Лікарські ділянки Полтавської області 1896 рік

Кременчуцька ділянка ділиться на 6 лікарських засобів. участ.: 1-й уч. волості: Градизька, Недогарська, частина Пирогівської з насел. місцями Ярошами, Борисами, Устимівкою, д. Мойсеєвською, Іванівською, Погребянською віл. крім д. Писарщини, частина Мозоліївської віл. з х.г. Натягайлівкою, Кагамликом, Васьковським та Редуцьким, лікар Микола Ніколаєв. Авенаріус, у м. Градизьку; 2-й уч. – Омельникська, Кохновська, половина Потокської, Манжеліївська, дер. Ломане та Погребянській віл. дер. Писарщина, Мих. Іван. Глоголів, у с. Запселі, Омельникської волості; 3-й уч. – Крюківська, Келебердянська, Солоницька та Кобелячківська, Андрій Кирило. Швабе, у с. Пришибі, Кобелячківській віл.; 4-й уч. — Пустовойтівська, Глобинська, Кринковська, крім поселень що відійшли до 2-го уч., частина Горбовської, що лежить праворуч від Хорольськ. дороги із с.с. Горбами, Гриньками, Жуками та Сидорами, частина Пирогівської віл. з Пирогами та Опришками, Олександр Олександр Несвицький, у м. Глобине; 5-й уч. — Мозоліївська, за винятком частини, що відійшла до 1-го уч., Святилівська, частина Горбівської, ліворуч від Хор. дороги, плат. Вас. Жилін, у с. Лебехівці; 6-й уч. — Пісківська та Манжеліївська, крім села Ломаного, частина Кринківської з населеною. місцевостями Федорівкою, Турбаями, Дольною та Лисівкою, Захарій Федір. Фен, у с. Броварки, Манжелеєвської волості.

Кременчугский участок делится на 6 врачеб. участ.: 1-й уч. волости: Градижская, Недогарская, часть Пироговской с насел. местами Ярошами, Борисами, Устимовкой, д. Мойсеевской, Ивановской, Погребянская вол. кроме д. Писарщины, часть Мозолеевской вол. с х.х. Натягайловкой, Кагамликом, Васьковским и Редуцким, врач Николай Николаев. Авенариус, в г. Градижске; 2-й уч. — Омельникская, Кохновская, половина Потокской, Манжелеевская, дер. Ломаное и Погребянской вол. дер. Писарщина, Мих. Иван. Глоголев, в с. Запсельи, Омельникской волости; 3-й уч. — Крюковская, Келебердянская, Солоницкая и Кобелячковская, Андрей Кирил. Швабе, в с. Пришибе, Кобелячковской вол.; 4-й уч. — Пустовойтовская, Глобинская, Кринковская, кроме поселений отошедших ко 2-му уч., часть Горбовской, лежащая вправо от Хорольск. дороги с с.с. Горбами, Гриньками, Жуками и Сидорами, часть Пироговской вол. с Пирогами и Опришками, Александр Александр Несвицкий, в м. Глобино; 5-й уч. — Мозолеевская, за исключением части отошедшей к 1-му уч., Святиловская, часть Горбовской, влево от Хор. дороги, Плат. Вас. Жилин, в с. Лебеховке; 6-й уч. — Песковская и Манжелеевская, кроме села Ломаного, часть Крынковской с населен. местностями Федоровкой, Турбаями, Дольной и Лисовкой, Захарий Федор. Фен, в с. Броварках, Манжелеевской волости.

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)