Навчальні заклади на 1894 рік

Кременчуцьке Олександрівське реальне училище. (Мало-Міщанська у. у міському будинку). Директор Стат. сов. Олексій Дмитрієв. Новоораний; інспектор ст. сов. Олексій Вас. Петров (у будівлі училища); законоуч. прот. Вас. Петров. Пивоварів (Більш. Міщан. у. соб. буд.); вчителі: ст. сов. Порф. Герасим. Богданович (Кагамлицьк. у. д. Марацевича); кільк. ас. Петро Леонтьєв. Когут (Набережн. у. будинок Жиліна); ст. сов. Митрофан Іванов. Павловський (Весела у. д. Легінчевича); ст. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Тупо-Бірюк. у. д. Костенка); над. сов. Йосип Іванов. Свєнціцький (Елін. у. д. Богомолова); ст. сов. Станіслав Антон. Сіпко (Херсон. у. д. Івенського); кільк. ас. Семен Семенов. Голятовський (Київ. у. д. Воронковського); ст. сов. Едуард Едуард. Гольтфретер (Кривогрязн. у. соб. буд.); над. сов. Серпень Осипов. Адлер (Весел. у. д. Німець. кірхи); ст. сов. Геннадій Ів. Макаров (Бірж. у. д. Антейкера); законоуч. пригот. клас. свящ. Олексій Федоров. Клепачівський (Елін. у. соб. буд.); вчитель того ж класу. кільк. ас. Дмитро Яковлєв. Бонч-Бруєвич (Більш.-Міщ. у. д. Патканова); лікар кільк. сов. Альберт Карлов. Бергер (Елін. у. д. Файдиша); помічн. клас. наст. кільк. ас. Артемій Ілліч Римарев і перебуває. у X клас. Гаврило Петров. Применко; письмовод. тит. сов. Григорій Ів. Снігурівський.

Жіноча гімназія (по Київській та Кагамлицькій у. у міськ. будівлі). Начальник гімназії Марія Нікол. Зам’ятівська (у будівлі гімназії); законоучить. прот. Вас. Пивоварів; учительн. пригот. клас. Аполінарій Васильєв. Тихомиров (Тупобірюк. у. д. Капшта); вчителі: Григорій Наумов. Савченко-Боженка (Київськ. у. д. Воронковського); Іван Митрофанович Наколаєнко (Єлін. у. д. Степаненка); Дмитро Авксен. Заватський (Елін. у. д. Бабаріна); Микола Антон. Пафнутиєв (Малосадов. у. д. Губки); Ольга Нікола. Козинцева (кут Київськ. та Кривогрязн. у. д. Соколовського); Стефан Антонов. Чорногор (Біржев. у. д. Карпова); Ганна Ів. Рунг (Весел. у. д. Скородинського); Ємілія Ів. Ласман [Лассман] (Єлінськ. у. д. Файди-ша); Вас. Данило. Ольшевський (Бірж. у. д. Максимовича); Карл Осип. Лисаковський (Більш. Сад. у. д. Гана); Андрій Яків. Пуковський (Петроп. у. д. Слуцького); Софія Карлівна Дриженко-Аркадіна (Тупобірюк. у. д. Огурцова); Марія Ів. Сафонова (Садов. у. д. Столбіна); класн. нагляд.: Варвара Мих. Ситнікова (Весел. у. д. Золотовського); Софія Вас. Пивоварова (Більш. Міщ. у. соб. буд.); Хіонія Дмитро. Ертель (Кривогрязн. у. д. Ващенко); Марія Вас. Шеліговська (Тупобірюков. у. д. Капша); Віра Петрівна Зельмар (Більш. Міщ. у. будинок Щелкунова); жінка-лікар Марія Генріхівна Гейнц (Велика Міщ. у. д. Делявоз); класн. нагляд. Марія Вільг. Іваненко (Кагамліц. у. д. Лікаря).

Технічне залізничне училище Х:-Н. ж. д. (по Харчової у. д. управління дороги). Начальник училища Вас. Андрєєв. Рутовський (у будівлі училища); інспектор (вакансія); законоуч. свящ. Федір Дмитро. Архангельський (п. Крюков, буд. церкви); викладачі: Віктор Павло. Гуляєв (Ярмароч. пл. д. Даніель); Олексій Андрєєв. Дмитренко (Єлін. у. д. Оксюза); Іван Нікол. Звєрєв, Мих. Дмитро. Сакен (Мар’їнск. у. д. Журавльова); Андрій Макаров. Старосільський (Кагамліц. у. д. Фіркса); Андрій Яковл. Пуковський (Петропавл. у. д. Слуцького); лікар Павло Михайлов. Говоров (Харчев. у. д. Поддєрігіна); нагляд. гуртожитки Микола Августов. Доїє (у будівлі училища); виклавши. Григорій Нікол. Росточинський (Херсонськ. у. д. Клевезаля); вихователь Георгій Георгієв. Щукін.

Інспектор народних училищ 6-го району ст. сов. Микола Єгорович Паризький.

3-х класне міське училище (Соборна площ. в м. будівлі). Заведів. училищ. над. сов. Павло Матвєєв (у будівлі училища); законоуч. свящ. Олексій Клепачевський (Елін. у. соб. буд.); вчителі: тит. сов.Микола Дмитро. Кармазін (до будівель училища); кільк. сек. Мих. Митроф. Карпенка та помічн. учителя Микола Григор. Головач (у будівлі училища).

Однокласне парафіяльне Міське чоловіче училище (за Єлинською у. д. Богаєвського). Заведів. училищем кільк. сек. Ів. Григ. Житецький (у будівлі училища); законоуч. свящ. Іван Вас. Іваницький (Київ. у. церковний будинок); помічн. вчить. Нік. Антон. Роменський.

Жіноче народне училище (Весел. у. д. Магденка). Заведів. училищ. Еліконіда Володимиров. Єрьоменко (Весел. у. д. Магденко); вчитель.: Феонія Володимир. Єрьоменко (Кривогрязн. у. д. Легкого) та Анастасія Прокоф. Житецька (Єлінськ. у. д. Богаєвського); законоуч. свящ. Іоанн Кучерєв (д. Кладбіщен. цер.).

Володимирське міське училище (Олександров. у. д. Фатєєва). Виклад. двір. Марія Пант. Верцинська (Кривогрязн. у. соб д.); законоуч. свящ. Ів. Вас. Іваницький (Київ. у. д. соборної церкви).

Початкове народне училище (на Піщаній горі). Завідувач. Ів. Алексєєв. Воскобійників (у будівлі училища); законоуч. диякон Олександр Богданович (Київ. у. церк. будинок); вчить. Леонід Степ. Пономаренка (у будівлі училища); вчительки: Софія Йосипівна Юзвик (у будівлі станції “Кременчук”); Катерина Філіп. Ярошевич (Кривогрязн. у. соб. буд.).

Крюківське народне училище (п. Крюків, Херсон. у. д. Герасимова). Завідувач. Віктор

Захар’єв. Дорошенка (у будівлі училища); законоуч. свящ. Петро Богданович (Волков. провул. буд. Краснокутського); вчить. Василь Андрєєв. Салівон (Херсон. у. церковний буд.); вчить. Семен Осипов. Гордєєнко (Херсон. у. д. куп. Івана Герасимова); учительн. Валентина Козьмівна Дорошенко (в будівлі училища).

Приватне 2-х класне єврейське училище (Місто у. д. Вітенберга). Утримувач училища міщ. Лейзар Аврамов. Арієнсон (Місто. у. д. Липавського); вчить. міщ. Яків Гельман (Петропавл. у. Дім Дерожинського).

Приватне 2-х класне єврейське училище ІІІ розр. Утримувач Абрам Лівшиць (Тупопіщана у. д. Ворожейкіна); вчителі: Сруль Аронов Лівшиць та Авдотья Макар. Лівшиць (там же).

Однокласне початкове єврейське училище (кут Мало-Мещ. та Павлов. у. д. Амчиславського). Завідувач училища Мойсей Ізраїлів. Меєрсон; приміщ. учител. Лейба Швець (Олександр. у. д. Пахічевського); вчителі: пригот. клас. Соломон Соломонів. Розенкранц (Київ. у. д. Віленського) та Менохім-Нухім Меєрів. Грувман (Єлінськ. у. д. Оксюза).

Громадське народне єврейське училище “Талмут-Тора” (Павловська вулиця). Завідувач Янкель Айзіковіч Гельман.

Училище при Лютеранській церкві (Весел. у. д. кірхи). Законоуч. пастор Є. К. Фон-Фліднер; свящ. Іоанн Кучерєв; вчить. Емілій Фоміч Ундріц.

Приватні училища: Марії Ів. Лисенка (Київська у. д. Звенигородського); Грубіна (Тупобірюк. у. д. Магалінена); Лібіна (Павлов. у. д. Вязмітінової); Бромбер (Місто. у. д. Ворожейкіна); Куперман (Петровська у. д. Дорожинського) та Наталії Нікітіної (п. Крюков, д. Балахонова).

Управління Харківсько-Миколаївської залізниці. Начальник ст. “Кременчук” подвір’я. Юлій Арсеньєв. Загарін; помічники: Ів. Петро. Сокіл; Мих. Сід. Міхненка; Касири: Володимир Мартин. Студницький та Ів. Павлов. Дірда; магазинер Дмитро Семенов. Камінський; начальник ІХ дільниці інженер Віктор Олександрович Розанов; начальник депо інженер-технолог Петро Ів. Фесенко; помічник його: інженер-технолог Петро Олексійович Сорокін; ревізор служби руху губ. секр. Осип Осип. Цукані (Катеринин. у. д. Титаренко).

Начальник ст. “Крюків” Юліан Леоп. Любінецький; помічник Митроф. Андрєєв. Остроградський; касир вантажів. каси, Олександр Ів. Андрушкевич; касир пасажирської каси Надія Васил. Камінська; начальник 5-го уч. інженер кільк. ас. Олександр Апполонович Мокрицький; ревізор служби тяги Сигізмунд Робертович Ендржієвський.

Начальник 1-ї судноплавної дистанції Катеринославського відділення Київського округу (Олександрівська у. д. Булави), ротмістр Гавриїл Єгоров. Омельницький.

Помічник начальника Харківської інженерної дистанції полковник Ігнатій Іван. Мазуркевич (Садовий провул. будівля штабу). Виробник інженер. робіт у Кременчуцькому артилерійському складі, військовий інженер, капітан Болеслав Яковл. Мощинський (Більш. Міщ. у. д. Ростишевського).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Учебные учереждения на 1894 год

Кременчугское Александровское реальное училище. (Мало-Мещанская у. в городском доме). Директор стат. сов. Алексей Дмитриев. Новопашенный; инспектор ст. сов. Алексей Вас. Петров (в здании училища); законоуч. прот. Вас. Петров. Пивоваров (Больш. Мещан. у. соб. д.); учителя: ст. сов. Порф. Герасим. Богданович (Кагамлицк. у. д. Марацевича); кол. ас. Петр Леонтьев. Когут (Набережн. у. дом Жилина); ст. сов. Митрофан Иванов. Павловский (Веселая у. д. Легинчевича); ст. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Тупо-Бирюк. у. д. Костенка); над. сов. Иосиф Иванов. Свенцицкий (Елин. у. д. Богомолова); ст. сов. Станислав Антон. Сипко (Херсон. у. д. Ивенского); кол. ас. Семен Семенов. Голятовский (Киевск. у. д. Воронковского); ст. сов. Эдуард Эдуардов. Гольтфретер (Кривогрязн. у. соб. д.); над. сов. Август Осипов. Адлер (Весел. у. д. Немец. кирхи); ст. сов. Геннадий Ив. Макаров (Бирж. у. д. Антейкера); законоуч. приготов. клас. свящ. Алексей Федоров. Клепачевский (Елин. у. соб. д.); учитель того же клас. кол. ас. Дмитрий Яковлев. Бонч-Бруевич (Больш.-Мещ. у. д. Паткановой); врач кол. сов. Альберт Карлов. Бергер (Елин. у. д. Файдыша); помощн. клас. наст. кол. ас. Артемий Ильич Рымарев и состоящ. в X клас. Гавриил Петров. Применко; письмовод. тит. сов. Григорий Ив. Снегуровский.

Женская гимназия (по Киевской и Кагамлицкой у. в городск. здании). Начальница гимназии Марья Никол. Замятовская (в здании гимназии); законоучит. прот. Вас. Пивоваров; учительн. пригот. клас. Аполлинарий Васильев. Тихомиров (Тупобирюк. у. д. Капшта); учителя: Григорий Наумов. Савченко-Боженко (Киевск. у. д. Воронковского); Иван Митрофанович Наколаенко (Елин. у. д. Степаненко); Дмитрий Авксен. Заватский (Елин. у. д. Бабарина); Николай Антон. Пафнутьев (Малосадов. у. д. Губки); Ольга Никол. Козинцева (угол Киевск. и Кривогрязн. у. д. Соколовского); Стефан Антонов. Черногор (Биржев. у. д. Карпова); Анна Ив. Рунг (Весел. у. д. Скородинского); Емилия Ив. Ласман [Лассман] (Елинск. у. д. Файды-ша); Вас. Данил. Ольшевский (Бирж. у. д. Максимовича); Карл Осип. Лысаковский (Больш. Сад. у. д. Гана); Андрей Яков. Пуковский (Петроп. у. д. Слуцкого); Софья Карловна Дриженко-Аркадина (Тупобирюк. у. д. Огурцова); Марья Ив. Сафонова (Садов. у. д. Столбина); класн. надзирательн.: Варвара Мих. Ситникова (Весел. у. д. Золотовского); Софья Вас. Пивоварова (Больш. Мещ. у. соб. д.); Хиония Дмитр. Эртель (Кривогрязн. у. д. Ващенко); Мария Вас. Шелиговская (Тупобирюков. у. д. Капша); Вера Петровна Зельмар (Больш. Мещ. у. дом Щелкунова); женщина-врач Марья Генриховна Гейнц (Большая Мещ. у. д. Делявоз); класн. надзир. Марья Вильг. Иваненко (Кагамлиц. у. д. Лекаря).

Техническое железнодорожное училище Х:-Н. ж. д. (по Харчевой у. д. управления дороги). Начальник училища Вас. Андреев. Рутовский (в здании училища); инспектор (вакансия); законоуч. свящ. Федор Дмитр. Архангельский (п. Крюков, д. церкви); преподаватели: Виктор Павл. Гуляев (Ярмароч. пл. д. Даниэль); Алексей Андреев. Дмитренко (Елин. у. д. Оксюза); Иван Никол. Зверев, Мих. Дмитр. Сакен (Марьинск. у. д. Журавлева); Андрей Макаров. Старосельский (Кагамлиц. у. д. Фиркса); Андрей Яковл. Пуковский (Петропавл. у. д. Слуцкого); врач Павел Михайлов. Говоров (Харчев. у. д. Поддеригина); надзир. общежития Николай Августов. Доие (в здании училища); преподав. Григорий Никол. Росточинский (Херсонск. у. д. Клевезаля); воспитатель Георгий Георгиев. Щукин.

Инспектор народных училищ 6-го района ст. сов. Николай Егорович Парижский.

3-х классное городское училище (Соборная площ. в город. здании). Заведыв. училищ. над. сов. Павел Матвеев (в здании училища); законоуч. свящ. Алексей Клепачевский (Елин. у. соб. д.); учителя: тит. сов.Николай Дмитр. Кармазин (в зданий училища); кол. сек. Мих. Митроф. Карпенко и помощн. учителя Николай Григор. Головач (в здании училища).

Одноклассное приходское Городское мужское училище (по Елинской у. д. Богаевского). Заведыв. училищем кол. сек. Ив. Григ. Житецкий (в здании училища); законоуч. свящ. Иоанн Вас. Иваницкий (Киевск. у. церковн. дом); помощн. учит. Ник. Антон. Роменский.

Женское народное училище (Весел. у. д. Магденка). Заведыв. училищ. Еликонида Владимиров. Еременко (Весел. у. д. Магденко); учительн.: Феония Владимир. Еременко (Кривогрязн. у. д. Легкого) и Анастасия Прокоф. Житецкая (Елинск. у. д. Богаевского); законоуч. свящ. Иоанн Кучерев (д. Кладбищен. цер.).

Владимирское городское училище (Александров. у. д. Фатеева). Препод. двор. Мария Пант. Верцинская (Кривогрязн. у. соб д.); законоуч. свящ. Ив. Вас. Иваницкий (Киев. у. д. соборн. церкви).

Начальное народное училище (на Песчаной горе). Заведующ. Ив. Алексеев. Воскобойников (в здании училища); законоуч. диакон Александр Богданович (Киевск. у. церк. дом); учит. Леонид Степ. Пономаренко (в здании училища); учительницы: София Осиповна Юзвик (в здании станции “Кременчуг”); Екатерина Филип. Ярошевич (Кривогрязн. у. соб. д.).

Крюковское народное училище (п. Крюков, Херсон. у. д. Герасимова). Заведующ. Виктор Захарьев. Дорошенко (в здании училища); законоуч. свящ. Петр Богданович (Волков. переул. д. Краснокутского); учит. Василий Андреев. Саливон (Херсон. у. церковный д.); учит. Семен Осипов. Гордеенко (Херсон. у. д. куп. Ивана Герасимова); учительн. Валентина Козьминична Дорошенко (в здании училища).

Частное 2-х классное еврейское училище (Город. у. д. Витенберга). Содержатель училища мещ. Лейзар Аврамов. Ариенсон (Город. у. д. Липавского); учит. мещ. Яков Гельман (Петропавл. у. дом Дерожинского).

Частное 2-х классное еврейское училище ІІІ разр. Содержатель Абрам Лившиц (Тупопесчаная у. д. Ворожейкина); учителя: Сруль Аронов Лившиц и Авдотья Макар. Лившиц (там же).

Одноклассное начальное еврейское училище (угол Мало-Мещ. и Павлов. у. д. Амчиславского). Заведующий училищем Мойсей Израилев. Меерсон; помещ. учител. Лейба Швец (Александр. у. д. Пахичевского); учителя: пригот. клас. Соломон Соломонов. Розенкранц (Киевск. у. д. Виленского) и Менохим-Нухим Мееров. Грувман (Елинск. у. д. Оксюза).

Общественное народное еврейское училище “Талмут-Тора” (Павловская улица). Заведующий Янкель Айзикович Гельман.

Училище при Лютеранской церкви (Весел. у. д. кирхи). Законоуч. пастор Е. К. Фон-Флиднер; свящ. Иоанн Кучерев; учит. Эмилий Фомич Ундриц.

Частные училища: Марии Ив. Лысенко (Киевская у. д. Звенигородского); Грубина (Тупобирюк. у. д. Магалинена); Либина (Павлов. у. д. Вязмитиновой); Бромбер (Город. у. д. Ворожейкина); Куперман (Петровская у. д. Дорожинского) и Наталии Никитиной (п. Крюков, д. Балахонова).

Управление Харьково-Николаевской железной дороги. Начальник ст. “Кременчуг” двор. Юлий Арсеньев. Загарин; помощники: Ив. Петр. Сокол; Мих. Сид. Михненко; кассиры: Владимир Мартын. Студницкий и Ив. Павлов. Дырда; магазинер Дмитрий Семенов. Каминский; начальник IX участка инженер Виктор Александрович Розанов; начальник депо инженер-технолог Петр Ив. Фесенко; помощник его: инженер-технолог Петр Алексеевич Сорокин; ревизор службы движения губ. секр. Осип Осип. Цукани (Екатеринин. у. д. Титаренко).

Начальник ст. “Крюков” Юлиан Леоп. Любинецкий; помощник Митроф. Андреев. Остроградский; кассир грузов. кассы, Александр Ив. Андрушкевич; кассир пассажирской кассы Надежда Васил. Каминская; начальник 5-го уч. инженер кол. ас. Александр Апполонович Мокрицкий; ревизор службы тяги Сигизмунд Робертович Эндржиевский.

Начальник 1-й судоходной дистанции Екатеринославского отделения Киевского округа (Александровская у. д. Булавы), ротмистр Гавриил Егоров. Омельницкий.

Помощник начальника Харьковской инженерной дистанции полковник Игнатий Иван. Мазуркевич (Садовой переул. здание штаба). Производитель инженер. работ в Кременчугском артиллерийском складе, военный инженер, капитан Болеслав Яковл. Мощинский (Больш. Мещ. у. д. Ростишевского).