ЛІКАРІ 1913 рік

Анкудінов Микола Євсійович (Єлинська вул., будинок Пітленка). Прийом від 12 до 2 години дня крім свят та понеділка.

Баф Ісідор Мойсеєв. (Пушкінська, будинок Фішмана). жіночі та внутрішні. Прийом від 9 – 12 год. дня.

Блох Аврам Ісаєвич (Херсонська, с. д.), внутрішні та дитячі. Прийом хворих на дому від 8½ – 10½ год. ранку.

Берзин Зельм. Яків. (Троїцька вул., д. Бера), дитячі та впутрені. Прийом у будь-який час.

Белькінд Давид Ізраїлів. (Кут Харчової та Катерининської, будинок Сандомирського), дитячі та внутрішні. Прийом від 9 – 12 год. ранку та 4 – 8 год. вечора.

Богаєвський Оксентій Трохим. (Успенський пров., 8), жіноча. та хірург. Прийом хворих від 9 – 11 год. ранку, крім недільних та святкових днів.

Васенко Микола Григор. (Дніпровський пров., с. буд.), жіночий. та аналізи. Прийом хворих щодня крім недільних та святкових днів від 9 – 12 год. дня.

Василенко Сергій Леонтьєв. (Пушкінська, 32), внутрішні. Прийом від 6 – 8 год. вечора, крім недільних та святкових днів.

Глоголєв Михайло Іванов. (Весела вул., 23), хірург. та жіночі. Прийом від 9 – 2 год. дня.

Глускіна Мал. Мон., робіт. при богоугодному закладі.

Григорович Владисл. Емільєв., повітовий лікар (Петровська вулиця, будинок Снапіра), внутрішній. і дит. Прийом від 10 – 12 год. дня і 4 – 7 год. вечора.

Гугель Самоіл М. (Весела вул., Будинок лютер. Товариства), шкірні та венеричні. Прийом хворих від 9 – 1 ч. дня та 5 – 8 ч. віч.

Гуревич Над. Сім. (Київська вул., тел. №38), завід. лікарнею товариства Кременчуцьких лікарів.

Дімара Михайло Васил. (Мальцевська, 10), дитячі. Вдома хворих не приймає.

Дегтярьов Олександр Іван. (Училищна, д. Устимовича), жіночі хвороби. Прийом від 4 – 6 год. вечора, окрім свят.

Дохневський Петро Миколаїв. (Весела вул., 22), хірург. та нашкірн. Прийом від 5 – 7 год. вечора.

Зубенко Омелян Данилов. (вул. Гоголя, д. Терентьева), внутрішній. Прийом хворих щодня, крім недільних від 9 – 12 год. ранку.

Зайденберг Шмер. Ізрапл. (вуг. Херсон. та Єлинській, д. Городецького), внутр., жіноч. і дит. Прийом від 8 – 10 ч. ранку та 4 – 6 ч. віч.

Клярфельд Ісаак Онисімов. (Катерининська, 58), внутрішні та дитячі. Вдома хворих не приймає.

Кудиш Генрієта Ісааков. (Пушкінська, буд. Циперовича). Акушерство та жіноча. хвороби. Прийом від 9 – 11 год. ранку та 5 – 7 год. віч.

Левін Самуїл Самуїлов. (Херсонська вул., Д. Дребкіна), внутрішній. Прийом від 10 – 12 год. дня і 5 – 6 год. вечора.

Лізогуб Віктор Ілліч має свою лікарню (Успенський пров., д. Гречановського), хірург. та жіночі хвороби. Прийом хворих щодня від 3 – 5 год. дня.

Ліхтенштейн Матус Мойсеєв. (Київська, 14), внутр., нервов. і дит. Прийом хворих щодня від 9 – 10 год. ранку, 2 – 3 год. дня і 5 – 6 год. вечора.

Манусевич Меєр Яковл. (Петрівська вул., № 1) вушні, горлові, носові та нашкірні. Прийом хворих щодня від 9 – 1 год. дня і від 5 – 7 год. вечора.

Міхельсон Хаїм. Йосел. (Херсонська, будинок Бродського), внутрішні. і дит. Прийом від 9 – 10 год. ранку та 5 – 6 год. вечора.

Моргуліса Мордко-Бер Йосел. (вуг. Петровськ. і Київськ., д. Маклакова), внутрішній, дитячий. та нервові. Прийом від 8 – 11 год. ранку та 6 – 8 год. вечора.

Некрашевич-Поклад Владим. Гнат. (Київська вул., будинок Макарова), акушер. та жіночий. Прийом хворих щодня, крім свят. днів від 3 – 5 год. дня.

Оречкін Л. Б. (Херсонська, 81), хірург. та внутрішній. Прийом від 8 – 10 год. ранку та 5 – 7 год. вечора.

Перельман Мовш. Юдков (п. Крюків, Херсонськ. вул., д. Супоньової), внутр. хвороби. Прийом від 9 – 12 год. дня і 3 – 6 год. вечора щодня.

Соловейчик Борис Ізраїльов. (Петрівська вул., №15), акушерські, жіноча. та внутр. Прийом хворих щодня від 9 – 12 год. ранку та 5 – 6 год. вечора.

Соколов Микола Євдоким. (п. Крюков, Ковальська вул., д. Южн.-ж. д.).

Супінський Генр. Йосип. (Докторська, с. буд.), нервн., грудн. та внутр. Прийом від 1 – 5 год. дня, а у неділю від 3½ – 5 год. дня.

Таборинський (Херсонська вулиця, будинок Капустіна), хвороби очей. Прийом від 9 – 1 год. дня і 3 – 6 год. вечора.

Тарасов Федір Ігнатьєв., Залізничний лікар (Кременчук, Ново-Олександр. вул., Телеф. № 92). Прийом від 9 – 12 год. дня.

Тичинський Ромуальд Петров. залізничний лікар (телеф. № 96), внутр. та дтськ. Прийом від 8 – 10 год. ранку.

Цоріна Шиф. Моїсеєв. (Кут Пушкінської та Петрівської), лікар терапевтич. відділення у лікарні. Прийом від 4 – 7 год. віч.

Епштейн Солом. Ісааків. (Херсонська вул., д. Босевича), Венерич. та сечостатів. Прийом від 9 – 12 год. дня і 5 – 8 год. вечора.

Ярін Самуїл Пінхусов. (Біржова вул., с. д.), внутрішні, вушні, носові та горлові. Прийом хворих на дому від 10 – 11 год. ранку та 6 – 8 год. вечора.

Анкудинов Николай Евсеевич (Елинская ул., дом Питленко). Прием от 12 до 2 час дня кроме праздников и понедельника.

Баф Исидор Моисеев. (Пушкинская, дом Фишмана). женские и внутренние. Прием от 9 — 12 час. дня.

Блох Аврам Исаевич (Херсонская, с. д.), внутренние и детск. Прием больных на дому от 8½ — 10½ час. утра.

Берзин Зельм. Яков. (Троицкая ул., д. Бера), детские и впутрен. Прием во всякое время.

Белькинд Давид Израилев. (угол Харчевой и Екатерининской, дом Сандомирского), детские и внутренние. Прием от 9 — 12 час. утра и 4 — 8 час. вечера.

Богаевский Авксентий Трофим. (Успенский пер., 8), женск. и хирург. Прием больных от 9 — 11 час. утра, кроме воскресных и праздничных дней.

Васенко Николай Григор. (Днепровский пер., с. д.), женск. и анализы. Прием больных ежедневно кроме воскресных и праздничных дней от 9 — 12 час. дня.

Василенко Сергей Леонтьев. (Пушкинская, 32), внутренние. Прием от 6 — 8 час. вечера, кроме воскресных и праздничных дней.

Глоголев Михаил Иванов. (Веселая ул., 23), хирург. и женские. Прием от 9 — 2 час. дня.

Глускина Рис. Мон., работ. при богоугодном заведении.

Григорович Владисл. Эмильев., уездный врач (Петровская улица, дом Снапира), внутрен. и детск. Прием от 10 — 12 час. дня и 4 — 7 час. вечера.

Гугель Самоил М. (Веселая ул., дом лютер. общества), кожные и венерические. Прием больных от 9 — 1 ч. дня и 5 — 8 ч. веч.

Гуревич Над. Сем. (Киевская ул., тел. № 38), заведыв. лечебницей общества Кременчугских врачей.

Димара Михаил Васил. (Мальцевская, 10), детские. На дому больных не принимает.

Дегтярев Александр Иван. (Училищная, д. Устимовича), женские болезни. Прием от 4 — 6 час. вечера, кроме праздников.

Дохневский Петр Николаев. (Веселая ул., 22), хирург. и накожн. Прием от 5 — 7 час. вечера.

Зубенко Емельян Данилов. (ул. Гоголя, д. Терентьевых), внутрен. Прием больных ежедневно, кроме воскресных от 9 — 12 час. утра.

Зайденберг Шмер. Израпл. (уг. Херсон. и Елинской, д. Городецкого), внутр., женск. и детск. Прием от 8 — 10 ч. утра и 4 — 6 ч. веч.

Клярфельд Исаак Онисимов. (Екатерининская, 58), внутренние и детские. На дому больных не принимает.

Кудиш Генриета Исааков. (Пушкинская, д. Циперовича). Акушерство и женск. болезни. Прием от 9 — 11 час. утра и 5 — 7 час. веч.

Левин Самуил Самуилов. (Херсонская ул., д. Дребкина), внутрен. Прием от 10 — 12 час. дня и 5 — 6 час. вечера.

Лизогуб Виктор Ильич, имеет свою лечебницу (Успенский пер., д. Гречановского), хирург. и женские болезни. Прием больных ежедневно от 3 — 5 час. дня.

Лихтенштейн Матус Моисеев. (Киевская, 14), внутр., нервн. и детск. Прием больных ежедневно от 9 — 10 час. утра, 2 — 3 час. дня и 5 — 6 час. вечера.

Манусевич Меер Яковл. (Петровская ул., № 1) ушные, горловые, носовые и накожные. Прием больных ежедневно от 9 — 1 час. дня и от 5 — 7 час. вечера.

Михельсон Хаим. Иосел. (Херсонская, дом Бродского), внутрен. и детск. Прием от 9 — 10 час. утра и 5 — 6 час. вечера.

Моргулис Мордко-Бер Иосел. (уг. Петровск. и Киевск., д. Маклакова), внутрен., детск. и нервные. Прием от 8 — 11 час. утра и 6 — 8 час. вечера.

Некрашевич-Поклад Владим. Игнат. (Киевская ул., дом Макарова), акушер. и женск. Прием больных ежедневно, кроме празднич. дней от 3 — 5 час. дня.

Оречкин Л. Б. (Херсонская, 81), хирург. и внутрен. Прием от 8 — 10 час. утра и 5 — 7 час. вечера.

Перельман Мовш. Юдков (п. Крюков, Херсонск. ул., д. Супоневой), внутр. болезни. Прием от 9 — 12 час. дня и 3 — 6 час. вечера ежедневно.

Соловейчик Борис Израилев. (Петровская ул., № 15), акушерские, женск. и внутр. Прием больных ежедневно от 9 — 12 час. утра и 5 — 6 час. вечера.

Соколов Николай Евдоким. (п. Крюков, Кузнечн. ул., д. Южн.-ж. д.).

Супинский Генр. Иосиф. (Докторская, с. д.), нервн., грудн. и внутр. Прием от 1 — 5 час. дня, а в воскресение от 3½ — 5 час. дня.

Таборинский (Херсонская улица, дом Капустина), глазные болезни. Прием от 9 — 1 час. дня и 3 — 6 час. вечера.

Тарасов Федор Игнатьев., железнодорожный врач (Кременчуг, Ново-Александр. ул., телеф. № 92). Прием от 9 — 12 час. дня.

Тычинский Ромуальд Петров. железнодорожный врач (телеф. № 96), внутр. и дтск. Прием от 8 — 10 час. утра.

Цорина Шиф. Моисеев. (угол Пушкинской и Петровской), врач терапевтич. отделения в больнице. Прием от 4 — 7 час. веч.

Эпштейн Солом. Исааков. (Херсонская ул., д. Босевича), венерич. и мочеполов. Прием от 9 — 12 час. дня и 5 — 8 час. вечера.

Ярин Самуил Пинхусов. (Биржевая ул., с. д.), внутрен., ушные, носовые и горловые. Прием больных на дому от 10 — 11 час. утра и 6 — 8 час. вечера.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)