Фруктові погреби та лавки у Кременчуці 1892 рік

Міщан: Євдокії Герасимової Ліснової (д. місто. управи), Соні Янкелівни Бухіної (Херсонська вул., д. Меєровича), Юхима Пижова (теж, д. Хмелевського), Петра Іванова Красницького (Костянтин. вул., будинок Минакова), Солд . Шоломи Єлісєєва Фурманського (на баз., 1 частини), Міщ. Переклад: Зельманова Блюміна (теж).

Мещан: Евдокии Герасимовой Лесновой (д. город. управы), Сони Янкелевны Бухиной (Херсонская ул., д. Мееровича), Ефима Пыжова (тоже, д. Хмелевского), Петра Иванова Красницкого (Константин. ул., дом Минакова), Солд. Шлемы Елисеева Фурманского (на баз., 1 части), Мещ. Ноты Зельманова Блюмина (тоже).Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)