Меню

История Кременчуга

 Фотографии Кременчуга 1950-1960 года Кременчуг 1950-1960 годаБольше фото!
Кременчуг 1980-е года Кременчуг 1980-е годаБольше фото!
Памятники в Кременчуге Памятники в КременчугеБольше фото!
Старые фото Кременчуга до 1917 года Старые фото Кременчуга
До революции 1917 года...Больше фото!
Наводнение в Кременчуге в 1877 году Наводнение в Кременчуге
1877 год.....Больше фото!
Фотографии кременчужан Фотографии кременчужан
до 1917 года...Больше фото!
Фотографии Крюкова Фотографии Крюкова
до 1917 года...Больше фото!
Видео о Кременчуге Видео о Кременчуге
фильмы о Кременчуге в разные года...Больше видео!
Кременчуг 1941-1942 года Кременчуг 1941-1942 года
Вторая мировая война...Больше фото!
Кременчуг 1943 год Кременчуг 1943 год
Разрушенный после войны...Больше фото!
Статьи по истории


Деятельность земств и общественных организациях Полтавской губернии в деле помощи беженцам Первой мировой войны

Саранча В. І.  Діяльність земств і громадських організацій Полтавської губернії у справі допомоги біженцям Першої світової війни / В. І. Саранча // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2015. - вип. 44, том 1. - С.102-105.

Автор: В. І. Саранча

УДК 94 (477.53) (100) «1914/17» : 31

В даній статті досліджено причини появи на території Російської імперії під час Першої світової війни масового руху біженців і дії держави з організації їх соціального захисту. Розглянуто основні напрями діяльності земств і громадських організацій Полтавської губернії, спрямованих на вирішення проблем біженців. Особливу увагу приділено аналізу динаміки чисельності й соціального складу біженців, які оселилися на території Полтавщини. Здійснено спробу визначити характер взаємовідносин між біженцями і корінним населенням краю.

Ключові слова: Перша світова війна, біженці, Полтавська губернія, земства.


Крестовоздвиженская церковь в Крюкове
Автор: Музиченко Наталія Валентинівна

Якось років з 15 тому, оглядаючи експозицію музею Крюківського вагонобудівного заводу, автор звернула увагу на стенд, де розміщувалась чорно-біла фотографія кам’яної однобанної споруди з дзвіницею. Приклеєна внизу машинописна етикетка інформувала, що це Покровська церква у Крюкові, 1896 рік. Ця світлина свого часу була опублікована у відомому краєзнавчому виданні, але під назвою «Крестовоздвиженская церковь. Конец ХІХ века» [1, с.201]. 


Еврейское население Полтавской губернии накануне Первой мировой войны

1.Саранча В. Єврейське населення Полтавської губернії напередодні Першої світової війни / В. Саранча // Волинські історичні записки : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Полісся, 2013. – С. 123–130

Автор: Віктор Саранча (м. Кременчук)

УДК 355.014(477.53): 94 «1914/18»

У статті проаналізовано сучасну вітчизняну історіографію історії єврейського народу, сформовано соціально-демографічну характеристику єврейського населення Полтавської губернії напередодні Першої світової війни.

Ключові слова: єврейське населення, Полтавська губернія, Перша світова війна

Трансформація «радянської» ідентичності та руйнація традиційного соціокультурного середовища вивели населення України на тернистий шлях пошуку нової самоідентифікації. У перші роки незалежності супутниками даних процесів стали конфлікти на конфесійному ґрунті, зростання проявів етноцентризму, поява націонал-радикальних політичних партій і рухів. Усі складнощі й протиріччя перехідного періоду в українській історії знайшли відображення у статистиці міграційного руху у 1990-ті рр. 

Знаменитые Кременчужане

Ашкаренко Григорий Андреевич

Григорий Андреевич Ашкаренко родился 1856 году в Кременчуге на Днепре. Актер, антрепренер, драматург. В 1880 году он основал первую профессиональную драматическую труппу в Кременчуге (и одну из первых в Украине). уководил любительским театром в Кременчуге

В труппе Григория Андреевича Ашкаренко работали великие актеры того времени Николай Садовский и Марко Кропивницкий (в честь последнего в Кременчуге носил название один из «спочилих у Бозі» кинотеатров, в нем сейчас располагается макаронный цех частного предприятия). В 1880-1890 годах Театральный коллектив из Кременчуга гастролировал не только в Полтавской губернии, но и во многих городах и городках Украины.

Кременчугский форум