Головне Управління землеустрою та землеробства 1913 рік

Землевпорядна комісія (вуг. Міщанської та Лікарської вул., д. Баберіна). Голова — повітовий ватажок дворянства Олександр Олександров. Диздирєв (с. Устимівка, ст. заліз. дор. «Рублівка»), неодмінний. член — тит. сов. меж. інжен. Роберт Яковл. Берзин (Пушкінська, д. Бера), члени: голова. повітової земської управи Нік. Фом. Райович, він же заступить. голови комісії, повітовий член Полтавської області. окр. суду 1 уч. Кременчук. виїз., податної інспек., земські начальники Кременчук. у., члени обрано. земськ. зібраний. — Кільк. реєстр. Вас. Павло. Шелюг (ст. Потоки), каз. Пирогів. віл. Ів. Сім. Котляр, подвір’я. Пет. Олександр. Бєлевич, від селян: кр. Сергій. Нікол. Андрущенка (с. Святилівка), каз. Ів. Йос. Сметанко, каз. Ів. Георг. Георелі. Секретар комісії — кільк. секр. Андрій Петров. Сергєєв (зд. комісії).

Землеустроительная комиссия (уг. Мещанской и Докторской ул., д. Баберина). Председатель — уездный предводитель дворянства Александр Александров. Дыздырев (с. Устимовка, ст. желез. дор. «Рублевка»), непремен. член — тит. сов. межев. инжен. Роберт Яковл. Берзин (Пушкинская, д. Бера), члены: председат. уездной земской управы Ник. Фом. Раиевич, он же заместит. председателя комиссии, уездный член Полтавск. окр. суда 1 уч. Кременчуг. уез., податной инспек., земские начальники Кременчуг. у., члены по избран. земск. собран. — кол. рег. Вас. Павл. Шелюг (ст. Потоки), каз. Пирогов. вол. Ив. Сем. Котляр, двор. Пет. Александр. Белевич, от крестьян: кр. Серг. Никол. Андрущенко (с. Святиловка), каз. Ив. Иос. Сметанко, каз. Ив. Георг. Георель. Секретарь комиссии — кол. секр. Андрей Петров. Сергеев (зд. комиссии).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)