Міське поліцейське управління на 1894 рік

Міське поліцейське управління (по Київській та Єленській у. д. земства). Поліцеймейстер, кільк. сов. Захарій Федорович Яцута (Набережна у. д. Костикова); секретар, губ. секр. Василь Митрофанович Рудика-Тристанов [Рудико-Тристанов] (Наберж. у. д. Кобеляцького).

1-а поліцейська частина. Приватний пристав, кільк. сов. Ів. Григ. Войнахівський (за Городовою у. в міськ. будівлі); помічник пристав губ. сек. Андрій Іван. Ісенка (Більш. міщ. д. Моушкіна).

2-я поліцейська частина. Приватний пристав, кільк. ас. Дмитро Дмитро. Косолапов (за Харчової у. в будівлі частини, що належить місту); помічники пристава: губ. секр. Мих. Нікол. Замкової (Олександр. у. д. Козловського), губ. секр. Федір Алексєєв. Черницький (Безіменний провул. д. Зайденберга) та н. ч. Іван Андрєєв. Сікалов (Катеринин. вул. Дім Фішмана).

3-я поліцейська частина (у посаді Крюкова, по Херсонській у. д. Кроля). Приватний пристав, тит. сов. Петро Ів. Марініченко; помічн. пристава кільк. сек. Олександр Віталійович Старицький (у сел. Крюкові, д. Токарєва).

4-а ділянка. Передмістя “Кам’я”. Завідувач дільниці, помічн. пристава, кільк. ас. Іван Олександрович Герасимов (у будівлі ділянки, будинок Кузьменко).

Повітове поліцейське управління (Соборна площ. в казенному будинку). Виправник надв. сов. Андрій Вас. Юркевич (Мало-Міщ. у. д. Ямпільської); помічник справний. відставн. ротм. Володимир Павлов. Родзянко; секретар, н. ч. Юхим Харитонов. Федоровський; столоначальники: н. ч. Микола Ів. Карташевський та н. ч. Яків Харітон. Федоровський (все у будівлі поліц. кер.); реєстратор кільк. реєстр. Петро Вас. Сергіївський, станові пристави: 1-го ст. кільк. ас. Анемпід. Вас. Штепенко (у м. Градизьку); 2-го ст. тит. сов. Діонісій Прохоров. Кравчинський (у м. Потоках); 3-го ст. кільк. сек. Петро Андріанович Синьооков-Андрієвський (у м. Глобині).

Адреса-календар та Довідкова книжка Полтавської губернії на 1894 рік (джерело histpol.pl.ua)

Мовою джерела:

Городское полицейское управление на 1894 год

Городское полицейское управление (по Киевской и Еленской у. д. земства). Полицеймейстер, кол. сов. Захарий Федорович Яцута (Набережн. у. д. Костикова); секретарь, губ. секр. Василий Митрофанович Рудика-Тристанов [Рудыко-Тристанов] (Наберж. у. д. Кобеляцкого).

1-я полицейская часть. Частный пристав, кол. сов. Ив. Григ. Войнаховский (по Городовой у. в городск. здании); помощник пристава губ. сек. Андрей Иван. Исенко (Больш. мещ. д. Моушкина).

2-я полицейская часть. Частный пристав, кол. ас. Дмитрий Дмитр. Косолапов (по Харчевой у. в здании части, принадлежащем городу); помощники пристава: губ. секр. Мих. Никол. Замковой (Александр. у. д. Козловского), губ. секр. Федор Алексеев. Черницкий (Безыменный переул. д. Зайденберга) и н. ч. Иван Андреев. Сикалов (Екатеринин. ул. дом Фишмана).

3-я полицейская часть (в посаде Крюкове, по Херсонской у. д. Кроля). Частный пристав, тит. сов. Петр Ив. Мариниченко; помощн. пристава кол. сек. Александр Витальевич Старицкий (в пос. Крюкове, д. Токарева).

4-й участок. Предместье “Каменья”. Заведывающий участком, помощн. пристава, кол. ас. Иван Александрович Герасимов (в здании участка, дом Кузьменка).

Уездное полицейское управление (Соборная площ. в казенном здании). Исправник надв. сов. Андрей Вас. Юркевич (Мало-Мещ. у. д. Ямпольской); помощник исправн. отставн. ротм. Владимир Павлов. Родзянко; секретарь, н. ч. Ефим Харитонов. Федоровский; столоначальники: н. ч. Николай Ив. Карташевский и н. ч. Яков Харитон. Федоровский (все в здании полиц. управл.); регистратор кол. рег. Петр Вас. Сергиевский, становые пристава: 1-го ст. кол. ас. Анемпод. Вас. Штепенко (в г. Градижске); 2-го ст. тит. сов. Дионисий Прохоров. Кравчинский (в м. Потоках); 3-го ст. кол. сек. Петр Андрианович Синеоков-Андриевский (в м. Глобине).