Старообрядницькі церкви 1913 рік

Різдво-Богородична, споруджена в 1881 р. коштом Крюківського купця Григорія Єрємєєва. Чуркіна. Причт: свящ. – Йосип Дьяков, і псаломщик – Єпіфан Чекремов, староста – Нікол. Макіїв.

Покровська (Миколаївська вул.), о. – Олександр Ісаакович Романов (церковн. будинок), псаломщик – Михайло Міхєєв. Токарєв, церковний староста – Феокт. Петро. Поддєрегін.

Рождество-Богородичная, сооружена в 1881 г. на средства Крюковского купца Григория Еремеев. Чуркина. Причт: свящ. — Иосиф Дьяков, и псаломщик — Епифан Чекремов, староста — Никол. Макеев.

Покровская (Николаевская ул.), свящ. — Александр Исаакович Романов (церковн. дом), псаломщик — Михаил Михеев. Токарев, церковный староста — Феокт. Петр. Поддерегин.
Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)