Відомство Православного Сповідання 1913 рік

Церкви парафіяльні. Соборно-Успенська (Соборна площа), побудована в 1810 р. Престолів три: головний в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці, в межах: Св. Апостолів Петра та Павла та Святителя Миколи Чудотворця, причт – прот. Павло Іларіонович Васильєв (церк. будинок), він же благочин. град. церков, священики: Василь Ілліч Росинський, Олександр Ерастович Гречановський, Олексій Павлович Бочаров та Антоній Акакійович Дейнека. Староста – вакансія.

Преображенська (Катерининська вул.), заснована в 1804 р. Престолів три: головний в ім’я Преображення Господнього, в межах: Казанської ікони Божої Матері та Різдва Іоанна Предтечі. Причт: прот. – Олексій Федоров. Клєпачевський (Єлинська вул., с. д.), свящ. – Матвій Платон. Якубовський (Докторська вул., с. д.) та Георгій Семенов. Кривусєв, диякони: Кондрат Онисімов. Ілляшевич та Митрофан Федоров. Касьяненко, псаломщ. — Володимир Калиновський (усі в церковному будинку на Катерининській вул.), староста — Федір Михайлович Передерій.

Троїцька (Катерининська вул.), заснована 1891 р. Причт: свящ. – Данило Семен. Данилевський, диякон Василь Зиновійович Гончаренко (обидва в церкві), староста — куп. Андрій Якович Ковалевський (Катеринин. вул., С. д.). Псаломщик – Федір Прокоф. Семененко (у церковному домі).

Цвинтарна в ім’я Усіх Святих, заснована 1847 р. Причт: свящ. – Дмитро Семенов. Перчиків і диякон – Іоанн Пилипович Болкобрун (церк. будинок).

Будинкові. При Богоугодному закладі, заснованому 1808 р., престол в ім’я св. Миронос. Марія Магдалини. Причт: свящ. – Ісмаїл Федір. Мішта, староста – міщ. Петро Лукич Супруненко (Троїцька, с. буд.). Псаломщик – Іван Радіонов. Бажань (х. Бондарі, будинок Демиденка).

При тюремному замку, спорудженому в 1865 р., престол в ім’я Божої Матері “Всіх Скорботних Радості”. Причт: свящ. – Микола Автономов. Роменський (Єлизаветинський пров., соб. будинок), староста – Іван Іван. Богданов (Столипінська, д. Сагала).

При справжньому училищі, споруджена в 1878 р., престол в ім’я св. Олександра Невського. Настоятель – священик Микола Наранович, псаломник – Михайло Старухін, староста – Олександр Клавдієв. Насонов (Докторська, с. буд.).

Парафіяльні церкви у сел. Крюкове. Покровська (по Херсон. вул.), споруджена в 1828 році, престолів три: головний в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці, в боці: в ім’я Святителя Миколая і святий. праведних Симеона Богоприймача та Анни Пророчиці. Причт: свящ. – Петро Іванович Гребинський (Базарна площ., Церк. будинок), Кирило Андрійович Сокологорський (Покровський пров., Церк. будинок), Дмитро Григорович (Катерининська вул., Церк. будинок) та Михайло Іванов. Коропів (Катерининська вул., Церк. будинок), диякони: Іван Васильєв. Стефановський (Херсонська вул., С. д.) та Іван Васильєв. Зубковський (церк. будинок), псаломщик – Григорій Біленький (церк. буд.), церковний староста – Лука Дубина.

До Покровської церкви приписано ще дві церкви: першу в церковній огорожі, теплу, в ім’я св. мучениці Олександри, збудована в 1842 році, і друга на парафіяльному цвинтарі, збудована в 1877 р. в ім’я Успіння Богоматері.

Церкви приходские. Соборно-Успенская (Соборная площадь), построена в 1810 г. Престолов три: главный во имя Успения Пресвятой Богородицы, в пределах: Св. Апостолов Петра и Павла и Святителя Николая Чудотворца, причт — прот. Павел Илларионович Васильев (церк. дом), он же благочин. град. церквей, священники: Василий Ильич Россинский, Александр Эрастович Гречановский, Алексей Павлович Бочаров и Антоний Акакиевич Дейнека. Староста — вакансия.

Преображенская (Екатерининская ул.), основана в 1804 г. Престолов три: главный во имя Преображения Господня, в пределах: Казанской иконы Божьей Матери и Рождества Иоанна Предтечи. Причт: прот. — Алексей Федоров. Клепачевский (Елинская ул., с. д.), свящ. — Матвей Платон. Якубовский (Докторская ул., с. д.) и Георгий Семенов. Кривусев, диаконы: Кондрат Онисимов. Ильяшевич и Митрофан Федоров. Касьяненко, псаломщ. — Владимир Калиновский (все в церковном доме по Екатерининской ул.), староста — Федор Михайлович Передерий.

Троицкая (Екатерининская ул.), основана в 1891 г. Причт: свящ. — Даниил Семен. Данилевский, диакон Василий Зиновьевич Гончаренко (оба в церк. доме), староста — куп. Андрей Яковлевич Ковалевский (Екатеринин. ул., с. д.). Псаломщик — Федор Прокоф. Семененко (в церковном доме).

Кладбищенская во имя Всех Святых, основана в 1847 г. Причт: свящ. — Дмитрий Семенов. Перчиков и диакон — Иоанн Филиппович Болкобрун (церк. дом).

Домовые. При Богоугодном заведении, основана в 1808 г., престол во имя св. Миронос. Марий Магдалины. Причт: свящ. — Исмаил Федор. Мишта, староста — мещ. Петр Лукич Супруненко (Троицкая, с. д.). Псаломщик — Иван Радионов. Бажань (х. Бондари, дом Демиденко).

При тюремном замке, сооружена в 1865 г., престол во имя Божьей Матери “Всех Скорбящих Радости”. Причт: свящ. — Николай Автономов. Роменский (Елизаветинский пер., соб. дом), староста — Иван Иван. Богданов (Столыпинская, д. Сагала).

При реальном училище, сооружена в 1878 г., престол во имя св. Александра Невского. Настоятель — священник Николай Наранович, псаломщик — Михаил Старухин, староста — Александр Клавдиев. Насонов (Докторская, с. д.).

Приходские церкви в пос. Крюкове. Покровская (по Херсон. ул.), сооружена в 1828 году, престолов три: главный во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в приделах: во имя Святителя Николая и свят. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Причт: свящ. — Петр Иванович Гребинский (Базарная площ., церк. дом), Кирилл Андреевич Сокологорский (Покровский пер., церк. дом), Дмитрий Григорович (Екатерининская ул., церк. дом) и Михаил Иванов. Коропов (Екатерининская ул., церк. дом), диаконы: Иван Васильев. Стефановский (Херсонская ул., с. д.) и Иван Васильев. Зубковский (церк. дом), псаломщик — Григорий Беленький (церк. д.), церковный староста — Лука Дубина.

К Покровской церкви приписаны еще две церкви: первая в церковной ограде, теплая, во имя св. мученицы Александры, построена в 1842 году, — и вторая на приходском кладбище, построена в 1877 г. во имя Успения Богоматери.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)