Відомство Православного Сповідання 1912 рік

Церкви парафіяльні. Соборно-Успенська (Соборна пл.), побудована в 1816 р. Престолів три: головний в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці, в межах: Св. Апостолів Петра та Павла та Святителя Миколая, причт — прот. Павло Іларіон. Васильєв (церк. будинок), він же благочин. град. церков, свящ. Василь Ілліч Росинський, Ал-ндр Ерастов. Гречанівський, диякон Володимир Петров. Лук’янов, Ал-сей Павлов. Бочаров та Антоній Акакієв. Дейнека. Староста — Сергій Даміан. Щелкунов (Міщанська вул., С. д.).

Преображенська (Катеринин. вул.), заснована в 1804 р. Престолів три: головний в ім’я Преображеня Господнього, в межах: Казанської ікони Божої Матері та Різдва Іоанна Предтечі. Причт: прот. Ал-сей Федоров. Клєпачевський (Єлинська вул., с. д.), свящ. Матвій Платон. Якубовський (Докторська вул., с. д.) та Георгій Семенов. Кривусєв; диякони: Кондрат Онисімов. Ілляшевич та Митрофан Феодорів. Касьяненко, псаломщ. Володимир Калиновський (все в цер. д. по Катеринин. вул.), староста — Федір Михайло. Передерій.

Троїцька (Катеринин. вул.), заснована 1891 р. Причт: свящ. Данило Семенов. Данилевський, диякон Василь Зінов’єв. Гончаренка (обидва в церк. буд.), староста — куп. Андрій Яковл. Ковалевський (Катерининська вул., С. д.). Псаломщик — Федір Прокоф’єв. Семененко (у церкві буд.).

Цвинтарна в ім’я Усіх Святих, заснована 1847 року. Причт: свящ. Дмитро Семенов. Перчиків та диякон Іоанн Філіппов. Болкобрун (церк. буд.).

Будинкові: при Богоугодному закладі, заснований в 1808 році, престол в ім’я св. Миронос. Марії Магдалини. Причт: свящ. Ізмаїл

Федір. Мішта, староста — міщ. Петро Лукич Супруненко (Троїцька, с. буд.). І. д. псаломника — Іван Радіонов. Бажан [Батанов-1911] (х. Бондарі д. Демиденко).

При тюремному замку, спорудженому в 1865 р., престол в ім’я Божої Матері «Всіх скорботних Радості». Причт: свящ. Микола Автономов. Роменський (Єлизаветинськ. пров., с. д.); староста — Іван Іван. Богданов (Столипінська, д. Сагала).

При справжньому училищі, споруджена в 1878 р., престол в ім’я св. Олександра Невського. Настоятель — свящ. Микола Норонович, псаломщик Михайло Старухін, староста — Олександр Клавдієв. Насонов (Докторська, с. буд.).

Парафіяльні церкви у сел. Крюкове: Покровська (по Херсонській вул.), споруджена в 1828 р., престолів три: головний в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці; в межах: в ім’я Святителя Миколая та святий. праведних Симеона Богоприймача та Анни Пророчиці. Причт: священ. Петро Іванов. Гребинський (Базарна пл., цер. буд.), Кирило Андрєєв. Сокологорський (Покровський пров., цер. буд.), Дмитро Григорович (Єкатерин. вул., цер. буд.) та Михайло Іванов. Коропів (Катерининська вул., цер. буд.); диякони: Іван Васильєв. Стефановський (Херсонська вул., с. д.) та Іван Васил. Зубковський (цер. буд.), псаломщик Григорій Біленький (цер. буд.), церк. староста — Лука Дубина.

До Покровської церкви приписано ще дві церкви: першу в церковній огорожі, теплу, в ім’я св. мучениці Олександри, збудована в 1842 році, — і друга, на парафіяльному цвинтарі, збудована в 1877 р. в ім’я Успіння Богоматері.

Церкви приходские. Соборно-Успенская (Соборная пл.), построена в 1816 г. Престолов три: главный во имя Уепения Пресвятой Богородицы, в пределах: Св. Апостолов Петра и Павла и Святителя Николая, причт — прот. Павел Иларион. Васильев (церк. дом), он же благочин. град. церквей, свящ. Василий Ильич Россинский, Ал-ндр Эрастов. Гречановский, диакон Владимир Петров. Лукьянов, Ал-сей Павлов. Бочаров и Антоний Акакиев. Дейнека. Староста — Сергей Дамиан. Щелкунов (Мещанская ул., с. д.).

Преображенская (Екатеринин. ул.), основана в 1804 г. Престолов три: главный во имя Преображония Господня, в пределах: Казанской иконы Божьей Матери и Рождества Иоанна Предтечи. Причт: прот. Ал-сей Федоров. Клепачевский (Елинская ул., с. д.), свящ. Матвей Платон. Якубовский (Докторская ул., с. д.) и Георгий Семенов. Кривусев; диаконы: Кондрат Онисимов. Ильяшевич и Митрофан Феодоров. Касьяненко, псаломщ. Владимир Калиновский (все в цер. д. по Екатеринин. ул.), староста — Федор Михайл. Передерий.

Троицкая (Екатеринин. ул.), основана в 1891 г. Причт: свящ. Даниил Семенов. Данилевский, диакон Василий Зиновьев. Гончаренко (оба в церк. д.), староста — куп. Андрей Яковл. Ковалевский (Екатерининская ул., с. д.). Псаломщик — Федор Прокофьев. Семененко (в церк. д.).

Кладбищенская во имя Всех Святых, основана в 1847 году. Причт: свящ. Дмитрий Семенов. Перчиков и диакон Иоанн Филиппов. Болкобрун (церк. д.).

Домовые: при Богоугодном заведении, основана в 1808 году, престол во имя св. Миронос. Марии Магдалины. Причт: свящ. Измаил

Федор. Мишта, староста — мещ. Петр Лукич Супруненко (Троицкая, с. д.). И. д. псаломщика — Иван Радионов. Бажан [Батанов-1911] (х. Бондари д. Демиденко).

При тюремном замке, сооружена в 1865 г., престол во имя Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости». Причт: свящ. Николай Автономов. Роменский (Елизаветинск. пер., с. д.); староста — Иван Иван. Богданов (Столыпинская, д. Сагала).

При реальном училище, сооружена в 1878 г., престол во имя св. Александра Невского. Настоятель — свящ. Николай Норонович, псаломщик Михаил Старухин, староста — Ал-ндр Клавдиев. Насонов (Докторская, с. д.).

Приходские церкви в пос. Крюкове: Покровская (по Херсонской ул.), сооружена в 1828 г., престолов три: главный во имя Покрова Пресвятой Богородицы; в пределах: во имя Святителя Николая и свят. праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Причт: священ. Петр Иванов. Гребинский (Базарная пл., цер. д.), Кирилл Андреев. Сокологорский (Покровский пер., цер. д.), Дмитрий Григорович (Екатерин. ул., цер. д.) и Михаил Иванов. Коропов (Екатерининская ул., цер. д.); диаконы: Иван Васильев. Стефановский (Херсонская ул., с. д.) и Иван Васил. Зубковский (цер. д.), псаломщик Григорий Беленький (цер. д.), церк. староста — Лука Дубина.

К Покровской церкви приписаны еще две церкви: первая в церковной ограде, теплая, во имя св. мученицы Александры, построена в 1842 году, — и вторая, на приходском кладбище, построена в 1877 г. во имя Успения Богоматери.Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1912 рік (доступ http://histpol.pl.ua/)