в м. Потоках); 3-го — тит. сов. Констант. Макар. Михайловский (в м. Глобино).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)