Відомство Православного Сповідування у Кременчуці 1915 рік

Церкви парафіяльні. Соборно-Успенська (Соборна пл.). Побудована в 1816 р. Престолів три: головний, вої м’я Успіння Пресвятої Богородиці, у межі: Св. Апостолів Петра і Павла і Святителя Нікол. Чудотворця, причт – прот. Павло. Ілар. Васильєв (ц. буд.), він же благоч. собору, священики: Вас. Іл. Росський, Алдр Ераст. Гречанівський, Алекс. Павло. Бочаров та Ант. А як. Дейнека. Староста – Йос. Лавр. Салімонов, псал. Нікол. Ів. Сахович.

Преображенська (Катерининська вул.), заснована в 1804 р. Престолів три: головний, в ім’я Преображення Господнього, в межах: Казанської ікони Божої Матері та Різдва Іоанна Предтечі. Причт: прот. Алекс. Фед. Клєпачевський (Єлинська вул., с. д.), свящ. – Мат. Плат. Якубовський (Докторська вул., С. д.) та Георг. Сім. Кривусів, диякони: Конд. Вони з. Ілляшевич та Митр. Фед. Касьяненко, Феодос. Вакулинський (все в церковному будинку, на Катерининській вул.), староста – Фед. Мих. Передерій.

Троїцька (Катерининська вул.), заснована 1891 р. Причт: прот. Дан. Сім. Данилевський – гражд. благоч., дияк. Вас. Зін. Гончаренка (обидва в церк. будинку), староста – куп. Андр. Як. Ковалевський (Єкатерин. вул., С. д.). Псал. Фед. Прокоф. Семененко (у церквах. будинку).

Цвинтарна, в ім’я Усіх Святих, заснована 1847 р. Причт: свящ. – Дм. Сім. Перчиків, дияк. – Іоан Філ. Вовкобрун (церк. будинок).

Будинкові. При Богоугодному закладі, заснованому 1808 р., престол в ім’я св. Миронос. Марії Магдалини. Причт: свящ. – Ісм. Фед. Мішта, староста – міщ. Петро Лук. Супруненко (Троїцька, с. буд.). Псал. – Ів. Рід. Бажан (х. Бондарі, д. Демиденко).

При в’язниці, споруджена в 1865 р., престол в ім’я Божої Матері “Всіх скорботних Радості”. Причт – свящ. Нікол.

Автон. Роменський (Єлизаветинський пров., с. буд.), староста – Ів. Ів. Богданов (Столипінська, д. Сагала), псал. – Дм. Вас. Квітковський.

За реального училища, спорудженого в 1878 році, престол в ім’я святий. Олександра Невського. Настоятель – свящ. Нікол. Наранович, псал. – Мих. Старухін, староста – Алдр Клавд. Насонов (Докторська, с. буд.).

При технічному залізничному училищі, споруджено 1903 р., престол в ім’я св. Миколи Чудотворця. свящ. І. Россінський (д. Соборної церкви).

За Олексіївського комерційного училища, престол в ім’я св. Архістратига Михайла. свящ. – М. Афанасьєв, псал. – Андр. Стасій, староста – піт. поч. гражд. Мих. Шапошників.

Парафіяльні церкви у сел. Крюкове. Покровська (по Херсонській вул.), споруджена в 1828 році, престолів три: головний, в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці, у справах: в ім’я Святителя Миколая і святий. праведних Симеона Богоприймача та Анни Пророчиці. Причт: свящ. – Конст. Прох. Сулятицький (Базарна площ., Церк. будинок), Кір. Андр. Сокологірський (Покровський пров., цер. будинок), Дм. Ів. Григорович (Катерининська вул., Церк. будинок) та Мих. Ів. Коропів (Катерининська вул., Церк. будинок), диякони: Ів. Вас. Стефановський (Херсонська вул., С. д.) та Іоанн Сам. Баєв (церк. будинок), псал. – Григ. Біленький (церк. будинок), церковний староста – Лука Дубина.

До Покровської церкви приписано ще дві церкви: першу в церковній огорожі, теплу, в ім’я св. мучениці Олександри, збудована в 1842 році, — і друга на парафіяльному цвинтарі, збудована в 1877 р., в ім’я Успіння Богоматері.

Церкви приходские. Соборно-Успенская (Соборная пл.). Построена в 1816 г. Престолов три: главный, вои мя Успения Пресвятой Богородицы, в приделах: Св. Апостолов Петра и Павла и Святителя Никол. Чудотворца, причт — прот. Пав. Илар. Васильев (ц. д.), он же благоч. собора, священники: Вас. Ил. Россинский, Алдр Эраст. Гречановский, Алекс. Павл. Бочаров и Ант. Акак. Дейнека. Староста — Иос. Лавр. Салимонов, псал. Никол. Ив. Сахович.

Преображенская (Екатерининская ул.), основана в 1804 г. Престолов три: главный, во имя Преображения Господня, в пределах: Казанской иконы Божьей Матери и Рождества Иоанна Предтечи. Причт: прот. Алекс. Фед. Клепачевский (Елинская ул., с. д.), свящ. — Мат. Плат. Якубовский (Докторская ул., с. д.) и Георг. Сем. Кривусов, диаконы: Конд. Онис. Ильяшевич и Митр. Фед. Касьяненко, Феодос. Вакулинский (все в церковном доме, по Екатерининской ул.), староста — Фед. Мих. Передерий.

Троицкая (Екатерининская ул.), основана в 1891 г. Причт: прот. Дан. Сем. Данилевский — гражд. благоч., диак. Вас. Зин. Гончаренко (оба в церк. доме), староста — куп. Андр. Як. Ковалевский (Екатерин. ул., с. д.). Псал. Фед. Прокоф. Семененко (в церков. доме).

Кладбищенская, во имя Всех Святых, основана в 1847 г. Причт: свящ. — Дм. Сем. Перчиков, диак. — Иоанн Фил. Волкобрун (церк. дом).

Домовые. При Богоугодном заведении, основана в 1808 г., престол во имя св. Миронос. Марии Магдалины. Причт: свящ. — Исм. Фед. Мишта, староста — мещ. Петр Лук. Супруненко (Троицкая, с. д.). Псал. — Ив. Род. Бажан (х. Бондари, д. Демиденко).

При тюрьме, сооружена в 1865 г., престол во имя Божьей Матери “Всех Скорбящих Радости”. Причт — свящ. Никол.

Автон. Роменский (Елизаветинский пер., с. д.), староста — Ив. Ив. Богданов (Столыпинская, д. Сагала), псал. — Дм. Вас. Квитковский.

При реальном училище, сооружена в 1878 году, престол во имя свят. Александра Невского. Настоятель — свящ. Никол. Наранович, псал. — Мих. Старухин, староста — Алдр Клавд. Насонов (Докторская, с. д.).

При техническом железнодорожном училище, сооружена в 1903 г., престол во имя св. НиколаяЧудотворца. Свящ. И. Россинский (д. Соборной церкви).

При Алексевском коммерческом училище, престол во имя св. Архистратига Михаила. Свящ. — М. Афанасьев, псал. — Андр. Стасий, староста — пот. поч. гражд. Мих. Шапошников.

Приходские церкви в пос. Крюкове. Покровская (по Херсонской ул.), сооружена в 1828 году, престолов три: главный, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в при делах: во имя Святителя Николая и свят. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Причт: свящ. — Конст. Прох. Сулятицкий (Базарная площ., церк. дом), Кир. Андр. Сокологорский (Покровский пер., цер. дом), Дм. Ив. Григорович (Екатерининская ул., церк. дом) и Мих. Ив. Коропов (Екатерининская ул., церк. дом), диаконы: Ив. Вас. Стефановский (Херсонская ул., с. д.) и Иоанн Сам. Баев (церк. дом), псал. — Григ. Беленький (церк. дом), церковный староста — Лука Дубина.

К Покровской церкви приписаны еще две церкви: первая в церковной ограде, теплая, во имя св. мученицы Александры, построена в 1842 году, — и вторая на приходском кладбище, построена в 1877 г., во имя Успения Богоматери.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1915 рік (Режим доступу http://histpol.pl.ua/)