Золото та ювелірні майстри у Кременчуці 1892 рік

Золотошвія.
Міщ. Есельзон (Катеринен. вул., будинок Пінчука).

Золотих, срібних та діамантових речей, а також і церковно-начинні магазини.
Купців: Антеля Мовшовича Каплана (Херсонська вул., д. Зісканда), Анцеля Мовшевича Каплана (теж д. Хмелевського), Меєра Янкеля Мовшевича Дольника (теж, д. Іолоса), Хацкеля Веніаміновича Землінського (Херсон. , Його-же (теж, д. Ворожейкіна), Йосипа Янкелевича Вітліна (теж), Льова Іцька Янкелевпча Вітліна (Біржова вул., д. Писаревської), Соломона Мойсейовича Бродського (Констант. вул., д. Ольховського), Шмуля Ангелович (Херсонська вул., Дім Йолоса).

Золоті, діамантові та срібні справи майстра.
Міщани: Сані Лейбович Коган (Херсонська вул., Хмелевського), Герш Танхінович Фурман (теж), Ізраїль Абрамович Верт (теж), Мойсей Борохович Кац (теж), Тенхін Беркович Куперман (теж).

Золотошвея.
Мещ. Эсельзон (Екатеринен. ул., дом Пинчука).
Золотых, серебрянных и бриллиантовых вещей, а также и церковно-утварные магазины.
Купцов: Антеля Мовшовича Каплана (Херсонская ул., д. Зисканда), Анцеля Мовшевича Каплана (тоже, д. Хмелевского), Меера Янкеля Мовшевича Дольника (тоже, д. Иолоса), Хацкеля Вениаминовича Землинского (Херсонская ул., д. Рунга), Его-же (тоже, д. Ворожейкина), Иосифа Янкелевича Витлина (тоже), Лева Ицка Янкелевпча Витлина (Биржевая ул., д. Писаревской), Соломона Мойсеевича Бродского (Констант. ул., д. Ольховского), Шмуля Янкеля Лейбовича Ангелевич (Херсонская ул., дом Иолоса).
Золотых, бриллиантовых и серебряных дел мастера.
Мещане: Сани Лейбович Коган (Херсонская ул., д. Хмелевского), Герш Танхинович Фурман (тоже), Израиль Абрамович Верт (тоже), Мойсей Борохович Кац (тоже), Тенхин Беркович Куперман (тоже).Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)