Олександрівське Кременчуцьке реальне училище 1908 рік

(Училищ. вул. Місто. буд.). Директор ст. сов. Вас. Нікол. Кузнецький (зд. учил.), в. о. інспектора ст. сов. Семен Семен. Галятовський (зд. учил.), законоуч. прот. Алекс. Клєпачевський та Мих. Афанасьєв, уч-ля: історії та географії ст. сов. Митр. Ів.Павловський (Єлисавет. пров. с. буд.), комерч. наук ст. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Доктор. вул. д. Костенка), математ. ст. сов. Петро Нікол. Пантелеймонів та кільк. ас. Степан А. Немолодихів, природознавства н. ч. Петро Ів. Гавсевіч (Кагамлик. д. Вінікова), російськ. яз. та словесності Пав. Нік.Молдавський та кільк. сов. Ант. Костянти. Миколаїв, історії надв. сов. Герм. Віктор. Бабінський, в. д. вчить. франц. яз. Мих. Мих. Волков (Херсонськ. у. д. Блоха), німець. яз. (вакансія) та Алек. Мих.Зоргенфрей (Петровськ. у. д. Меркулових), співи Мих. Ів. Старухін (зд. уч-ща), рис. та чистоп. ст. сов. Алекс. Ів. Горлов (Штабна у. д. Подканова), приготує. кл. кільк. ас. Дмитро. Яківл. Бонч-Бруєвич(Доктор. у. с. д.), поміч. клас. настав. кільк. ас. Павло. Костянти. Теплоухів і кільк. ас. Олексій Алексєєв. Коротицький, він учить. гімнастики, лікар ст. сов. Петро Нікол. Дохневський, листоводить. уч-ща тит. сов. Григ. Петро. Омельченка (зд. уч-ща).

(Училищ. ул. город. д.). Директор ст. сов. Вас. Никол. Кузнецкий (зд. учил.), и. о. инспектора ст. сов. Семен Семен. Галятовский (зд. учил.), законоуч. прот. Алекс. Клепачевский и Мих. Афанасьев, уч-ля: истории и географии ст. сов. Митр. Ив.Павловский (Елисавет. пер. с. д.), коммерч. наук ст. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Доктор. ул. д. Костенка), математ. ст. сов. Петр Никол. Пантелеймонов и кол. ас. Степан А. Немолодышев, естествоведения н. ч. Петр Ив. Гавсевич (Кагамлик. д. Виникова), русск. яз. и словесности Пав. Ник.Молдавский и кол. сов. Ант. Констант. Николаев, истории надв. сов. Герм. Виктор. Бабинский, и. д. учит. франц. яз. Мих. Мих. Волков (Херсонск. у. д. Блоха), немец. яз. (вакансия) и Алек. Мих.Зоргенфрей (Петровск. у. д. Меркуловых), пения Мих. Ив. Старухин (зд. уч-ща), рис. и чистоп. ст. сов. Алекс. Ив. Горлов (Штабная у. д. Подкановой), приготовит. кл. кол. ас. Дмитр. Яковл. Бонч-Бруевич(Доктор. у. с. д.), помощ. клас. настав. кол. ас. Пав. Констант. Теплоухов и кол. ас. Алексей Алексеев. Коротицкий, он же учит. гимнастики, врач ст. сов. Петр Никол. Дохневский, письмоводит. уч-ща тит. сов. Григ. Петр. Омельченко (зд. уч-ща).Російська мова (Джерело)