Склади землеробських машин та знарядь 1896 рік

Склад землеробських знарядь при Кременчуцькій повітовій Земській Управі, існує з 1890 (Єлинська вул. приміщення Земства). Купця Гельферіха-Саде з 1875 (Ярмарочн. площ. соб. буд.). Купця Нусіма Аронов. Віткуна, з 1888 р. (Конст.-Зелена вул. д. Розенталя), Австрійського підданий. Роберта Гебгольда, з 1885 р. (Єкатерин. вул. соб. буд). Купця Рафаїла Гавриловича Машковського, з 1887 р. (Єкатерин. вул. д. Лавровського). Садове та квіткове завід. Карла Івановича Бер, під фірмою «Рамм», з 1859 р. (Криво-Брудна вул. соб. буд.). Садове завід. Антона Мойсєєв. Якимця, з 1888 р. (Весела вул. двір та сад Кирхи). Садів. завід. Ів. Алекс. Косова, з 1880 р. (Весела вул. садиба Геріке).

Джерело: (

Склад земледельческих орудий при Кременчугской Уездной Земской Управе, существует с 1890 г. (Елинская ул. помещение Земства). Купца Гельфериха-Саде с 1875 года (Ярмарочн. площ. соб. д.). Купца Нусима Аронов. Виткуна, с 1888 г. (Конст.-Зеленая ул. д. Розенталя), Австрийского поддан. Роберта Гебгольда, с 1885 г. (Екатерин. ул. соб. д). Купца Рафаила Гаврииловича Машковского, с 1887 г. (Екатерин. ул. д. Лавровского). Садовое и цветочное завед. Карла Ивановича Бер, под фирмой «Рамм», с 1859 г. (Криво-Грязная ул. соб. д.). Садовое завед. Антона Мойсеев. Акимца, с 1888 г. (Веселая ул. двор и сад Кирхи). Садов. завед. Ив. Алекс. Косова, с 1880 г. (Веселая ул. усадьба Герике).

)

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)