Навчальні заклади Кременчука та Крюкова 1913 рік

(Початкові, міські, церковно-парафіяльні школи та училищні ради вміщено після
жіноча. вчив. Попече. поради жіноча. гімн. та Загальн. Допомог. учням Реального училища
приміщ. у відділі товариств. і благодійно. установ).

ЧОЛОВІЧІ УЧИЛИЩА.

Олександрівське реальне училище (м. Кременчук, Училищ. вул., Місто. будинок, телеф. № 52). Директор – вакансія, вик. про. інспектора – стат. сов. Данило Наумович Савченко-Боженко (будівля училища), законовчителі: свящ. – Нікол. Микит. Наранович (Єлизаветинськ. пров., будинок Рубінштейна) та протоієрей – Олексій Федорович Клєпачевський (Єлінська вул., соб. будинок), вчителі: російської мови та словесності – надв. сов. Астіон Олександров. Вербицький та н. ч. Тимофій. Нікіф. Шелест, історії та географії – стат. порада. Митрофан Іванович Павловський (Єлизаветинський пров., с. д.), кільк. асес. Олександр Нікол. Юронівський кільк. сов. Герман Вікторов. Бабинський (Весела вул., будинок німецької кірхи), математики – н. ч. Микола Нікол. Рунський (Єлизаветинський пров., д. Реви) та кільк. сов. Микола Олексійович Елпідінський (Єлизавет., д. Гуднера), комерційн. наук – стат. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Єлизаветинська, д. Клочко), фізики та природний. наук – н. ч. Микола Йосип. Фененко (Мальцевськ. вул., будинок Кобеляцького), вчить. природ. – Іван Марц. Сингаєвський, вчитель малювання та чистописання – н. ч. Петро Семенов. Кравчук (Мальцевська, будинок Шилко), вик. про. вчителі німецької мови – Еміл. Іван. Лассман та прапорщ. запасу Владим. Сергій. Біловський, вик. про. вчителі французької мови – Освальд Йосипович Моран (Петровська вул., будинок Трефільєвої) та Ольга Авксент. Богаївська, підготовчого класу – н. ч. Михайло Іванович Старухін (Єлизаветинський пров., д. Павловській), помічники клас. наставників: Павло Конст. Теплухів (зд. Справжнього училища). Лікар училища – стат. порада. Іван Андрій. Дебогорій-Мокрієвич (місцевий лазарет), листовод — кільк. реєстр. Петро Максим. Пеліпенко (зд. училища).

Олексіївське комерційне училище у гір. Кременчуці, що перебуває у віданні Міністерства Торгівлі та Промисловості (Харчева вул). Директор – Віктор Макар. Гусів (зд. училища). Законоуч.: православного віросповідання – свящ. Мих. Олександр. Афанасьєв (Гоголівська, д. Винникова), іудейського віросповідання. – Гешель Мовшов. Чинник (Харчева, 22). Викладачі: російської мови та словесності – Михайло Міх. Панебратцев (Харчева вул., будинок Колесникова), німецької мови – Яків Іванович Симен (вуг. Училищної та Садової, д. Пономарьової), французької мови – Георгій Йосипович Піканде (Соборна площ., будинок Вікторової), математики – Микола Вас. Введенський (Міщанська вул., д. Шмойка), природ., геогр., фізики, хімії – кільк. сов. Олександр Олександров. Зефіров (комерційне училище), политич. економ., комерч. географ. та законознавець. – Михайло Нікол. Звесткін (Штабна вул., д. Потканова), малювання та чистописання – Іван Володимир. Іванов (Пушкінська, буд. Каплана), вчителя приготує. класу, вони ж ісп. про. допомоги. класн. спостерігачів: з російської — Андрій Петров. Стасій (Весела, будинок Черторизьких) та арифметики – Георгій Павлович Ситін (Біржова вул., д. Липавського).

Класні спостерігачі (штатні): Нікол. Нікол. Добровольський, він же викладач. бухгалтер, кім. кореспонд. та кому. арифм. (вуг. Училищної та Садової вул., д. Пономарьової), Сергія. Вас. Рклицький, він же викладач. історії та географії (вуг. Докторськ. і Біржовий, д. Стодлера), та вик. про. набл-ци приготов. клас. – Марія Тимоф. Пащенко (Маріїнськ., № 26). І. про. спостерігача та виклад. німецька. мови – Ів. Ів. Грюнштейн.

Лікар – вакансія та зубний лікар – Мойсей Давидов. Тартаковський (вуг. Докторськ. і Петровськ. д. Соловійчика). В. о. листівника – Олексій Євстаф. Білоног (м. Кременчук, Пушкінська вул., С. буд.).

Технічне залізничне училище Південних ж. д. (Ново-Олександрівська, д. прав. дороги). Начальник уч-ща – ст. сов. Роберт Роберт. Дібольд (зд. уч-ща), інспектор – вакансія. Законоучитель – св. Василь. Ілліч Россінський (д. Соборної ц-ві). Викладачі сост. у VIII клас. – Аркадій Павло. Головченко (Солдатськ., д. Левди) та Васил. Нікол. Шаров (Ново-Олександрівськ. будинок Литвиненко); завідувач. навчальними майстернями – надворн. сов. Василь Тихонов. Тихонов (Павловська, д. Заславського) помічн. його: сост. у X кл. Григор. Микит. Марченка (Фруктовий пров., будинок Мешалова № 4), виклад. співи – Андрій Яковл. Пуковський (Єлинська вул., д. Оксюза) та листівник. училища – Тимофій Іван. Підбірський (Ново-Олександр., д. Костирі), кандид. на долж. викладати. ремесел Олексій Алексєєв. Опікалівський, надз. гуртожит. – Вакансія (Ново-Олесандр. вул., Зд. уч-ща).

1-е чотирикласне міське училище (Соборна пл., № 6). У 1877 перетворювався. з повітового до міського 2-х кассн. покладено. 1872 р., в 1880 р. – в 3-х класних. і в 1898 р. в 4-х класних. При вчив. 20 серп. 1902 засновані однорічні педагогічні курси для приготування початкових вчителів. Склад керує. курсів див. після 2-го 4-х кл. Місто. вчив.

Почесний. доглядач – Олексій Васил. Таран (Столипінськ, с. д.), уч.-інспектор – кільк. ас . Григ. Парфентіїв. Тимошев (зд. уч-ща), законоуч. – св. Ал-ндр Ерастов. Гречанівський (Київська, буд. Соборн. ц-ві), вчителі та уч-ци: н. ч. Іларіон Коваленко (зд. уч-ща), н. ч. Ілля Миколаїв. Гуков (зд. уч-ща), н. ч. Нікол. Ал-ндр. Лебедєв (Гоголів., 10), н. ч. Ів. Ів. Афанасьєв (зд. уч-ща), Ванда Антон. д’Айстеттен, Петро Савер. Левицький (зд. уч-ща), Ларис. Миколаїв. Дронова (Приютська, 9). Лікар надв. сов. Борис Ізраїль. Соловейчик.

2-е чотирикласне міське училище. Відкрито восени 1909 року (Катерининська вул., Міський будинок, № 68). Вчитель-інспектор – н. ч. Ів. Алексєєв. Воскобойніков (кв. в зд. уч-ща). Законоуч. – св. Данило Семен. Данилевський (д. Св.-Троїцької ц-ві), вчителі: Дм. Петро. Гой (Потьомкінська вул., д. № 53), н. ч. Констант. Влад. Лиско, Ал-ндр Казім. Ярошевич (Олександровськ. пров., 28). Почесний. доглядач – Конст. Григ. Шуйський (Мальцевський пров., С. д.).

Дворічні педогогічні курси при 1-му 4-класному міському училищі. Окриті 1900 р. З 1910 р. перетворені на дворічні. Навчання безкоштовне.

Керівники курсів: завідувач. курсами, вчитель-інспектор — Гріг. Парфен. Тимошев; законоучитель – свящ. Ал-ндр Ерастович Гречановський, вчителі: Іллар. Тимофій. Коваленко, Іван Іванов. Афанасьєв, Ілля Миколаїв. Гуков, Нікол. Ал-ндр. Лебедєв та Петро Северин. Левицький.

Громадське народне єврейське училище “Талмуд-Тора”, з ремісничим відділенням (Павловська у., д. єврейського товариства). Завідувач. Моїс. Лейб.-Бер. Харасухін (зд. уч-ща), викладачі: Гілель Янкелев. Гуревич (Солдатська, д. Розіна), Мендель Герцев. Кунін (Єлинська, д. Кравченко), Маня Берков. Пеньковський (Пушкін., Д. Харлапа), Гірш Аронов. Дименштейн (Павлов, вул., д. Зелікмана) Самуїл-Лейба Вульков. Крапивенський (вуг. Докторській та Міщанський, д. Березовській).

Ремісниче училище (Преображенськ. вул., д. євр. товариства). Мовша Мордухов. Вигодський (Київська вул., кв. Гуревича), Нісон Зельман. Калмансон (Преображенська, зд. реміснич. уч-ща), Гешель Мовшев. Фактор (Харчева, д. Левіна), Яків Ілліч Фінкельштейн (Катерининська, д. Меєровича) та слюсарн. рем. – Тобіас Хаїмов. Шлейферович (Харчева, 7).

ЖІНОЧІ УЧИЛИЩА.

Жіноча гімназія (Київська вул.). Голова педагога. поради – директор реального училища; начальниця гімназії – Антоніна Фед. Кречман, законоучпт. – Прот. Ал-сей Федір. Клепачівський (Єлінська, с. д.) та свящ. Микола Автоном. Роменський, вчителі: в. д. вчить. російська. яз. – Вікторин Володимиров. Снєгірьов (Дніпровськ. пров., д. Вікторової) та Бер. Ал-єївн. Клепачівська, історії та географії – Людм. Їм. Сільська, природознавства та фізики – Віктор Леонов. Стенцель; математ. – Марія Прокоф. Тимошенко, арифметики – Варв. Мих. Ситнікова (Київська вул., д. Ніжного), історії та географії – Надія Нікол. Козинцева, німецької яз. – Екате. Андр. Фогель та Марія Едуардів. Грудзинська, француз. яз. – Марія Васил. Горонівська та рукоділля – Лід. Феофан. Руденко та Ганна Іванов. Рунг приготує. клас. – Алекс. Олександрів. Переверзєва, танців та гімнастики — Марія Нікол. Мініна, нагляд-ци: Марія Вільгел. Іваненко, Павла Василя. Ізюмова, Софія Владисл. Коломійцева, Марія Григ. Міщенко, Варв. Дміт. Єрмоленко, Над. Василь. Інглеч, Бер. Едуард. Грудзинська. Лікар – Марія Генріх. Гейнц. Вчить. мальований. та чистописання – н. ч. Ів. Фед. Вінтерлі.

Приватна жіноча гімназія Є. В. Баберін. (Біржова вул., д. Файдиш). 5 травня 1908 р. перетворень. із чотирикласної прогімназії. Плата за правонавчання приготує, кл. – 50 р., 1 і 2 – 60 р., В 3 і 4 – 70 р., 5, 6 і 7 кл. – 80 руб. на рік. Голова педагога. ради – кільк. ас. Григ. Андр. Самойлович (Херсонська вул., д. Дудакова). Начальниця – Єкатер. Вас. Парфьоновська (урож. Баберіна), в. о. законоуч. – свящ. Матвій Платон. Якубовський та св. Нікол. Роменський, вчителі та уч-ниці: російськ. яз. та словесн. – Віра Сір. Затворницька, географії – Марія Ромуальд. Рушківська, природознавець. – н. ч. Віктор Львів. Стенцель, француз. яз. – Євфрос. Гераса. Бабенка, німець. яз. – Іда Адольф. Шпіндлер, математеки – вакансія, малювання – Іван Григ. Кузьмін та рукоділля – Анна Андр. Добровольська, приготує. класу – Ал-ндра Ал-ндр. Переверзєва. Класні надз-ци: Бер. Ів. Кішкіна, Віра Андрєєв. Щекотихіна, Олена Тимофій. Ляпуніна та Віра Дм. Теренецька-Климович. Лікар – Зельма Яковл. Червоноград.

Акушерсько-фельдшерська школа (Богоугодний заклад, с. буд.). Відкрито 14 вересня 1904 р. Директор – старший. лікар Кременчук. богоугодного завід. кільк. сов. Авксена. Трохим. Богаєвський (кв. за богоугодн. завід.), інспектриса, вона ж викладачка, жінка-лікар — Марія Генріх. Гейнц (зд. школи), законоучить. – св. Ісмаїл Федоров. Мішта (Писарєвська, с. буд.). Викладачі: по внутрішній. хвороб. – Над. сов. Микола Євсєєв. Анкудінов (Київська вул., д. Маклакова), Венерич. та нашкірн. – Вікт. Іл. Лізогуб (Єлисаветинський пров., д. Остроградського), жіночий. і очним – Ал-ндр Ів. Дегтярьов (Дніпро. пер., д. Шуйського), зоології та фізіології – Владим. Гнат. Некрашевич-Поклад (Єлінська, 29), акушерству та догляду за новонародженого. – Жінч.-лікар Генрієта Ісаак. Кудиш (Міська, д. Циперовича), фармації та фармакогнозії – кільк. ас. Петро Антонов. Введенський (зд. богоугодн. завід.), фізики та хімії – Аркадій Павл. Головченко, вчитель технiч. вчив. (Солдатська, д. Левда), геометрії – Варв. Мих. Ситнікова (Київ., д. Ніжного), анатомії – лікар Міх. Вас. Дімара (Дніпровська, д. Шуйського), ботаніки – Васил. Нікол. Шаров (Ново-Олександров., Д. Литвиненкова), хірургії: Лев Бор. Оречник (Херсон, вул., д. Кактініна) та Влад. Фед. Діц.

(Начальные, городские, церковно-приходские школы и училищные советы помещены после
женск. учил. Попечит. советы женск. гимн. и Общ. Вспомощ. ученикам Реального училища
помещ. в отделе обществ. и благотворит. учреждений).

МУЖСКИЕ УЧИЛИЩА.

Александровское реальное училище (г. Кременчуг, Училищ. ул., город. дом, телеф. № 52). Директор — вакансия, исп. об. инспектора — стат. сов. Даниил Наумович Савченко-Боженко (здание училища), законоучители: свящ. — Никол. Никит. Наранович (Елизаветинск. пер., дом Рубинштейна) и протоиерей — Алексий Федорович Клепачевский (Елинская ул., соб. дом), учителя: русского языка и словесности — надв. сов. Астион Александров. Вербицкий и н. ч. Тимоф. Никиф. Шелест, истории и географии — стат. совет. Митрофан Иванович Павловский (Елизаветинский пер., с. д.), кол. асес. Александр Никол. Юроновский кол. сов. Герман Викторов. Бабинский (Веселая ул., дом немецкой кирхи), математики — н. ч. Николай Никол. Рунский (Елизаветинский пер., д. Ревы) и кол. сов. Николай Алексеевич Элпидинский (Елизавет., д. Гуднера), коммерческ. наук — стат. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Елизаветинская, д. Клочко), физики и естествен. наук — н. ч. Николай Иосиф. Фененко (Мальцевск. ул., дом Кобеляцкого), учит. естествов. — Иван Марц. Сынгаевский, учитель рисования и чистописания — н. ч. Петр Семенов. Кравчук (Мальцевская, дом Шилко), исп. об. учителя немецкого языка — Эмил. Иван. Лассман и прапорщ. запаса Владим. Серг. Беловский, исп. об. учителя французского языка — Освальд Осипович Моран (Петровская ул., дом Трефильевой) и Ольга Авксент. Богаевская, приготовительного класса — н. ч. Михаил Иванович Старухин (Елизаветинский пер., д. Павловской), помощники классн. наставников: Павел Конст. Теплухов (зд. реального училища). Врач училища — стат. совет. Иван Андр. Дебогорий-Мокриевич (местный лазарет), письмоводитель — кол. рег. Петр Максим. Пелипенко (зд. училища).

Алексеевское коммерческое училище в гор. Кременчуге, состоящее в ведении Министерства Торговли и Промышленности (Харчевая ул). Директор — Виктор Макар. Гуссов (зд. училища). Законоучит.: православного вероисповедания — свящ. Мих. Александр. Афанасьев (Гоголевская, д. Винниковой), иудейского вероисповед. — Гешель Мовшов. Фактор (Харчевая, 22). Преподаватели: русского языка и словесности — Михаил Мих. Панебратцев (Харчевая ул., дом Колесникова), немецкого языка — Яков Иванович Симен (уг. Училищной и Садовой, д. Пономаревой), французского языка — Георгий Иосифовичь Пикандэ (Соборная площ., дом Викторовой), математики — Николай Вас. Введенский (Мещанская ул., д. Шмойка), естеств., геогр., физики, химии — кол. сов. Александр Александров. Зефиров (коммерч. училище), политич. эконом., коммерч. географ. и законовед. — Михаил Никол. Звесткин (Штабная ул., д. Поткановой), рисования и чистописания — Иван Владимир. Иванов (Пушкинская, д. Каплана), учителя приготовит. класса, они же исп. об. помощ. классн. наблюдателей: по русскому языку — Андрей Петров. Стасий (Веселая, дом Черторижских) и арифметики — Георгий Павлович Сытин (Биржевая ул., д. Липавского).

Классные наблюдатели (штатные): Никол. Никол. Добровольский, он же препод. бухгалт., ком. корресп. и ком. арифм. (уг. Училищной и Садовой ул., д. Пономаревой), Серг. Вас. Рклицкий, он же препод. истории и географии (уг. Докторск. и Биржевой, д. Стодлера), и исп. об. набл-цы приготов. клас. — Мария Тимоф. Пащенко (Мариинск., № 26). И. об. наблюдателя и преподават. немецк. языка — Ив. Ив. Грюнштейн.

Врач — вакансия и зубной врач — Моисей Давидов. Тартаковский (уг. Докторск. и Петровск. д. Соловейчика). И. о. письмоводителя — Алексей Евстаф. Белоног (г. Кременчуг, Пушкинская ул., с. д.).

Техническое железнодорожное училище Южных ж. д. (Ново-Александровская, д. прав. дороги). Начальник уч-ща — ст. сов. Роберт Роберт. Дибольд (зд. уч-ща), инспектор — вакансия. Законоучитель — св. Васил. Ильич Россинский (д. Соборной ц-ви). Преподаватели сост. в VIII клас. — Аркадий Павл. Головченко (Солдатск., д. Левды) и Васил. Никол. Шаров (Ново-Александровск. дом Литвиненко); заведывающ. учебными мастерскими — надворн. сов. Василий Тихонов. Тихонов (Павловская, д. Заславского) помощн. его: сост. в X кл. Григор. Никит. Марченко (Фруктовый пер., дом Мешалова № 4), препод. пения — Андрей Яковл. Пуковский (Елинская ул., д. Оксюза) и письмовод. училища — Тимофий Иван. Подборский (Ново-Александр., д. Костыри), кандид. на долж. преподават. ремесел Алексей Алексеев. Опекаловский, надз. общежит. — вакансия (Ново-Алесандр. ул., зд. уч-ща).

1-е четырехклассное городское училище (Соборная пл., № 6). В 1877 году преобразов. из уездного в городское 2-х кассн. положен. 1872 г., в 1880 г. — в 3-х классн. и в 1898 г. в 4-х классн. При учил. 20 авг. 1902 года учреждены одногодичные педагогические курсы для приготовления начальных учителей. Состав руководит. курсов см. после 2-го 4-х кл. город. учил.

Почетн. смотритель — Алексей Васил. Таран (Столыпинск., с. д.), учит.-инспектор — кол. ас. Григ. Парфентьев. Тимошев (зд. уч-ща), законоуч. — св. Ал-ндр Эрастов. Гречановский (Киевская, д. Соборн. ц-ви), учителя и уч-цы: н. ч. Илларион Коваленко (зд. уч-ща), н. ч. Илья Николаев. Гуков (зд. уч-ща), н. ч. Никол. Ал-ндр. Лебедев (Гоголев., 10), н. ч. Ив. Ив. Афанасьев (зд. уч-ща), Ванда Антон. д’Айстеттен, Петр Савер. Левицкий (зд. уч-ща), Ларис. Николаев. Дронова (Приютская, 9). Врач надв. сов. Борис Израил. Соловейчик.

2-е четырехклассное городское училище. Открыто осенью 1909 года (Екатерининская ул., городской дом, № 68). Учитель-инспектор — н. ч. Ив. Алексеев. Воскобойников (кв. в зд. уч-ща). Законоуч. — св. Даниил Семен. Данилевский (д. Св.-Троицкой ц-ви), учителя: Дм. Петр. Гой (Потемкинская ул., д. № 53), н. ч. Констант. Влад. Лыско, Ал-ндр Казим. Ярошевич (Александровск. пер., 28). Почетн. смотритель — Конст. Григ. Шуйский (Мальцевский пер., с. д.).

Двухгодичные педогогические курсы при 1-м 4-х-классном городском училище. Окрыты в 1900 г. С 1910 г. преобразованы в двухгодичные. Обучение бесплатное.

Руководители курсов: заведующ. курсами, учитель-инспектор — Григ. Парфен. Тимошев; законоучитель — свящ. Ал-ндр Эрастович Гречановский, учителя: Иллар. Тимоф. Коваленко, Иван Иванов. Афанасьев, Илья Николаев. Гуков, Никол. Ал-ндр. Лебедев и Петр Северин. Левицкий.

Общественное народное еврейское училище “Талмуд-Тора”, с ремесленным отделением (Павловская у., д. еврейского общества). Завед. Моис. Лейб.-Бер. Харасухин (зд. уч-ща), преподаватели: Гилель Янкелев. Гуревич (Солдатская, д. Розина), Мендель Герцев. Кунин (Елинская, д Кравченко), Маня Берков. Пеньковский (Пушкин., д. Харлапа), Гирш Аронов. Дименштейн (Павлов, ул., д. Зеликмана) Самуил-Лейба Вульков. Крапивенский (уг. Докторской и Мещанскоий, д. Березовской).

Ремесленное училище (Преображенск. ул., д. евр. общества). Мовша Мордухов. Выгодский (Киевская ул., кв. Гуревича), Нисон Зельман. Калмансон (Преображенская, зд. ремеслен. уч-ща), Гешель Мовшев. Фактор (Харчевая, д. Левина), Яков Ильич Финкельштейн (Екатерининская, д. Мееровича) и слесарн. рем. — Тобиас Хаимов. Шлейферович (Харчевая, 7).

ЖЕНСКИЕ УЧИЛИЩА.

Женская гимназия (Киевская ул.). Председатель педагог. совета — директор реального училища; начальница гимназии — Антонина Фед. Кречман, законоучпт. — прот. Ал-сей Федор. Клепачевский (Елинская, с. д.) и свящ. Николай Автоном. Роменский, учителя: и. д. учит. русск. яз. — Викторин Владимиров. Снегирев (Днепровск. пер., д. Викторовой) и Мар. Ал-еевн. Клепачевская, истории и географии — Людм. Ем. Сельская, естествоведения и физики — Виктор Леонов. Стенцель; математ. — Мария Прокоф. Тимошенко, арифметики — Варв. Мих. Ситникова (Киевская ул., д. Нежного), истории и географии — Надежда Никол. Козинцева, немецкого яз. — Екат. Андр. Фогель и Мария Эдуардов. Грудзинская, француз. яз. — Мария Васил. Гороновская и рукоделия — Лид. Феофан. Руденко и Анна Иванов. Рунг, приготовит. клас. — Алекс. Александров. Переверзева, танцев и гимнастики — Мария Никол. Минина, надзир-цы: Мария Вильгел. Иваненко, Павла Васил. Изюмова, София Владисл. Коломийцева, Мария Григ. Мищенко, Варв. Дмит. Ермоленко, Над. Васил. Инглеч, Мар. Эдуард. Грудзинская. Врач — Мария Генрих. Гейнц. Учит. рисован. и чистописания — н. ч. Ив. Фед. Винтерле.

Частная женская гимназия Е. В. Бабериной. (Биржевая ул., д. Файдыш). 5 мая 1908 г. преобразов. из четырехклассной прогимназии. Плата за правоучение в приготовит, кл. — 50 р., 1 и 2 — 60 р., в 3 и 4 — 70 р., 5, 6 и 7 кл. — 80 руб. в год. Председатель педагог. совета — кол. ас. Григ. Андр. Самойлович (Херсонская ул., д. Дудакова). Начальница — Екатер. Вас. Парфеновская (урож. Баберина), и. о. законоуч. — свящ. Матвей Платон. Якубовский и св. Никол. Роменский, учителя и уч-ницы: русск. яз. и словесн. — Вера Сер. Затворницкая, географии — Мария Ромуальд. Рушковская, естествовед. — н. ч. Виктор Львов. Стенцель, француз. яз. — Евфрос. Герас. Бабенко, немец. яз. — Ида Адольф. Шпиндлер, математеки — вакансия, рисования — Иван Григ. Кузьмин и рукоделия — Анна Андр. Добровольская, приготовит. класса — Ал-ндра Ал-ндр. Переверзева. Классные надз-цы: Мар. Ив. Кишкина, Вера Андреев. Щекотихина, Елена Тимоф. Ляпунина и Вера Дм. Теренецкая-Климович. Врач — Зельма Яковл. Берзин.

Акушерско-фельдшерская школа (Богоугодное заведение, с. д.). Открыта 14 сентября 1904 г. Директор — старш. врач Кременчуг. богоугодного завед. кол. сов. Авксен. Трофим. Богаевский (кв. при богоугодн. завед.), инспектриса, она же преподавательница, женщина-врач — Мария Генрих. Гейнц (зд. школы), законоучит. — св. Исмаил Федоров. Мишта (Писаревская, с. д.). Преподаватели: по внутрен. болезн. — над. сов. Николай Евсеев. Анкудинов (Киевская ул., д. Маклакова), венерич. и накожн. — Викт. Ил. Лизогуб (Елисаветинский пер., д. Остроградского), женск. и глазным — Ал-ндр Ив. Дегтярев (Днепр. пер., д. Шуйского), зоологии и физиологии — Владим. Игнат. Некрашевич-Поклад (Елинская, 29), акушерству и уходу за новорожден. — женщ.-врач Генриэта Исаак. Кудиш (Городовая, д. Цыперовича), фармации и фармакогнозии — кол. ас. Петр Антонов. Введенский (зд. богоугодн. завед.), физики и химии — Аркадий Павл. Головченко, учитель технич. учил. (Солдатская, д. Левда), геометрии — Варв. Мих. Ситникова (Киевск., д. Нежного), анатомии — врач Мих. Вас. Димара (Днепровская, д. Шуйского), ботаники — Васил. Никол. Шаров (Ново-Александров., д. Литвиненкова), хирургии: Лев Бор. Оречник (Херсон, ул., д. Кактинина) и Влад. Фед. Диц.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)