Іновірче сповідання 1913 рік

Римсько-Католицька каплиця (Міщанська, буд. заг.), капелан ксьондз – Валеріан Мацкевич (при каплиці).

Лютеранська кірха (Весела вул., д. Лютеранського Товариства). Пастор – вак. (при кірсі), завідуючи. касою – куп. Карл Іван. Бер (Херсонська вул., С. д.). Голова церковної ради – Герман Енгель, економ – Іван Карлов. Корф.

Велика Хоральна Єврейська синагога (Преображеськ. вул., с. д.), нова Єнессі (Преображенська, с. д.), казенний рабин – лікар X. І. Міхельсон (Херсонська вул., д. № 17).

Римско-Католическая каплица (Мещанская, д. общ.), капеллан ксендз — Валериан Мацкевич (при каплице).

Лютеранская кирха (Веселая ул., д. Лютеранского Общества). Пастор — вак. (при кирхе), заведыв. кассой — куп. Карл Иван. Бер (Херсонская ул., с. д.). Председатель церковного совета — Герман Энгель, эконом — Иван Карлов. Корф.

Большая Хоральная Еврейская синагога (Преображеск. ул., с. д.), новая Енесси (Преображенская, с. д.), казенный раввин — врач X. И. Михельсон (Херсонская ул., д. № 17).
Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)