Друкарні та Літографії 1913 рік

Друкарні: У м. Кременчуці: наслід. куп. Ісака Абрамов. Дохмана, існує з 1875 р. (Біржова вул., д. Мілітінського), міщ. Давида Ісааків. Жовковського з 1894 р. (Біржова вул., д. Файдиша), міщан. Елі Срулєва Галацького – з 1908 р. (Херсонська вул., д. Юровського), міщан. Фалки Мордкова Бенгуса з 1909 року (вуг. Пушкінської та Петрівської вул., д. Штейнберга). Відставний капіт. Івана Андрєєва. Диковського з 1888 р. (Катерининська вул., С. буд.). Р. Р. Райгіна (Солдатська, 4).

У сел. Крюкові: міщанки Рахіль Ісааков. Литичевській – з 1910 року (Херсонська вул., Б. Белоградова).

Типо-літографії: міщ. Абрама Мойсейовича Варшавського та Лейби Вульф. Аронова, існує з 1910 року (Пушкінська, д. Ярина), міщ. Хаїма Вульф. Вайнштейна – з 1909 р. (Докторська, д. Ковальова).

Літографії: міщ. Давида Ісаак. Жовковського, існує з 1901 р. (Катеринин., Д. Файдиша), міщ. Янкеля Файвел. Бродського – з 1907 р. (Пушкінська, д. Шляхти), міщ. Ісака Ільїн. Ласкіна – з 1909 р. (Преображенська, д. Долинського), міщ. Абрама Варшавського та Лейби Аронова – з 1910 р. (Пушкінська, д. Ярина) та Адольфа Сохора (Біржова вул., д. Зака).

Заклад тиснення – міщ. Янкеля Файвел. Бродського, суттєв. з 1904 р. (Пушкінська, д. Шляхта).

Типографии: В г. Кременчуге: наслед. куп. Исаака Абрамов. Дохмана, существует с 1875 г. (Биржевая ул., д. Милитинского), мещ. Давида Исааков. Жолковского с 1894 г. (Биржевая ул., д. Файдыша), мещан. Эли Срулева Галацкого — с 1908 г. (Херсонская ул., д. Юровского), мещан. Фалки Мордкова Бенгуса с 1909 года (уг. Пушкинской и Петровской ул., д. Штейнберга). Отставного капит. Ивана Андреев. Диковского с 1888 г. (Екатерининская ул., с. д.). Г. Г. Райгина (Солдатская, 4).

В пос. Крюкове: мещанки Рахиль Исааков. Литичевской — с 1910 года (Херсонская ул., д. Белоградова).

Типо-литографии: мещ. Абрама Моисеевича Варшавского и Лейбы Вульф. Аронова, существует с 1910 года (Пушкинская, д. Ярина), мещ. Хаима Вульф. Вайнштейна — с 1909 г. (Докторская, д. Ковалева).

Литографии: мещ. Давида Исаак. Жолковского, существует с 1901 г. (Екатеринин., д. Файдыша), мещ. Янкеля Файвел. Бродского — с 1907 г. (Пушкинская, д. Шляхты), мещ. Исаака Ильин. Ласкина — с 1909 г. (Преображенская, д. Долинского), мещ. Абрама Варшавского и Лейбы Аронова — с 1910 г. (Пушкинская, д. Ярина) и Адольфа Сохора (Биржевая ул., д. Зака).

Заведение тиснения — мещ. Янкеля Файвел. Бродского, существ. с 1904 г. (Пушкинская, д. Шляхта).Російська мова (Джерело)

Джерело: Пам’ятна книжка Полтавської губернії на 1913 рік. (Доступ: http://histpol.pl.ua/)