Кременчуцька міська управа 1896 рік

Кременчуцька міська управа (кут Катеринин. та Херсонської у. у гірській будівлі). Міський голова, куп. 1 гіл. Андрій Яковл. Ізюмів (Херсонськ. у. соб. буд.); члени: куп. Василь Абрам. Костиков (Наб. у. соб. буд.); Ів. Павло. Герасимов (в Крюкові, соб. буд.); куп. Микола Максимов. Кеденко (Катеринин. у. д. Суркова); куп. Павло Єгор. Добровольський (Петропавл. у. д. Меркулова); секретар, кільк. реєстр. Сергій Вас. Максимович (Бірж. у. соб. буд.); міський технік двір. Сигізму. Леопольд Соколовський (Писарськ. у. д. Тищенкової); землемір кільк. реєстр. Цезарій Леонов. Вояковський (Грачівка соб. буд.); бухгалтери: надв. сов. Петро Андрєєв. Рева (Констант.-Зелена у. соб. буд.) і губ. сек. Ів. Ів. Затворницький (Набережн. у. буд. Костикова); повірений. Сергій Олександр. Мюллер (Тупобірюковськ. у. д. Чайкіна).

Повітова земська управа (Єленськ. та Маломещ. у. д. земства). Голова, двір. Мих. Нікол. Колачевський (кут Маломещ. і Набережн. провул. соб. буд.); члени: двір. Сергій Ів. Безобразов (Єлінськ. у. буд. Устимовича); Микола Малама та двір. Мих. Вітальєв.Пітленко (Єкатерин. у. д. Крачковського); зам. місце голова. Потворів; секретар двір. Георгій Федір. Аргамаков (Кривобрудна у. соб. буд.); бухгалтер Павло Данило. Панасенко (Кривобрудна у. соб. будинок); агроном Петро Борис. Поляков (Констант.-Зелен. вул. Гостин. “Італія”)

Кременчугская городская управа (угол Екатеринин. и Херсонской у. в гор. здании). Городской голова, куп. 1 гил. Андрей Яковл. Изюмов (Херсонск. у. соб. д.); члены: куп. Василий Абрам. Костиков (Наб. у. соб. д.); Ив. Павл. Герасимов (в Крюкове, соб. д.); куп. Николай Максимов. Кеденко (Екатеринин. у. д. Суркова); куп. Павел Егор. Добровольский (Петропавл. у. д. Меркулова); секретарь, кол. рег. Сергей Вас. Максимович (Бирж. у. соб. д.); городской техник двор. Сигизм. Леопольд Соколовский (Писарск. у. д. Тищенковой); землемер кол. рег. Цезарий Леонов. Вояковский (Грачевка соб. д.); бухгалтеры: надв. сов. Петр Андреев. Рева (Констант.-Зеленая у. соб. д.) и губ. сек. Ив. Ив. Затворницкий (Набережн. у. д. Костикова); поверен. Сергей Александр. Мюллер (Тупобирюковск. у. д. Чайкина).

Уездная земская управа (Еленск. и Маломещ. у. д. земства). Председатель, двор. Мих. Никол. Колачевский (угол Маломещ. и Набережн. переул. соб. д.); члены: двор. Сергей Ив. Безобразов (Елинск. у. д. Устимовича); Николай Малама и двор. Мих. Витальев.Питленко (Екатерин. у. д. Крачковского); заст. место председ. Безобразов; секретарь двор. Георгий Федор. Аргамаков (Кривогрязная у. соб. д.); бухгалтер Павел Данил. Панасенко (Кривогрязная у. соб. дом); агроном Петр Борис. Поляков (Констант.-Зелен. ул. гостин. “Италия”)Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)