Єдиновірчі церкви 1913 рік

У Г. Кременчуці. Покровська споруджена з давніх-давен у вигляді каплиці (рік не відомий) жителями міста Кременчука, колишніми капличковою секти, за влаштуванням в ній вівтаря, звернена до одновірчої церкви в 1845 р. жовтня 5-го дня, дерев’яна, з престолом в ім’я Покрови Пресвятої . В одній огорожі знаходиться теплий храм, в ім’я Різдва Богородиці, освячений у 1889 році 9 вересня, кам’яний храм. Причт: свящ. – Єфрем Петров. Сорокін, диякон – Олександр Дмитрієв. Макаренка, староста – каз. Філіп Кадненко.

Різдво-Богородична, споруджена в 1794 р., дерев’яна, з такою ж дзвіницею, в огорожі є теплий храм в ім’я Св. Великомуч. Георгія Побідоносця, кам’яний, збудований у 1867 році. Причт: свящ. – Микола Тростянський, староста – Іван Нікол. Борисов, в. д. псаломщ. – Іван Ічанський.

У сел. Крюкове. Хрестовоздвиженська, споруджена 1825 р. Крюківськими купцями Кушніровими. Причт: свящ. – Олексій Вас. Моргунцов (Херсонська вул., Церк. будинок), псаломщик – Микола Андрійович Поляков, староста – Олександр Максимович Фірсов (Херсонська, с. д.).

В Г. Кременчуге. Покровская сооружена с давнего времени в виде часовни (год не извстен) жителями города Кременчуга, бывшими часовенной секты, по устройстве в ней алтаря, обращена в единоверческую церковь в 1845 г. октября 5-го дня, деревянная, с престолом во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В одной ограде находится теплый храм, во имя Рождества Богородицы, освящен в 1889 году 9-го сентября, храм каменный. Причт: свящ. — Ефрем Петров. Сорокин, диакон — Александр Дмитриев. Макаренко, староста — каз. Филипп Кадненко.

Рождество-Богородичная, сооружена в 1794 г., деревянная, с такой же колокольней, в ограде имеется теплый храм во имя Св. Великомуч. Георгия Победоносца, каменный, построенный в 1867 году. Причт: свящ. — Николай Тростянский, староста — Иван Никол. Борисов, и. д. псаломщ. — Иван Ичанский.

В пос. Крюкове. Крестовоздвиженская, сооружена в 1825 г. Крюковскими купцами Кушнировыми. Причт: свящ. — Алексей Вас. Моргунцов (Херсонская ул., церк. дом), псаломщик — Николай Андреевич Поляков, староста — Александр Максимович Фирсов (Херсонская, с. д.).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)