Книжкові крамниці у Кременчуці 1892 рік

Куп. Єгора Кириловича Кирилова (Костянтинів. вул., будинок Глушкової), Софії Давидівни Галацької (Катерининська вул., д. Чумаченко), Міщ. Літмана Хаїмова Добрушкіна (Павловська вул., будинок Рофе), Купця Ісаака Марковича Садд (Катерина вул., будинок Петрова), Міщ. Шоломи Абрамовича Вітліна (теж, д. Шаровича), Міщ. Іцька Йоселева Володимирова (на базарі, в місто. лав.).

Куп. Егора Кирилловича Кирилова (Константинов. ул., дом Глушковой), Софии Давидовны Галацкой (Екатерининская ул., д. Чумаченко), Мещ. Литмана Хаимова Добрушкина (Павловская ул., дом Рофе), Купца Исаака Марковича Садд (Екатерин. ул., дом Петрова), Мещ. Шлемы Абрамовича Витлина (тоже, д. Шаровича), Мещ. Ицка Иоселева Владимирова (на базаре, в город. лав.).Російська мова (Джерело)

Пам’ятна книжка та Адреса-календар Полтавської губернії на 1892 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)