Садові та квіткові заклади на 1894 рік

Садовий та квітковий заклад Карла Іван. Бер, під фірмою “Рамм”, існує з 1859 (Кривобрудна вул. соб. будинок).

Садовий заклад Антона Мойсейовича Акімця, ім. з 1888 р. (Весела вул., двір та сад кірхи).

Садовий заклад Івана Олександровича Косова, ім. з 1880 року (Весела вул., садиба Геріке).

Тютюнові магазини: 1) купця Лейби Ґоніодського (Херсон. у., д. Йолоса); 2) куп. Бабака Самойловича Дурунча (Херсон. у. д. Писаревської); 3) куп. Рофе (Херсон. у. соб. буд.): 4) куп. Дурунча (Катерина. у. д. Кузьменкової); 5) куп. Нахмана Йосельов. Корфа (Херсон. вул. д. Юровського); куп. Шишмана (Херсон. вул., д. Ворожейкіна).

Ощадно-позичкова каса чиновників Держав. контролю Х.-Н: ж. д. заснована в 1884 р. (прим. по Єкатерин. вул. в д. Юровського); голова, губ. секр. Конст. Ієронім. Чехович (Олександ. у., д. Козловського); скарбник Йосип Сидоров. Павріс (Набережн. вул., д. Писиголовця); бухгалтер Іван Іванович Фортушний [Фартушний] (Петровська вул. д. Слуцького)

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

СКЛАДЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ОРУДИЙ на 1894 год

Садовое и цветочное заведение Карла Иван. Бер, под фирмой “Рамм”, существует с 1859 г. (Кривогрязная ул. соб. дом).

Садовое заведение Антона Мойсеевича Акимца, сущ. с 1888 г. (Веселая ул., двор и сад кирхи).

Садовое заведение Ивана Александровича Косова, сущ. с 1880 года (Веселая ул., усадьба Герике).

Табачные магазины: 1) купца Лейбы Гониодского (Херсон. у., д. Иолоса); 2) куп. Бабакая Самойловича Дурунча (Херсон. у. д. Писаревской); 3) куп. Рофе (Херсон. у. соб. д.): 4) куп. Дурунча (Екатерин. у. д. Кузьменковой); 5) куп. Нахмана Иоселев. Корфа (Херсон. ул. д. Юровского); куп. Шишмана (Херсон. ул., д. Ворожейкина).

Ссудо-сберегательная касса чиновников Государств. контроля Х.-Н: ж. д. учрежденная в 1884 г. (помещ. по Екатерин. ул. в д. Юровского); председатель, губ. секр. Конст. Иероним. Чехович (Александ. у., д. Козловского); казначей Иосиф Сидоров. Паврис (Набережн. ул., д. Писиголовца); бухгалтер Иван Иванович Фортушный [Фартушный] (Петровская ул. д. Слуцкого).