Тютюнові та махоркові магазини у Кременчуці 1892 рік

Тютюнові магазини.
Бабакая Самойловича Дурунча (Херсонська вулиця, д. Писаревської), Торгового дому “Садука Бобовича Дурунча” (Катеринин. вул., д. Кузьменко), Мойсея Гершковича Голодницького (Херсонська вул., д. Хмелевського), Іллі Рофе будинок), Мордуха Осипова Шишмана (теж, д. Ворожейкіна).

Махорська крамниця.
Мойсея Срулевича Володарського (Павловська вул., д. Ворожейкіна).

Тютюнові махоркові заводи.
Купцов: Мордхі Беркова Бабиновича (Солдатська вул., Власний будинок), Бенціана Беркова Клермана (Херсонська вул., Власний будинок).

Табачные магазины.
Бабакая Самойловича Дурунча (Херсонская улица, д. Писаревской), Торгового дома “Садука Бобовича Дурунча” (Екатеринин. ул., д. Кузьменко), Мойсея Гершковича Голодницкого (Херсонская ул., д. Хмелевского), Илии Рофе (тоже, соб. дом), Мордуха Осипова Шишмана (тоже, д. Ворожейкина).

Махорочная лавка.
Мойсея Срулевича Володарского (Павловская ул., д. Ворожейкина).

Табачные махорочные фабрики.
Купцов: Мордхи Беркова Бабиновича (Солдатская ул., соб. дом), Бенциана Беркова Клермана (Херсонская ул., собств. дом).
Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)