Банки 1896 рік

Кременчук

Кременчуцьке відділення державного банку з 1883 року (вуг. Єкатерин. та Тупобір. д. Ставицького). Керівник ст. сов. Нергес Омелян. Пономарьов. Контролер, тит. сов. Петро Ів. Лисовецький. Бухгалтер кільк. сов Нікон Фед. Гальцин. Касир, кільк. сов. Помпей Влад. Андрєєв; старший помічн. контр. Арсен Яковл. Слюсаревський (все у будівлі відділ. государ. банку). Старший помічн. касира н. ч. Володимир Нік. Кам’янський; Олександр Іван. Яковлєв. Конст. Мих. Станкевич; помічн. бухг. Іван Вас. Шутченка; кільк. реєстр. Степан Степ. Санеок; Ів. Мих. Сєчкарьов; Іван Гнат. Гурінов.

Кременчуцький міський громадський банк із 1865 року (за Катерининською у., у будівлі город. упр.). Директор куп. Юхим Євстаф. Файдиш (Екатерин. у. соб. буд.). Товариші директора: завідувач. касою куп. Ігнатій Захар’єв. Міщенко (Міськ. у. соб. буд.); куп. Роман Данило. Литвинов (Олександр. у. соб. буд.); бухгалтер ст. сов. Олександр Клавдієв. Насонов (Тупобірюк. у. д. Костенко). При міськ. громадському банку є каса, що видає позички під заставу речей. Завідувач. хрест. Кирило Аврам. Гальченко (на Сінний пл. соб. буд.). Помічн. бухгалтер. куп. син Сергій Тимофій. Рогівський (Місто. у. соб. буд.). Конторщик двір. Дмитро Алекс. Єршов (за Єкатерин. у. д. Бородкова).

Комісіонерство Орловського комерційного банку, з 1895 Управл. губ. секр. Федір Вас. Сороченко; члени правління: куп. Федір Федір. Бородків; куп. Маркус Леонт. Розенталь; бухгалтер Іоффе.

Міське взаємне страхування від вогню суспільство. Члени: кап. 1-го рангу Олександр Сергійович Мусін-Пушкін (Константино-Зелен. у. соб. буд.); полк.

Митрофан Кирило. Скородинський (Весела у. соб. буд.); інженер Леон Зінов’єв, що перебуває при суспільстві. Куперман (Мар’їнська у. д. Липавського); ст. сов. Олександр Ів. Богомолов (Велика міщан. у. будинок Ратинського)

Банкірська контора Бунімовича, з 1891 р. – кут Херсонськ. та Єкатер. у. д. Йолоса.

Меняльная контора Левіна, з 1888 р. (Тупобірюк. вул. соб. буд.).

Кременчугское отделение государственного банка с 1883 года (уг. Екатерин. и Тупобир. д. Ставицкого). Управляющий ст. сов. Нергес Емельян. Пономарев. Контролер, тит. сов. Петр Ив. Лисовецкий. Бухгалтер кол. сов Никон Фед. Гальцин. Кассир, кол. сов. Помпей Влад. Андреев; старший помощн. контр. Арсений Яковл. Слюсаревский (все в здании отдел. государ. банка). Старший помощн. кассира н. ч. Владимир Ник. Каменский; Александр Иван. Яковлев. Конст. Мих. Станкевич; помощн. бухг. Иван Вас. Шутченко; кол. рег. Степан Степ. Санеоков; Ив. Мих. Сечкарев; Иван Игнат. Гуринов.

Кременчугский городской общественный банк с 1865 года (по Екатерининской у., в здании город. упр.). Директор куп. Ефим Евстаф. Файдыш (Екатерин. у. соб. д.). Товарищи директора: заведывающ. кассой куп. Игнатий Захарьев. Мищенко (Городск. у. соб. д.); куп. Роман Данил. Литвинов (Александр. у. соб. д.); бухгалтер ст. сов. Александр Клавдиев. Насонов (Тупобирюк. у. д. Костенко). При городск. общественном банке имеется касса, выдающая ссуды под залог вещей. Завед. крест. Кирилл Аврам. Гальченко (на Сенной пл. соб. д.). Помощн. бухгалт. куп. сын Сергей Тимоф. Роговский (Город. у. соб. д.). Конторщик двор. Дмитрий Алекс. Ершов (по Екатерин. у. д. Бородкова).

Комиссионерство Орловского коммерческого банка, с 1895 г. Управл. губ. секр. Федор Вас. Сороченко; члены правления: куп. Федор Федор. Бородков; куп. Маркус Леонт. Розенталь; бухгалтер Иоффе.

Городское взаимного страхования от огня общество. Члены: кап. 1-го ранга Александр Сергеевич Мусин-Пушкин (Константино-Зелен. у. соб. д.); полк.

Митрофан Кирил. Скородинский (Веселая у. соб. д.); состоящий при обществе инженер Леон Зиновьев. Куперман (Марьинская у. д. Липавского); ст. сов. Александр Ив. Богомолов (Большая мещан. у. дом Ратинского)

Банкирская контора Бунимовича, с 1891 г. — угол Херсонск. и Екатер. у. д. Иолоса.

Меняльная контора Левина, с 1888 г. (Тупобирюк. ул. соб. д.).Російська мова

Джерело: Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1896 рік (доступ: http://histpol.pl.ua/)