ЗУБНІ ЛІКАРІ 1913 рік

Абукова-Уманська Соф. Аронов. (Катерининська).

Віткін (Катериославська вулиця, будинок Бернштейна). Прийом від 10 – 1 год. дня і від 4 – 6 год. вечора.

Вольвівська Басш. Шолімо. (Київська вул., д. Черницького). Прийом від 9 – 2 год. дня і 4 – 6 год. вечора.

Гуревич Єзекіїль Самоїлов. (Київська вул., д. Василевського).

Заблудівська Рах. Абр. (Катерининська вул., д. Сандомирського). Прийом від 9 – 11 год. ранку і 6 – 7½ годину. вечора.

Зільберберг (Херсонська вул., Власний будинок). Прийом від 9 год. ранку до 6 год. вечора

Каганова (Херсонська вул., будинок Котлана). Прийом від 9 год. ранку до 4 год. дня.

Карабадежак Сам. Савел. (Катерининська вул., 73). Прийом від 10 – 4 год. дня.

Коган Розал. Ільїн. (Пос. Крюков, будинок Гурова). Прийом від 9 – 6 год. вечора.

Коган Дрейза Єльєв. (Пос. Крюков). Прийом від 10 – 6 год. віч.

Моргуліс-Уманська Берт. Аронов. (Петрівська вул., д. Маклакова). Прийом від 10 – 5 год. дня.

П’ятковський Хаїм-Янкель Срульов. (Катерининськ., 10). Прийом від 9 – 1 год. дня і від 3 – 7 год. вечора.

Резнікова Соф. Йос. (Пушкінська, 38). Прийом від 9 – 2 год. дня і від 4 – 7 год. вечора.

Соколівська Соф. Іцьк. (Солдатська вул., 13). Прийом від 10 – 2 год. дня і 4 – 6 год. вечора.

Табачник А. М. (Херсонська вул., Качанівська д.).

Табачник-Срібна М. М. (Херсонська, 62). Прийом від 9 – 2 год. дня і 4 – 6 год. вечора.

Тартаківський Моїс. Давиде. (Уг. Петровськ. і Докторськ., Д. Соловійчика). Прийом від 10 – 4 год. дня.

Уманська Сар. Зельм. (Херсонська вул., Дім Іоллоса). Прийом від 9 – 2 год. дня і 3 – 7 год. вечора.

Уманський (Херсонська вул., Д. Іоллоса). Прийом від 9 – 2 год. дня і 3 – 7 год. вечора.

Фрейдлін Д. А. (Херсонська вул., Хазановича будинок).

Юхнін Абр. Берків. (Катерининська вул., будинок Козачка). Прийом від 9 – 6 год. вечора.

Абукова-Уманская Соф. Аронов. (Екатерининская).

Виткин (Екатерииославская улица, дом Бернштейна). Прием от 10 — 1 час. дня и от 4 — 6 час. вечера.

Вольвовская Басш. Шолим. (Киевская ул., д. Черницкого). Прием от 9 — 2 час. дня и 4 — 6 час. вечера.

Гуревич Езекииль Самоилов. (Киевская ул., д. Василевского).

Заблудовская Рах. Абр. (Екатерининская ул., д. Сандомирского). Прием от 9 — 11 час. утра и 6 — 7½ час. вечера.

Зильберберг (Херсонская ул., соб. дом). Прием от 9 час. утра до 6 час. вечера

Каганова (Херсонская ул., дом Котлана). Прием от 9 час. утра до 4 час. дня.

Карабадежак Сам. Савел. (Екатерининская ул., 73). Прием от 10 — 4 час. дня.

Коган Розал. Ильин. (пос. Крюков, дом Гурова). Прием от 9 — 6 час. вечера.

Коган Дрейза Ельев. (пос. Крюков). Прием от 10 — 6 час. веч.

Моргулис-Уманская Берт. Аронов. (Петровская ул., д. Маклакова). Прием от 10 — 5 час. дня.

Пятковский Хаим-Янкель Срулев. (Екатерининск., 10). Прием от 9 — 1 час. дня и от 3 — 7 час. вечера.

Резникова Соф. Иос. (Пушкинская, 38). Прием от 9 — 2 час. дня и от 4 — 7 час. вечера.

Соколовская Соф. Ицк. (Солдатская ул., 13). Прием от 10 — 2 час. дня и 4 — 6 час. вечера.

Табачник А. М. (Херсонская ул., д. Качановской).

Табачник-Серебряная М. М. (Херсонская, 62). Прием от 9 — 2 час. дня и 4 — 6 час. вечера.

Тартаковский Моис. Давид. (уг. Петровск. и Докторск., д. Соловейчика). Прием от 10 — 4 час. дня.

Уманская Сар. Зельм. (Херсонская ул., дом Иоллоса). Прием от 9 — 2 час. дня и 3 — 7 час. вечера.

Уманский (Херсонская ул., д. Иоллоса). Прием от 9 — 2 час. дня и 3 — 7 час. вечера.

Фрейдлин Д. А. (Херсонская ул., дом Хазановича).

Юхнин Абр. Берков. (Екатерининская ул., дом Казачка). Прием от 9 — 6 час. вечера.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)